Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nøgletal for Syddjurs Kommunale tandpleje

Organisation: Tre klinikker og en fælleskommunal tandreguleringsklinik.

Antal ansatte i Tandplejen: 41 + 2 i midlertidige stillinger til flygtningeindsats

Ansatte i FKO, fælleskommunal tandregulering: 16 + 3 konsulenter midlertidigt

Normering:
1 overtandlæge
Tandplejen: 5,2 tandlæge * 3,0 tandplejer * 12,8 klinikassistent

FKO: 2,0 specialtandlæge * 2,4 tandplejer * 6,0 klinikassistent
Omsorgstandpleje: Kommunens visitation visiterer.

Børnetal + antal brugere i de andre ordninger (marts 2016):

Børn/unge tandpleje 0-18 år: 8926

Omsorgstandpleje: 83

Specialtandpleje: 41 voksne i regionen 20 voksne i kommunen, 18 børn i anden kommune, primært Norddjurs, 6 børn i kommunen

Ortodonti: Fælleskommunal tandregulerings ordning (FKO) i samarbejde med Norddjurs. Klinikken ligger i relation til den ene af vores kommunale klinikker.

Oktober 2016