Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
NØGLETAL
Organisation
Allerød Kommunes Tandpleje er centraliseret og samlet på én fælles klinik. Det skete i 2014, og tidligere var der klinik på samtlige seks skoler i kommunen.
Tandplejen har i alt ni klinikenheder inkl. tandregulering.
Vi tilbyder derudover omsorgstandpleje og specialtandpleje (sidstnævnte dog uden mulighed for narkose, og patienter med behov for dette henvises til anden kommuner.)
 
Fuldtidsansatte og hoveder i tandplejen
Vi er 20 personer ansat i tandplejen fordelt på flg. årsværk (i runde tal):  otte klinikassistenter, tre tandplejere, 3,5 tandlæger, 0,6 specialtandlæge, 0,7 sekretær og 1, 0 overtandlæge.
 
 
Omsorgstandpleje
Visitation af de ældre borgere foretages af de fagprofessionelle på hhv. plejecentrene i kommunen og i Hjemmeplejen for hjemmeboende.
 
Ortodonti
Ortodonti er en integreret del af tandplejen og består af specialtandlæge, tandplejere og klinikassistenter.
 
Tværfagligt samarbejde i kommunen
Der foregår mere eller mindre formaliseret tværfagligt samarbejde i kommunen. Tandplejen samarbejder bl.a. med skolerne vedr. undervisning, med plejepersonalet på plejecentre vedr. undervisning/instruktion af plejepersonale, med Forvaltning vedr. af undervisning i tand- og mundpleje af SOSU-elever, med Røde Kors vedr. behandling af asylsøger børn/unge, med kommunens Integrationskoordinatorer vedr. flygtningefamilierne, kontaktpersoner til borgere tilmeldt specialtandplejen og ledernetværk.
 
Børnetal + antal brugere i de andre ordninger.
• Børn/unge tandpleje 0-18 år: 6095.
• Omsorgstandplejeklienter: 141.
•  Specialtandpleje (børn og voksne) 15.
 
Andre tandplejeordninger:
Nej.

 

 

28. april 2016