Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Anne Kaae-Nielsen, formand for De Offentlige Tandlæger

Tandpleje for socialt udsatte er en opgave for velfærdsstaten Danmark
 

De udsatte har - lige som alle andre - krav på at leve et liv uden smerter i munden og med en ordentlig tyggefunktion. Mange af dem har dog meget svært ved at bruge det tilbud om tandpleje, der findes i dag. Årsagerne kan være flere. En af dem er, at de udsatte sjældent selv opsøger en tandlæge. De har måske tidligere haft dårlige erfaringer med tandlægebesøg eller en oplevelse af et livslangt svigt fra det offentliges side.  At der er egenbetaling for tandpleje, afholder også en del fra at søge hjælp.

Tilbuddet til de udsatte skal være opsøgende og tilgængeligt i det miljø, hvor de færdes. Det viser erfaringerne fra de projekter rundt om i landet, hvor de socialt udsatte opholder sig. Og skal vi lykkes med tandpleje til denne gruppe borgere, så skal tandpleje ske på deres præmisser. Se blot eksemplet om den 31-årige kvinde, der skal besøge sin søn, i starten af artiklen ”Tandplejen skal forstå sin rolle”. Det er vigtigt, at tandplejepersonalet forstår den udsattes behov og tilbyder den tandpleje, der er relevant for den enkelte.

Herlev kommune har haft forsøgsordning med opsøgende tandpleje til de svageste i næsten 20 år. Bisserne i København har tilbudt tandpleje til de udsatte siden 2002. Og i de senere år er der etableret en række tandplejetilbud for udsatte i flere af landets større kommuner.  De nyeste ordninger er etableret med tidsbegrænsede økonomiske midler fra satspuljen. I satspuljeprojekterne er der ikke penge til arbejdskraft, som derfor leveres ulønnet af klinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Det aftvinger den dybeste respekt, at tandlæger, tandplejere og klinikassistenter i deres fritid udfører et sundhedsarbejde for socialt udsatte grupper af medborgere. Det er et meget vigtigt arbejde, og det kræver et stort menneskeligt og fagligt overskud. Men hvad stiller den udsatte borger op, når projektperioden løber ud og pengene er brugt op?

De Offentlige Tandlæger mener, at tandpleje til udsatte er en opgave, som velfærdsstaten Danmark bør løse. Og tandpleje til udsatte er ikke en metervare, men skal være et opsøgende tilbud, der møder de udsatte i øjenhøjde. Nogen steder er det måske bedst, at opgaven løses af private tandlæger, andre steder er det mere hensigtsmæssigt, at opgaven løftes i offentligt regi. Vi vil gerne opfordre den nye regering til at ændre Sundhedsloven, så kommunerne også i eget regi kan give et tilbud om tandpleje til udsatte voksne. Samtidig bør finansieringen af de forskellige nuværende og fremtidige ordninger sikres. Det er uværdigt og uacceptabelt, at de udsatte skal opleve, at det tilbud om tandpleje, som de har brugt og er blevet trygge ved i en satspuljeperiode, pludselig forsvinder.
  
Anne Kaae-Nielsen