Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
Nøgletal Helsingør Kommunale Tandpleje
 
Målsætning
 
 • At arbejde målrettet med forebyggelse og behandling af børn og unge med henblik på at forbedre og vedligeholde en god tandsundhed. Kommunens målsætning er lighed i sundhed.
 • Tandplejen arbejder målrettet, så den til enhver tid er bedst mulig egnet til at varetage de aktuelle opgaver, overtage nye opgaver, samt være forandringsparate til fremtidens opgaver.
 • Tandplejen skal leve op til kravene fra politisk side om ressourcebevidsthed, effektivitet, målstyring og decentralisering.
 • På det faglige område skal Tandplejen leve op til den faglige og teknologiske udvikling indenfor tandlægefaget. 
 • Den vigtigste ressource for at leve op til fremtidens mål er medarbejderne. Tandplejen skal derfor være en god og attraktiv arbejdsplads, som giver grundlag for engagement og arbejdsglæde og som fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.
 
Værdier


Ligeværdig dialog

 • Alle skal høres og alle kan spørge ind.
 • Respekter hinandens holdninger og tandplejens fælles beslutninger.
 • Udøv aktiv lytning og forståelse.
 
Tydelig kommunikation
 • Sig din mening, når man er i situationen.
 • Åbenhed.
 • Medansvar for at få oplysninger/informationer.
 
Aktiv medindflydelse.
 • Udvis engagement.
 • Brug dit ”talerør” ( A-MED, Distriktsledere, Arbejdsmiljørepræsentanter, Ledere, TR i hverdagen).
 
Hav en anerkendende tilgang til arbejdspladsen og kollegaer
 
 
Fælles engagement og sammenhold
 • Brug hinandens kompetencer.
 • Vidensdeling og læring.
 • Fokuser på det positive. 
 
Organisation
 • Ni decentrale klinikker med i 15 behandlerklinikenheder og syv profyklinik enheder.
 • En tandreguleringsklinik med ni klinikenheder samt eget teknik-laboratorium.

 

Fuldtidsansatte(normering) og antal ansatte i tandplejen

 • Specialtandlæger: 2,4 fordelt på 3 personer.
 • Almindelige tandlæger: 9,0 fordelt på 10 personer.
 • Tandplejere: 5,35 fordelt på 6 personer.
 • Klinikassistenter: 30 fordelt på 37 hoveder.
 •  
Teamsammensætning
Pr. 1. maj 2015 vil alle medarbejdere være samlet på én klinik.
 

Ledelsesstrukturen
 • En overtandlæge.
 • Fem distriktsteamledere, (heraf en afdelingstandlæge og en specialtandlæge).
    

Omsorgstandpleje
Plejecentre og hjemmeplejen forestår visitationen

   
Ortodonti
Vi har samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune om tandregulering på tandreguleringsklinikken i Snekkersten (patientunderlag 0-18 årige : 22.100 børn og unge).
Vi visiterer efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, dvs. af de almindelige tandlæger og tandplejere som en integreret del af de regelmæssige undersøgelser.

 
Børnetal + antal brugere i andre ordninger
 • Børn og unge: 13.200
 • Omsorgstandpleje 270
 • Specialtandpleje 83 (behandles i specialtandplejen, Rudersdal og Gentofte).

 

Andre tandplejeordninger
Projekt med tandbehandling på udsatte borgere
 

 17. september 2014