Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
KONFLIKTINFORMATION NR. 6
 
 
I ATO håber vi fortsat, at vi kan undgå konflikt, men vi forbereder os på, at det kan ske allerede i næste uge, hvis forhandlingerne i forligsinstitutionen fredag ikke resulterer i et mæglingsforslag hen over weekenden.
 
HVIS KONFLIKTEN KOMMER – VED DU SÅ OM DU ER LOCKOUTET ELLER EJ?
 
Der er fortsat lidt forskellige opfattelser fra kommune til kommune af, hvem der er omfattet af en lockout og hvem, der ikke er.
 
Hvis du ikke på nuværende tidspunkt har fået klar besked fra din arbejdsgiver, så vil vi anbefale dig, at du får det afklaret nu, så du ved, om du skal møde på arbejde eller ej.
 
Det er arbejdsgiver (kommunen), der har foretaget lockouten. Arbejdsgiveren har derfor serveretten, når det gælder fortolkningen af omfanget / begrænsningen af denne. ATO vil som udgangspunkt respektere kommunernes afgørelser, og vil kun blande os, hvis du ikke kan få klar besked, eller hvis du er uenig i arbejdsgivers beslutning / fortolkning og ønsker, at vi skal søge den ændret.
 
HVIS DU ER OMFATTET AF LOCKOUT – HAR DU SÅ SENDT ALLE DE OPLYSNINGER VI SKAL BRUGE?
 
Hvis du er omfattet af lockout håber vi, at du allerede har sendt os de oplysninger vi efterlyste i KONFLIKTINFO NR. 3 (hvis du ønsker lån) og KONFLIKTINFORMATION NR. 5 (hvis du ikke ønsker lån, men selv finansierer omkostningerne). Har du ikke sendt os informationerne, så gør det nu.
 
ER DER SKET ÆNDRINGER SIDEN DU INDSENDTE OPLYSNINGERNE?
 
Der er medlemmer, der i første omgang har fået oplyst, at de blev omfattet af lockouten, og har indsendt de dokumenter vi har bedt om. I forløbet med fortolkning og udlægning af varslets omfang, er de så blevet undtaget og skal møde på arbejde.
 
Er du en af dem skal du straks oplyse os om det, ligesom du skal oplyse om andre ændringer der gør, at du ikke længere omfattes af lockout.
 
HVAD SKAL JEG GØRE NÅR STREJKEN / LOCKOUTEN STARTER
 
Du skal blive væk fra din arbejdsplads, da du juridisk set ikke længere er ansat. Du skal først møde på arbejde når der foreligger en afslutning på konflikten.
 
ATO stiller ikke krav til at du skal deltage i aktiviteter under strejken eller lockouten, men vi anbefaler, at du deltager i de lokale aktiviteter, der arrangeres i din kommune eller i dit område. Vi anbefaler derfor, at du orienterer dig om, hvem der i dit lokalområde står for planlægning og afvikling, samt hvordan du kan få informationer om dette. Vi vil også gerne, at I bidrager til at synliggøre sammenholdet på tværs af ansættelsesområderne for at få EN LØSNING FOR ALLE.
 

19. april 2018