Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet

 
 
 
Erhvervsudygtighedsforsikring for kommunalt ansatte tandlæger
Erhvervsudygtighedsforsikring for privatansatte tandlæger medlem af ATO
 
 
Hvem?
Erhvervsudygtighedsforsikringen er en del af pensionsordningen for de kommunalt overenskomstansatte tandlæger og dermed en obligatorisk del af dette ansættelsesforhold.
 
 
Erhvervsudygtighedsforsikringen er en del af pensionsordningen for de privatansatte tandlæger, der er medlem af ATO.
Ordningen er obligatorisk for privatansatte med en beskæftigelse på 15 timer ugentligt eller mere.
Ordningen skal være indskrevet i kontrakten og være administreret af arbejdsgiver.​
 
Helbred
Kræver ikke helbredserklæring. Men ved tilkøb af forhøjet dækning, altså mere end 50 % af bruttolønnen, kræves helbredserklæring med nedenstående undtagelse:
Indtil de første seks måneder (eller indtil første rådgivning forinden) efter optagelse i pensionsordningen, kan forhøjelse ske uden afgivelse af helbredsoplysninger. Herefter afgives en personlig helbredserklæring.
Kræver ikke helbredserklæring. Men ved tilkøb af forhøjet dækning, altså mere end 50 % af bruttolønnen, kræves helbredserklæring med nedenstående undtagelse:
Indtil de første seks måneder (eller indtil første rådgivning forinden) efter optagelse i pensionsordningen, kan forhøjelse ske uden afgivelse af helbredsoplysninger. Herefter afgives en personlig helbredserklæring.
Hvad koster det?
Ordningen er solidarisk, dvs. prisen er ens for alle, uanset alder.
 
 
 
Denne forsikring er en integreret del af pensionsordningen. Betalingen er fastsat til en procentdel af bruttolønnen.
 
 
 
 
Man kan som kommunalt ansat tandlæge vælge selv at indbetale et ekstra beløb (ca. 0,5 % af lønnen)til sin pension, hvis man ønsker at kompensere for den pensionsnedgang, som indførelsen af denne ordning har kostet.

Ekstra indbetalinger til pensionen for kommunalt ansatte tandlæger er fradragsberettiget.
 

Ordningen er solidarisk, dvs. prisen er ens for alle, uanset alder.

 

Denne forsikring er en integreret del af pensionsordningen. Der skal indbetales mindst 2000 kr. pr. måned til pensionsordningen. Dette inkluderer forsikringerne, der er knyttet til ordningen.
 
Af indbetalingen på 2000 kr. om måneden anvendes i 2019 kr. 7.947  til betaling for en erhvervsudygtighedsforsikring på 300.000 kr. Beløbet stiger ikke som oven for anført med din alder.
Dækning
Basisdækningen på 50 % af din bruttoløn. Du kan tilkøbe dækning på op til 80 % af bruttolønnen. 
Basisdækningen er på 100.000 kr.
Du kan tilkøbe dækning i pakker af 100.000 kr. op til 500.000 kr. dog højst 80 % af din årsløn.
Udbetaling
Når man bliver syg, bliver man tilkendt fuld udbetaling, hvis erhvervsevnen som tandlæge er nedsat med 50 % eller mere.
 
 
 
 
 
De første fem år vurderes erhvervsevnen i forhold til tandlægens evne til at arbejde som tandlæge (faginvaliditetsperioden).
Efter fem år vurderes fortsat udbetaling i forhold til den generelle erhvervsevne.
 
 
 
Er man fyldt 55 år, når erhvervsevnenedsættelsen indtræder, vil udbetaling som følge af faginvaliditet ske indtil pensionering ved den aftalte pensionsalder.
 
Når man bliver syg, bliver man tilkendt fuld udbetaling, hvis erhvervsevnen som tandlæge er nedsat med 50 % eller mere.
 

 
 
 
De første fem år vurderes erhvervsevnen i forhold til tandlægens evne til at arbejde som tandlæge (faginvaliditetsperioden). Efter fem år vurderes fortsat udbetaling i forhold til den generelle erhvervsevne.
Er man fyldt 55 år, når erhvervsevnenedsættelsen indtræder, vil udbetaling som følge af faginvaliditet ske indtil pensionering ved den aftalte pensionsalder.
 
 
Konklusion:
Hvis du regner med fremover kun at arbejde i Den Kommunale Tandpleje, er du godt dækket ind med den obligatoriske erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditetsdækning, som findes i den obligatoriske pensionsordning i overenskomsten.
 
Er du helt eller delvist ansat i privat tandlægepraksis, kan du gennem din arbejdsgiver anmode om at blive tilsluttet ATO's pensionsaftale med PFA. Den indeholder erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet som beskrevet ovenfor. Herudover indeholder den dødsfaldsdækning og kritisk sygdom på linje med den kommunale pensionsordning. Din arbejdsgiver skal tilmelde dig. Se her hvordan:

 

Sådan tilmelder din arbejdsgiver dig:

1.Når du skal indberette løn og pension for tandlægen, skal det foretages via jeres lønsystem. Der kan være lidt forskelle på, hvordan det skal registreres i lønsystemerne, men meget er identisk.
2.Når du koder pensionen, skal du anvende:
•PBS-nummer: 00032336
•Kundenummer: Tandlægens CPR-nummer
•Overenskomstnummer: 82000. Det fortæller os, at der er tale om en privatansat tandlæge.
 
3.Har du spørgsmål omkring indbetalingerne, så kontakt PFA’s indbetalingskonsulenter på tlf. 39 17 62 99.
4.Mindsteindbetalingen udgør 2.000 kr. pr. måned. Tandlægen kan sagtens vælge at indbetalingen skal være højere, så registrerer I bare det ønskede beløb i lønsystemet.
5.Når PFA modtager indbetalingen, udstedes et pensionsbevis med de forsikringer, der er aftalt med ATO. Når tandlægen har modtaget sit pensionsbevis, kan tandlægen ændre investeringsprofil, forsikringsdækninger og begunstigelse.
 
  

 
Juni 2020