Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
KONFLIKTINFORMATION NR.  4
 
Forligsmanden har besluttet at udskyde de varslede konflikter i to uger. Betydningen af dette fremgår af forligsmandens pressemeddelelse:
”Pressemeddelelse: Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger på det offentlige område
Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Konflikt i form af strejke er varslet til at træde i kraft den 4. april 2018 og konflikt i form af lockout er varslet til at træde i kraft den 10. april 2018. På enkelte områder er der fremsendt varsler for strejke og lockout med senere datoer.
Forligsmand Mette Christensen har onsdag den 28. marts besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i to uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.”
 
Sandsynligheden for, at der kommer en konflikt, mindskes, men der er fortsat et stykke vej til en mæglingsskitse eller et forlig.
 
Vi sender ny information ud, hvis situationen ændrer sig.
 
3. april 2018