Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Generalforsamling 2014

 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i De Offentlige Tandlæger 2014
Hovedbestyrelsen indbyder hermed til ordinær generalforsamling på  
Radisson Blu, H. C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense
lørdag den 25. oktober 2014 kl. 14.00
 
a) Valg af dirigent

b) Hovedbestyrelsens beretning
 
Punktet indledes med rundbordsdiskussioner ved indtil videre fem borde, hvor temaerne er:
 
• Understøtter DOFT din faglighed?
 
• Skal DOFT’s sundhedspolitik ændres for at favne fremtidens sundhedsmæssige udfordringer?
 
• Hvorfor bruger din kollega ikke hjemmesiden og læser nyhedsbrevet?
 
• Hvordan bliver de kommunale tandplejer bedre til erfaringsudveksling? Hvordan kan DOFT understøtte erfaringsudvekslingen?
 
• Kan vi sælge ud af arvesølvet f.eks. arbejdstiden og tandplejens ledelse og hvad skal prisen i givet fald være?
 
Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til den skriftlige beretning (bilag)
 
c) Aflæggelse af særskilte, reviderede årsregnskaber for hvert af de foregående to år til godkendelse og meddelelse af decharge
 
d) Behandling af forslag fra hovedbestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 
 
f) Valg af formand
 
g) Valg af seks medlemmer til hovedbestyrelsen og valg af to suppleanter
Såfremt forslag fra hovedbestyrelsen om ændring af vedtægter jf. d.1 skal der vælges fem og ikke seks medlemmer til hovedbestyrelsen
 
h) Valg af en statsautoriseret revisor og to medlemsvalgte revisorer samt en suppleant for disse
 
i) Eventuelt
 
Bilag til dagsordenen