Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OK 2015 

Resultat af OK-15 for kommunalt ansatte tandlæger

 

Overenskomsten 2015


Der er opnået forlig om fornyelse af aftale og overenskomst for tandlæger mandag d. 16/2 2015 ved midnat.


Forliget indeholder følgende:
Forsøgsordningen med adgang til individuelle lønforhandlinger for overtandlæger, klinikchefer samt tandlæger, der har kompetence til at indgå aftaler for andre tandlæger videreføres.

Videreførelse af forsøgsordningen med adgang til højere individuel arbejdstid (plustid), således at årsnormen kan udvides fra de nuværende 1440 timer til maksimalt 1635 timer årligt.

Placeringen af den udvidede arbejdstid kan være i de arbejdsfrie uger således at tandplejens åbningstid dermed øges.

Det er endvidere muligt, at øge den daglige arbejdstid ud over den fastsatte grænse på 7 timer dagligt i overenskomsten, men dette kræver, at der lokalt indgås en aftale om dette.

 

Pensionsprocenten øges fra 19,65 % til 20,27 % med virkning fra 1/4 2016. Bemærk i den forbindelse adgangen til at konvertere pensionsforøgelsen til løn.

I overenskomstperioden iværksættes et projekt om arbejdstid, ledelsesopgaver og normering i den kommunale tandpleje. Projektet skal afdække og undersøge:

  • de bekymringsfelter og behov som KL ser i forhold til arbejdstidsregler samt fremkomme med forslag til nye regler OK-18.
  • eventuelle udfordringer i organiseringen af den kommunale tandpleje i relation til normeringsbestemmelserne, hvilket kan oversættes til om det skal være en tandlæge, som leder den kommunale tandpleje.
  • om overenskomstens bestemmelser om stillingskategorier er i overensstemmelse med, hvordan kommunerne organiserer sig.
  • de karrieremuligheder der er i den kommunale tandpleje, herunder hvordan tandlæger udvikler interesser for ledelsesopgaver.
  • hvilke stillingskategorier der er chef/leder, specialist og basismedarbejder.

 

 


 

OK 2015 forlig

Opsamling på forlig fra Forhandlingsfællesskabet

Forlig indgået i OK 2015 - 53 sider 

Resultatet af OK 2015 for tandlæger på det kommunale område

AC's forhandlingsprotokol til KL for OK 2015 - til orientering

Vi linker til AC's forhandlingsprotokol, fordi der i tandlægeforhandlingerne er nævnt, at vi følger AC i spørgsmålet om at videreføre forsøgsordningen om individuel forhandlingsret om lokal løndannelse. AC og KL har valgt at videreføre forsøgsordningen.
 
Samtidig fremgår det af protokollatet, at vi lægger os op af AC i spørgsmålet om fortsat forsøg eller permanentgørelse af adgangen til at aftale højere individuel arbejdstid. Konklusionen er, at også på dette område fortsætter den forsøgsvise adgang til at indgå aftaler om individuel højere arbejdstid.