Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Odder Kommunale Tandplejes nøgletal

 

Livslang tandsundhed, tandbevidsthed og ”tandtrivsel”. De 18-årige skal have sunde tænder/ få fyldninger, gode vaner, viden og tryghed ved tandplejen.

 
• Organisation
En klinik med ca. 5000 børn.
 
 
• Hvor mange fuldtidsansatte og hoveder ansat i tandplejen?
2,96 Tandlæger
3,07 tandplejere
8,65 klinikassistenter
Vi er 18 hoveder i alt.
 
 
• Teamsammensætning
Tandplejen totalt incl leder og OR:  Tdl: TP: KA = 1: 1,04: 2,92.
Børn- og ungetandplejen:  Tdl: TP: KA = 1: 1,52: 2,94
 
 
• Ledelsesstrukturen
Overtandlæge ansat 0,6
Souschef ansat fuld tid
Klinikleder ansat 0,9
Kliniklederstillingen bliver lagt sammen med souschefstillingen i forbindelse med at kliniklederen går på pension.
 
 
• Omsorgstandpleje
Odder Kommunes visitationsteam.
 
 
• Ortodonti
 
Decentral.
Tandlæger og tandplejere foretager visitation i forbindelse med undersøgelse. Udvælger hvilke børn, som skal visiteres af specialtandlæge.
 
 
• Børnetal + antal brugere i de evt. andre ordninger.
Pr 1. april 2014:
Børn og unge: 4843
Omsorg: 88
Specialtandpleje: 73
 
 
• Rådighedsbeløb pr. barn ekskl. ejendomsudgifter.
2014:
Totalbudget (inkl. omsorgs- og specialtandpleje)  8.231.400 kr.
Gennemsnit pr. barn: 1.700 kr.
Budget for Børn og ungetandpleje: 7.150.920 kr.
Gennemsnit pr. barn: 1.477 kr.
 
18. marts 2015