Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder 
 
 
 

Godt nytår

 
 
Nytår er tiden hvor dronningen, statsministeren og mange andre i nytårstaler gør status over året der gik og ser fremad på de muligheder, som det år vi netop har taget hul på bringer.
 
Når vi i ATO’s Hovedbestyrelse gør status over året der gik, er det særligt de økonomiske aftaler der i 2019 blev lagt for 2020, som giver perspektiv og anledning til en om end behersket optimisme. I regeringens og kommunernes økonomiaftale er mange års nedskæringer i kommunernes mulighed for at levere borgernær velfærd og service stoppet. De første skridt til at genoprette kommunernes økonomiske muligheder for at levere service til borgerne er taget.
 
Penge alene gør det ikke. Den borgernære velfærd forudsætter ud over de økonomiske muligheder, at de nødvendige varme hænder er til rådighed. Der mangler fagprofessionelle på en lang række områder. I den politiske debat hører vi oftest om manglen på læger, sygeplejersker, sosu’er og pædagoger, mens tandlæger sjældent bliver nævnt. ATO har gennem de seneste 10 år forsøgt at gøre de skiftende uddannelsesministre opmærksom på behovet for at uddanne flere tandlæger. Der synes nu endelig at være hul igennem til ministeren, der i Finansloven for 2020 har øget antallet af studiepladser på tandlægeuddannelserne i København og Aarhus med ca. 25. Det er langt fra tilstrækkeligt, men dog en begyndelse på at genoprette 10 års forsømmelighed, så der også på tandlægeområdet med tiden kan komme et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede varme hænder til at dække efterspørgslen på tandlægeydelser.
 
Finansloven 2020 indeholder også nye penge til tandpleje - øremærket til de svageste grupper af socialt udsatte. Det bliver interessant at følge, hvordan sundhedsministeren og partierne bag finanslovsaftalen vil udmønte disse penge. ATO’s hovedbestyrelse forventer, at pengene på en eller anden måde vil indgå i drøftelserne om en ny model for voksentandplejen, når disse forhåbentlig snart genoptages. ATO har senest givet input til dette arbejde i et brev til sundhedsministeren, et brev som ministeren for nyligt har besvaret med, at de fremsendte forslag vil indgå i det videre arbejde.
 
 
En ny model for voksentandpleje handler for ATO’s hovedbestyrelse ikke kun om tandpleje til voksne i privat tandlægepraksis. Det handler helt overordnet set om at få organiseret og finansieret tandplejetilbud herunder organiseret overgange mellem tilbuddene, så de kan rumme hele befolkningen og skabe sunde tænder for alle livet igennem. I 2020 vil ATO’s Hovedbestyrelse derfor fokusere på:
 
 
• Et kommunalt organiseret og finansieret tandplejesystem, der kan tilbyde
 
- vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje til 25 år vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje til 25 år
- et kommunalt voksentandplejetilbud til en ensartet maksimeret egenbetaling, der skal være rettighedsbaseret og omfatte de nuværende omsorgs-og specialtandplejetilbud og suppleres af et social tandplejetilbud til udsatte borgere
 
 
• Et regionalt organiseret alment voksentandplejesystem i privat tandlægepraksis med et tilskudssystem, der fremmer lighed i tandsundhed gennem tilskud styret af borgerens økonomiske muligheder jf. principperne bag helbredstillæg, differentieret betaling til daginstitutioner efter husstandsindkomst og lignende socialt baserede tilskudssystemer
 
 
 
ATO’s Hovedbestyrelse
 
 
16. januar 2020