Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​Birgitte Sindrup, næstformand

Har du plejet unge talenter i dag?

 rekruttering er én ting - fastholdelse en anden..

Et af foreningens nuværende fokusområder er rekruttering - rekruttering af medlemmer til De Offentlige Tandlæger, men også rekruttering af tandlæger til den kommunale tandpleje.
En stor udfordring i den kommunale tandpleje, og specielt i yderområderne, er at rekruttere og fastholde de unge tandlæger.  Autorisationsloven har dog givet den kommunale tandpleje nye muligheder, da alle nyuddannede, for at opnå retten til selvstændigt virke som tandlæge, skal have arbejdet med børne- og ungdomstandplejepatienter.
 
Når nu vi allerede har de unge medarbejdere i vores organisation som følge af autorisationsloven, skal vi gøre os klart, hvad det er for ledelsesmæssige udfordringer vi står overfor i den kommunale tandpleje, når det drejer sig om at motivere og fastholde den unge generation af medarbejdere, både her og nu og i fremtiden. Derfor skal vi koncentrere os om at tilpasse kulturen, inddrage, fastholde og motivere dem til at blive i den kommunale tandpleje, når de først er der.
 
Lederne i de kommunale tandplejer skal skabe rummelighed for forskelligheder og samtidig kunne håndtere et stort omstillings- og innovationspres. Man skal være i ledelsesmæssig polyfoni, med mange stemmer og perspektiver. Lederne skal sætte fokus på at gøre selve ledelsen til en konkurrenceparameter, også når det gælder fastholdelse.
 
Udfordringen specielt i forhold til de unge tandlæger vil derfor være at gøre arbejdet spændende, ansvarsfyldt og udfordrende, og sikre at anciennitet ikke nødvendigvis er det, der giver adgang til spændende opgaver eller kompetenceudvikling. Arbejdet skal give en høj grad af mening, også selv om man ikke har megen erfaring.
 
Ungdomskulturen af i dag kaldes også generation netværk. Hvis vi holder os dette for øje, og som ledere arbejder aktivt for etablering af netværk for de unge tandlæger, vil der skabes en højere grad af involvering og ejerskab i forhold til den organisation, som de unge tandlæger er en del af.
 
I en organisation som den kommunale tandpleje, hvor der mange steder nok allerede arbejdes med en høj grad af selvledelse og med en fælles retning og vision for arbejdet, skal vi alligevel huske aktivt at hjælpe til og facilitere netværksdannelsen for de unge, prikke talenterne ud, og opfordre til efteruddannelse, også inden for ledelse.
 
Vi skal ikke sidde og vente på at behovet opstår - vi skal skabe behovet!
- Herigennem skabes en medinddragende, udfordrende og motiverende organisation.
 
De Offentlige Tandlæger ser et behov for netværk for unge kommunalt ansatte tandlæger - kom derfor og hør mere på vores kommende Roadshows.

Birgitte Sindrup
Næstformand i De Offentlige Tandlæger