Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
Nøgletal i Favrskov Kommunale Tandpleje
 
Organisation: 
Syv cariesklinikker plus en mindre.
 
Antal ansatte.
I alt 46 ansatte.
 
Teamsammensætning
Cariesafdelingen opdelt i tre teams med en teamleder i hver, hvor Jørgen Kjær er teamleder i den ene. I alle teams er der tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Personalet er fordelt efter børnetal i de tre teams, dog med skelen til cariestal og anden belastning (sociale). Flere af medarbejderne arbejder i flere teams, og de fleste er på mindst to klinikker. Dette sidstnævnte af hensyn til sparring og ”kulturoverflytning”.
 
Ledelsesstruktur
Overtandlæge – to teamledere og en filialleder i hvert team. Specialtandlæge er daglige leder af OR-afdelingen.
 
Omsorgstandpleje
Hovedparten af de 111 tilmeldte behandles efter aftale med den private virksomhed HjemmeTandlægen. Ca. 10 procent behandles af tandplejens egne tandlæger.
 
Ortodonti
Egen OR-ordning med egne specialtandlæger på en central klinik for hele kommunen.
 
Børnetal + brugere i andre ordninger
Samlet antal 0-17-årige: 11.856
Behandles på kommunale klinikker: 11.505
Ungdomstandpleje i privat praksis: 148
0-16-årige der behandles i privat praksis med fuld egenbetaling: 123
Omsorgstandpleje: 111
Specialtandpleje: 116

 

20. august 2015