Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsikring og pension

 


 
Forsikringer i Runa Forsikring - Indboforsikring, bilforsikring, rejseforsikring m.m.
 
 
 
 
 
ATO samarbejder med Runa Forsikring om fordelagtige privatforsikringer til vores medlemmer. 
Runa Forsikring A/S er et forsikringsselskab, som udelukkende forsikrer medlemmer af organisationer, der har indgået aftale med Runa. De tilbyder særlige rabatter til studerende og pensionister.
 
Læs folderen Dine forsikringer her
 
 
Se mere på www.runa.dk eller kontakt dem på tlf. 33 32 22 00 eller på mail: postkasse@runa.dk
 
Du kan sammenligne priser på forsikringer på www.forsikringsguiden.dk
 
Kontaktperson i ATO: Lene Juul Jensen, 33 14 00 65 / ljj@ato.dk 

 


 

Faginvaliditetsforsikring​ 

 

 

 

Faginvaliditetsforsikring kræver ikke en helbredserklæring. Men ved at tilkøbe en forhøjet dækning, altså mere end 50 % af bruttolønnen, kræver det en helbredserklæring - dog med denne undtagelse: Indtil de første seks måneder (eller indtil første rådgivning forinden) efter optagelse i pensionsordningen, kan forhøjelse ske uden afgivelse af helbredsoplysninger. Herefter skal afgives en personlig helbredserklæring.

Ordningen er solidarisk, dvs. prisen er ens for alle, uanset alder.
 
Forsikringen er en integreret del af vores pension og svarer til en procentdel af vores bruttolønnen. Man kan som kommunalt ansat tandlæge vælge selv at indbetale et ekstra beløb (ca. 0,5 % af lønnen) til sin pension, hvis man ønsker at kompensere for den pensionsnedgang, som denne ordning har kostet at indføre. Ekstra indbetalinger til pensionen for kommunalt ansatte tandlæger er fradragsberettiget.

Basisdækningen er på 50 % af din bruttoløn. Du kan tilkøbe op til 30 % mere dækning.

 

Du kan læse mere om erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet her

 

Gruppeliv og erhvervsudygtighedsforsikring
med faginvaliditetsforsikring i PFA

 

 

 

ATO har i samarbejde med PFA etableret en faginvaliditetsforsikring, der svarer til den forsikring, du har gennem pensionsordningen i PFA, når du er ansat i kommunal tandpleje - det betyder, at du vil være dækket ind på erhvervsudygtighed, både når du er ansat i privat praksis, og når du er ansat i kommunal og privat praksis samtidigt.

 

 

 


 

Er du kommunalt ansat tandlæge?

Læs folderen: Bittens pension og arbejdslivsforsikringer

Find hjælpeskemaet, der kan guide dig, her