Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Nøgletal for Faxe Kommunale Tandpleje

 

Mission: Glade og sunde børn og unge, der som voksne tager ansvar for egen sundhed
Vision: Tandplejen i Faxe Kommune har én superklinik med gode faciliteter for brugere og ansatte.
Brugerne føler sig velkomne og trygge og oplever en engageret, professionel opmærksomhed. Kerneydelsen gives på et højt fagligt niveau, som vi er stolte af. Vi arbejder i en tandpleje i udvikling med en god kommunikation og et rummeligt miljø, som giver arbejdslyst og arbejdsglæde.

Vi er på vej mod visionens ene superklinik med foreløbigt planlagt indvielse 1.5.2016. Vi kommer fra oprindeligt seks klinikker med fra to til seks stole. Den ene er lukket ned i 2010 og den anden er ændret til en reguleringsklinik i 2012.

Seks tandlægestillinger inkl. en specialtandlæge og 18 klinikassistentstillinger inkl. en elev og en tandplejer på deltid.
Vi er i øjeblikket 28 hoveder hvoraf to er på barsel. Vi har en klinikassistentelev. Dertil kommer en specialtandlæge på konsulentvilkår ca. 1 dag om ugen.

Teamsammensætning
Vi sigter efter en teamsammensætning på en tandlæge og to klinikassistenter som minimum på klinikkerne indtil vi bliver lagt sammen.

Ledelsesstrukturen
En overtandlæge og en filialleder, der fungerer som arbejdsmiljøleder. Alle refererer til overtandlægen.
       
Omsorgstandpleje
Visitationen af omsorgstandpleje foretages af kommunens visitatorer. Indtil 1.7.2015 har vi også omsorgstandplejepatienter, der bliver behandlet i Regionen – derefter er det planen at hjemtage disse.
 
Ortodonti
En reguleringsafdeling på én af skolerne med en ansat specialtandlæge, en specialtandlægekonsulent og klinikassistenter. Der visiteres dels af egne tandlæger, dels af de to specialtandlæger decentralt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Børnetal + antal brugere i de evt. andre ordninger
Vi har ca. 7.500 børn- og ungepatienter og ca. 100 omsorgstandplejepatienter, når vi overtager fra Regionen. Specialtandplejepatienterne behandles alle i regionen.
 
Rådighedsbeløb pr. barn ekskl. ejendomsudgifter.
Omkostningsbaseret udgift pr. barn for 2014 er udregnet til 1.791 kr og Omsorgstandplejen på egne klinikker er sat til 2.570 kr. pr. pt.

 

17. april 2015