Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OK 2013

 

Hvad betyder lockout for dig?
Hvad gør du, hvis du ikke kan aflevere dine børn i skole efter den 1. april?

KL har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne varslet lockout af folkeskolelærerne. Det kan ende med at betyde, at du ikke kan aflevere dine børn i skole efter den 1. april. Læs her mere om reglerne og dine muligheder i forhold til din arbejdsplads.
 
Hvad er mine rettigheder:
• Du har ikke ret til at få fri med løn, fordi dine børn ikke kan komme i skole.
• Du kan kun tage dine børn med på arbejde, hvis din arbejdsgiver er indforstået med det.
 
Men hvad gør jeg så?
• Hvis du har mulighed for at arbejde hjemme, er det selvfølgelig en oplagt løsning, hvis din arbejdsgiver er indforstået med det.
• Du kan eventuelt aftale, at du kan tage dine børn med på arbejde.
• Har du ret til omsorgsdage, kan du gøre brug af disse. For at afholde dem, skal det varsles tidligst muligt, og din arbejdsgiver skal have sagt god for, at du afholder omsorgsdage på de pågældende dage.
• Du kan aftale, at du holder nogle feriedage.
• Har du noget afspadsering opsparet, kan du spørge din arbejdsgiver, om du kan få lov til at afholde det i den periode, hvor dine børn ikke kan komme i skole.

 

Resultat af OK-13 for kommunalt ansatte tandlæger
 
Der er opnået forlig om fornyelse af aftale og overenskomst for tandlæger onsdag d. 27/2 2013 om aftenen.

Forliget indeholder følgende:
        

  • Der åbnes forsøgsvis for adgang til individuelle lønforhandlinger for overtandlæger, klinikchefer samt tandlæger, der har kompetence til at indgå aftaler for andre tandlæger.
  • Der åbnes forsøgsvis for adgang til højere individuel arbejdstid (plustid), således at årsnormen kan udvides fra de nuværende 1440 timer til maksimalt 1635 timer årligt. Placeringen af den udvidede arbejdstid kan være i de arbejdsfrie uger således at tandplejens åbningstid dermed øges. Det er endvidere muligt, at øge den daglige arbejdstid ud over den fastsatte grænse på 7 timer dagligt i overenskomsten, men dette kræver, at der lokalt indgås en aftale om dette.
  • Pensionsprocenten øges fra 19,25 % til 19,65 % med virkning fra 1/1 2014. Bemærk i den forbindelse adgangen til at konvertere pensionsforøgelsen til løn.
  • Der er planer om at åbne for adgang til delpension når retningslinjerne fra KL foreligger. Det betyder, at du kan få reduceret din arbejdstid og samtidigt få udbetalt din pension delvist.

I overenskomstperioden iværksættes et projekt, hvor man gennemgår overenskomstens bestemmelser om stillingskategorier og vurderer udfordringer og behovet for, at det skal være en tandlæge, som er leder af den kommunale tandpleje og samtidigt har fokus på hvordan tandlæger udvikler interesser for ledelsesopgaver i den kommunale tandpleje.
 
Protokollatet finder du her. KTO-forliget, hvor lønstigninger, videreførelse af reguleringsordningen mv. er beskrevet kan du finde her. ved at følge følgende link 
 
Du vil i forbindelse med urafstemningen om fornyelse af overenskomster og aftaler modtage en uddybende redegørelse.

Referat af møde i forhandlingsrådet lørdag den 16. marts 2013

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem