Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

​Din tillidsrepræsentant

 ”Jeg valgte at blive tillidsrepræsentant, fordi jeg var nysgerrig på detaljerne omkring arbejdspladsen og den kommunale struktur.

Samtidig så jeg jo en mulighed for at få mere indflydelse. Jeg har fundet ud af, at man lærer ganske meget - også om virksomhedsledelse, og at det nærmest kun er ens egen tid og interesse, der sætter begrænsningen.
Der er masser at tage fat på, når vi f.eks. taler lønudvikling og trivsel på arbejdspladsen.”

Sammia Jepsen, tillidsrepræsentant i Roskilde.
 
 
 

 
Tillidsrepræsentanten er en særligt uddannet kollega med tæt kontakt til fagforeningen og med et særligt fokus på de arbejdsmiljømæssige forhold. Hun eller han har lokalkendskab og specialviden og en erfaring med lønforhandling og arbejdsvilkår. Som medarbejder har du derfor både en lokal og professionel repræsentant i forhold til arbejdsgiveren.

ATO er den eneste fagforening for tandlæger, der tilbyder sine tillidsrepræsentanter en formaliseret og omfattende uddannelse i eget regi.


Skræddersyede kurser
Blandt andet afholder vi skræddersyede lønforhandlingskurser, hvor kommunale tandplejechefer og tillidsrepræsentanter mødes og øver sig på at forhandle realistiske situationer over et par dage.

Når vi tilbyder samme uddannelse til både ledere og tillidsrepræsentanter, tror vi på, at vi løfter niveauet ved de rigtige forhandlinger.


Vores tillidsrepræsentanter hjælper alle tandlæger på arbejdspladsen - uanset organisationsforhold. Men hvis der i en medarbejdersag måske er brug for ekstra professionel rådgivning, kan tillidsrepræsentationen ikke få hjælp fra foreningen, hvis den pågældende medarbejder ikke har sit medlemskab hos ATO.

Tillidsrepræsentanten forhandler din løn!
I ATO vil vi altid gerne sikre medlemmerne en jævnbyrdig og fair forhandlingssituation hver gang, der forhandles!

Hvis medarbejderen selv forhandler sin løn, er der en oplagt risiko for, at det kan gøre situationen ulige, når chefen overfor er forhandlingsrutineret og har hele kommuneapparatet i ryggen.

Chefen vil i de fleste tilfælde være udstyret med en erfaring og baggrundsviden, som den ansatte, uden speciel uddannelse, viden og erfaring på området, jo ikke har.

Med en uddannet tillidsrepræsentant til at forhandle for sig, der har indblik i alle kollegers lønforhold, risikerer ingen, at det bliver den enkelte ansattes albuer og gode talegaver, der bestemmer lønforhandlingens resultater, men derimod gennemskuelige og alment accepterede kvalificerende argumenter.

Når vi på den måde sikrer et retfærdig-hedsprincip i den lokale løndannelse, fremmer vi samtidig medarbejdertilfredsheden og det gode samarbejdsklima.

Tillidsrepræsentanten lytter, når du har problemer 

Med en uddannet tillidsrepræsentant til at forhandle for sig, der har indblik i alle kollegers lønforhold, risikerer ingen, at det bliver den enkelte ansattes albuer og gode talegaver, der bestemmer lønforhandlingens resultater, men derimod gennemskuelige og alment accepterede kvalificerende argumenter.

Case:

”En tandlæge, et ikke medlem, var ansat i kommunal tandpleje et par dage om ugen, samtidig med at han var ansat i privat praksis.
 
En dag kom han og spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe ham med en afklaring i forhold til løn, da han oplevede, at han løb spidsrod mellem sin fagforening og ledelsen.
 
Jeg fortalte ham, at han var berettiget til løntrin 46 og aftalte et møde med ledelsen. Efter fem minutter var tingene på plads. Han fik sit løntrin.”
Anne Birkebæk, tillidsrepræsentant.