Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejre Kommunale Tandplejes nøgletalAt forebygge frem for at behandle. At skabe tryghed i enhver behandlingssituation. At behandle smertefrit. At motivere for at tage ansvar for egen sundhed. At behandlinger udføres fagligt optimalt.
 
• Organisation: antal klinikker og størrelse på klinikker.
Én centralklinik, der for øjeblikket er under udbygning fra 230 kvadratmeter til 340 kvadratmeter. Udbygninger indebærer at vi øger antallet af units fra 5 til 6.
 
• Hvor mange fuldtidsansatte og hoveder ansat i tandplejen?
Vi er otte fuldtidsansatte og seks deltidsansatte samt en specialtandlægekonsulent.
 
• Teamsammensætning:
Overtandlæge, tre tandlæger på deltid. En tandplejer og ni klinikassistenter . Desuden en specialtandlægekonsulent.
 
• Ledelsesstrukturen:
Overtandlægen er ledelsen. Ingen souschefer, stedfortrædere eller andet.
 
• Omsorgstandpleje: Hvem forestår visitationen?
Visitationen forestås af hjemmeplejen og plejecentrene.
 
• Ortodonti:
Basisvisitation foretages af behandlende tandlæge hvadenten det er på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge (vi har ca. 2000 børn/unge, der behandles hos privatpraktiserende tandlæger).
Ved behov eller tvivl henvises til endelig visitation hos specialtandlæge.
 
• Børnetal + antal brugere i de evt. andre ordninger.
Vi har ansvaret for behandling af 6.337 børn/unge. Heraf modtager 1900 behandling hos privatpraktiserende tandlæger. Specialtandpleje og omsorgstandpleje varetages af Regionen. Jeg kender ikke antallet af patienter i specialtandpleje og omsorgstandpleje.
 
• Andre tandplejeordninger: F.eks. tandpleje for misbrugere og andre udsatte grupper.
Nej
 
• Rådighedsbeløb pr. barn ekskl. ejendomsudgifter.
Omkostningsbaseret udgift pr. barn for 2013  inkl. el. varme, rengøring og ejendomsudgifter: Kr. 1.564.
Udgifter til bygning, el, vand, varme og rengøring i 2013 var kr. 274.390 hvilket svarer til kr. 43 pr. barn.
 
26. november 2014