Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​Leder 
 


Godt nytår

2020 blev et år i coronapandemiens skygge. Begyndelsen af 2021 vil fortsætte i denne skygge, indtil vi gennem vaccination opnår flokimmunitet.
 
Hovedbestyrelsen har fastlagt den overordnede politik, at vi som tandpleje skal følge de centrale myndigheders anvisninger og retningslinjer. Hovedbestyrelsen har tillid til, at den overordnede linje i sundhedsmyndighedernes anbefalinger af, hvilke aktiviteter i samfundet, der skal være åbne, og hvilke, der skal holdes lukket, er baseret på de risikovurderinger, som myndighedernes epidemiologer foretager på baggrund af de data om smitte og smittespredning, som indsamles.
 
I Hovedbestyrelsen er der stor forståelse for, at man er bekymret for at blive ramt af COVID-19, men Hovedbestyrelsen må erkende, at samfundets kontrol af pandemien må styres af en risikobaseret epidemiologisk populationstilgang, der er suppleret med mulighed for, at enkeltindivider i særlig risiko for et alvorligt forløb af COVID-19 kan blive sygemeldt eller fritaget for borgerkontakt. Vi er overbevist om, at hvis data viser, at et eller flere sundhedserhverv, herunder tandplejen, bidrager til at øge smitten og smittespredningen i samfundet, så vil sundhedsmyndighederne gribe ind med målrettede begrænsninger i forhold til de erhverv, som bidrager til at drive smittespredningen.
 
I Hovedbestyrelsen arbejder vi på at få tandplejens personale vaccineret mod COVID-19 hurtigst muligt, da det er den bedste beskyttelse mod at blive ramt af sygdommen. I prognoserne for levering af vacciner til Danmark vil alle sundhedspersoner kunne være færdigvaccineret i slutningen af april, så der er lys forude.
 
I pandemiens skygge er der i en lang række kommuner opbygget ventelister på både almindelige tandplejeydelser og tandreguleringsydelser. Det er en vanskelig problemstilling, som hver enkelt tandpleje skal løse. Da der er mangel på både tandlæger og specialtandlæger, vil de enkelte tandplejer formentlig blive nødt til at se på både forlængede indkaldeintervaller og en strammere visitationspraksis til tandregulering, hvis de oparbejdede pukler skal afvikles og ikke få langsigtede konsekvenser for danskerne som helhed. Det vil være gavnligt med en erfaringsudveksling på området.
 
Coronapandemien skal forhåbentlig ikke fylde det hele i 2021. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at vi vil sætte ulighed i tandsundhed som tema. Samtidig har vi selvfølgelig stadig fokus på de løbende sager med 
  • at få øget studenteroptag på tandlægestudiet, 
  • at få finansieret flere videreuddannelsesstillinger til specialtandlæge i ortodonti, 
  • at få lagt grundlaget for en meningsfuld journalføringsvejledning på tandplejeområdet. 

Under temaet ulighed i tandsundhed vil vi bl.a. diskutere:
  • Findes der nye værktøjer til værktøjskassen for de ​15 – 20 % af de danske børn og unge, der står for 80 % af tandsygdommene. Hvordan når vi denne gruppe, så de ændrer sundhedsadfærd? 
  • Det er fortsat kun 60 % af voksenbefolkningen, der benytter et regelmæssigt tandplejetilbud. Hvad skal der til, så vi når flere og ikke mindst fastholder de unge, så vi undgår tidlig drop out?
  • Der er fortsat ringe tilslutning til omsorgstandplejen i forhold til målgruppens størrelse. Hvordan sikrer vi en bedre visitation, så vi når hele målgruppen inden tandsættet lider varig skade?
 
Vi vil finde metoder til at strukturere diskussionerne og gøre dem åbne, så alle, der har lyst, kan bidrage med deres faglige input og ideer til at videreudvikle tandplejen til gavn for borgernes tandsundhed.


20. januar 2021​