Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
Nøgletal, Greve Kommunale Tandpleje
 
 
Tandplejens mission udtrykker, hvad vi er til for:
Vi arbejder for livslang tandsundhed - mest mulig tandsundhed for alle.
Vores patienter skal have en god oplevelse i Tandplejen
Tandplejens vision udtrykker hvad vi gerne vil være kendt for:
Greve Kommunes Tandpleje skal være en fleksibel, dynamisk virksomhed, der opleves som en effektiv servicevirksomhed med brugerne i centrum.
 
• Tandplejen skal løbende udvikles, så den til enhver tid er bedst mulig egnet til at varetage de aktuelle opgaver, overtage nye opgaver, samt være forandringsparate til fremtidens opgaver.
• Tandplejen skal leve op til kravene fra politisk side om ressourcebevidsthed, effektivitet, målstyring og decentralisering.
• Brugerne skal have viden om, hvad de kan få - tilfredshed med, hvad de får, og hvordan de får det.
• På det faglige område skal Tandplejen leve op til den faglige og teknologiske udvikling indenfor tandlægefaget.
• Den vigtigste ressource for at leve op til fremtidens mål er medarbejderne. Tandplejen skal derfor være en god og attraktiv arbejdsplads, som giver grundlag for engagement og arbejdsglæde og som fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.
 
Organisation: antal klinikker og størrelse på klinikker.
17 klinikrum.
16 klinikrum efter 1.maj 2015, heraf 5 klinikker til orto, 9 almindelige klinikker og
1 specialklinik til patienter med handikap.
Størrelse i alt efter 1. maj: 1075 m2
 
Fuldtidsansatte og hoveder ansat i tandplejen?
Tandlæger: 6,3 fordelt på 8 hoveder, heraf
Specialtandlæger: 0,8 fordelt på 2 hoveder
Almindelige tandlæger: 5,5 fordelt på 6 hoveder
Tandplejere:4,9 fordelt på 6 hoveder.
Klinikassistenter: 20,7 fordelt på 21 hoveder.

Teamsammensætning:
Pr. 1. maj 2015 vil alle medarbejdere være samlet på én klinik.
 
Ledelsesstrukturen:
1 overtandlæge
1 stedfortræder, tandlægekonsulent og filialleder: 0,7
1 daglig leder: 0,3
 
Omsorgstandpleje:
Tandplejen forestår visitationen

Ortodonti:
Vi visiterer efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, d.v.s. de almindelige tandlæger og tandplejere som en integreret del af de regelmæssige undersøgelser.
ca. 70 % visiteres af de almindelige tandlæger og tandplejere. De ca. 30 % i ’gråzonen’ visiteres af specialtandlægen. Specialtandlægen har undervist tandlæger og tandplejere i visitationskriterierne.
 
Børnetal + antal brugere i andre ordninger
Børn og unge: 11.110
Omsorgs- og specialtandpleje:470 
 
Andre tandplejeordninger:
SATS projekt for udsatte unge mellem 18 og 30 år: 52
 
 
3. september 2014