Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

​Nyborgs nøgletal

 

Tandplejens nøgletal:

Nyborg Kommunale Tandpleje ønsker at være en effektiv forebyggende og behandlende sundhedsinstitution, som – med tilfredse brugere og medarbejdere – opfylder mål og intentioner i den gældende sundhedslovgivning på tandplejeområdet.
Arbejdsglæde og trivsel er i fokus.

Organisation: antal klinikker og størrelse på klinikker.
• EEN centralt beliggende klinik med seks klinikrum og et rum med to stole til tandregulering
 
Hvor mange fuldtidsansatte og hoveder ansat i tandplejen?
Personale 1 jan 2014       
1 overtandlæge (0,2 timer på klinik)
4 tandlæger            
1 specialtandlæge    
1 tandplejer           
12 klinikassistenter          
 
Ledelsesstruktur
Teamledelse bestående af overtandlæge , driftskoordinator ( KA) og administrator ( KA) – 3-4 dage om ugen til hver til ledelse
1. oktober 2012 blev Sundhedsplejen og Tandplejen slået sammen under samme ledelse

Omsorgstandpleje
Administrativ visitator i kommunen. Tre omsorgsteams a 1 tandlæge og 1 klinikassistent kører i omsorg. Vi bruger samlet seks timer om ugen til 90 borgere.
 
Ortodonti
Tandlæger visiterer de sikre – B fra ved undersøgelse, så tidligt som muligt. Resten – ca 50 % visiteres af specialtandlæge – senest i 6. klasse. Vi har konsulent en dag om ugen. Pr 1 januar 2015 samles tandregulering i Odense i et fælles kommunalt samarbejde.
 
Børnetal og brugere i andre ordninger
Antal brugere pr 1. jan 2014: 
Børn og unge 0 - 18 år 6625
Omsorgstandpleje 90
 
Specialtandplejen varetages af Odense kommune i en entreprenøraftale.
Rådighedsbeløb pr. barn ekskl. ejendomsudgifter.
Ca. 1250 kr. /barn
 
28. januar 2015