Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ATO's eksterne repræsentation

ATO er repræsenteret i en række eksterne organer på såvel forhandlingsområdet som det fagpolitiske område:

Forhandlingsområdet:

KTO’s repræsentantskab: Carsten Christensen, formand for Forhandlingsudvalget i ATO
 
AC’s bestyrelse: Peter Toftsøe, Forbundet Arkitekter og Designere repræsenterer ATO gennem valggruppen De 5
 
AC's forhandlingsudvalg
Anne-Marie Lassen Nielsen, Den Danske Dyrlægeforening, repræsenterer valggruppen De 5
 
Valggruppen De 5: Valdemar Hein, ATO's formand for Forhandlingsudvalg på det offentlige område, ATO's direktør Lars Holsaae 

Det fagpolitiske område:

Disciplinærnævnet under Patientombuddet
Overtandlæge Lars Høvenhoff, Randers Kommunale Tandpleje og afdelingstandlæge Birgit Jagd Clausen, Odense Kommunale Tandpleje

Det rådgivende praksisudvalg under Patientombudet
Overtandlæge Henning Tønning, Guldborgsund Kommunale Tandpleje

Prognoseudvalget under Sundhedsstyrelsen: 
Er ikke aktuelt i arbejde. Der skal udpeges når udvalget genoptager sit arbejde

Styregruppen vedr. nationale kliniske retningslinjer:
Overtandlæge Anne Kaae-Nielsen, Lyngby-Taarnbæk Kommunale Tandpleje
 
Det nationale råd for tandlægers videreuddannelse:
Specialtandlæge Claus Egemose Pedersen

Det faglige område:

Komiteen for Sundhedsoplysning:

Overtandlæge Rikke Svanterud Larsen, Middelfart Kommunale Tandpleje
 
Zendiumprisen:
Overtandlæge Lars Høvenhoff, Randers Kommunale Tandpleje
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem