Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Nøgletal for Kalundborg Kommunale Tandpleje
 
Målsætning i tandplejen:
Hindre og afhjælpe tandsygdomme ved at udbrede viden, bibringe forældrene deres ansvar for børnenes tandsundhed samt gøre den unge i stand til at varetage egen tandsundhed.
 
Organisation. Antal klinikker og størrelse på klinikker:
To klinikhuse med henholdsvis fem og ni klinikker
 
Fuldtidsansatte og hoveder ansat i tandplejen:
24,3 årsværk og 29 hoveder.
 
Teamsammensætning:
En tandlæge og to klinikassistenter
 
Ledelsesstrukturen:
En overtandlæge og to distriktstandlæger, der sammen med den ledende orto-tandlæge udgør ledelsesteamet
 
Omsorgstandpleje:
Omsorgstandplejen ligger hos sundhedsstaben - er ikke i vores regi.
 
Ortodonti:
Visitationen foregår i begge klinikhuse. De almindelige tandlæger sorterer først og videresender børn og unge med afvigelser til visitation hos specialtandlægen.
 
Børnetal:
10.013 børn og unge 0-17 år.

Rådighedsbeløb pr. barn ekskl. ejendomsudgifter:
Den omkostningsbaserede pris pr barn/ung er 1660 kr.

 

 

13. november 2014