Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Tønder Kommunale Tandplejes nøgletal

 

Målsætning i tandplejen:
Tandplejens brugere skal forlade Tandplejen med sunde tænder.
 
• Organisation: antal klinikker og størrelse på klinikker.
5 kommunale klinikker med følgende antal klinikrum: 3 klinikrum, 1 rum med 3 stole til ortodonti; 2 klinikrum; 2 klinikrum; 4 klinikrum; 4 klinikrum. Samarbejde med en privatpraksis. 30 abonnementspladser i Specialtandplejen
 
• Hvor mange fuldtidsansatte og hoveder ansat i tandplejen?
33 hoveder fordelt på 5,56 tandlæger, 3,8 tandplejere, 0,8 administrativ medarbejder, 15,04 klinikassistenter, dvs. 25 fuldtidsansatte.
 
• Teamsammensætning:
5,36 tandlæger, 3,8 tandplejere, 0,8 administrativ medarbejder, 15,04 klinikassistenter
Ortodonti: 0,91 tandplejer, 0,2 specialtandlæge, 2,71 klinikassistenter.
Omsorgstandpleje: 0,6 tandlæge, 0,46 tandplejer, 1,94 klinikassistenter.
De resterende timer er fordelt på 6 teams, alt efter antal patienter knyttet til klinikkerne.
 
• Ledelsesstrukturen:
1 konstitueret overtandlæge, der behandler patienter 21 timer pr. uge. 2 klinikchefer, hvoraf den ene er konstitueret stedfortræder og den anden er leder af omsorgstandplejen og en distriktstandlæge er sparringspartnere for overtandlægen.
 
• Omsorgstandpleje: Det er sygeplejersker, der visiterer.
 
• Ortodonti: Decentral visitation foretages af tandlæger og tandplejere, specialtandlægen gentager orto-visitationer for gråzonepatienter og patienter med ortobehov. Specialtandlægen er ansat som konsulent, hvor tandplejeren udfører ca. halvdelen af behandlingerne på de visiterede patienter, mens specialtandlægen behandler den vanskeligste halvdel på egen klinik i Aabenraa. Tandlæger udfører interceptive behandlinger.
 
• Børnetal + antal brugere i de evt. andre ordninger.
7.200 + 670 patienter i privat praksis. 315 Omsorgs- og Specialtandplejepatienter. 30 i Specialtandplejen.
 
• Andre tandplejeordninger: F.eks. tandpleje for misbrugere og andre udsatte grupper.
Nej. Omsorgstandplejen omfatter dog en del Specialtandpleje patienter
 
• Rådighedsbeløb pr. patient ekskl. ejendomsudgifter.
2.100 kr. Dvs. inkl. omsorgs- og specialtandpleje patienter.

Tandplejen har en demografiordning, der medfører, at budgettet nedskrives med ca. 1100 kr. hver gang der mistes en børn- og unge patient. Hver gang der kommer en omsorgspatient til giver det 3300 kr. Specialtandplejepatienter giver 6600 kr. Der er faldende børnetal i kommunen og stigende antal ældre.
 
29. oktober 2014