Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 
Nøgletal for Frederikssund
 
 
 
 
 
Organisation:
Fem cariesklinikker, en specialtandplejeklinik (kombineret med narkosebehandlinger), en tandreguleringsklinik. De er placeret decentral på fem af kommunens i alt 12 skoler – fordelt rundt i kommunen.
Størrelse varierer fra 2-4 stole i drift på en dag.
 
Antal ansatte:
33,5 fuldtidsansatte. 40 hoveder.
 
Teamsammensætning:
Alle klinikker har team med tandlæger, tandplejer og klinikassistent fordelingen varierer mellem klinikkerne.
 
Ledelsesstruktur:
Fem lokale klinikledere + overtandlæge.
 
Omsorgstandpleje - hvem forestår visitationen:
Plejepersonalet.
 
Ortodonti - hvordan er det organiseret?
Decentralt hos os selv (ligger placeret sammen med en af cariesklinikkerne)
 
Tværfagligt samarbejde:
Sundhedsplejersker, læger, ledernetværk.
 
Børnetal + antal brugere i de andre ordninger:
Børnetal: 9366.
Omsorg: 176.
Specialtandpleje: Egne: 179 + Andre kommuner, 242. I alt 421 patienter.
Narkosehenvisninger fra andre kommuner: 30 – 40 om året.
 
10. marts 2016