Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

 Det får du som medlem af ATO

 
Medlem​​ Ikke-medlem​

Overenskomst og forhandlingsresultat​

Når ATO forhandler overenskomst, sidder ATO med forhandlingretten for tjenestemændene og har derfor den afgørende stemme.

Til sidst kommer forhandlingsresultatet til urafstemning hos medlemmerne. Foreningen har bl.a. forhandlet sig til en af landets højeste pensioner på 19,25 %. 

Du er omfattet af de samme overens-komster som medlemmer, men har ingen mulighed for at få direkte indflydelse på forhandlingerne.

​Juridisk bistand

  • Ansættelse.
  • Afskedigelse.
  • Tjenstlige samtaler.
  • I forbindelse med sygdom eller andre personlige problemer. 

Du vil ikke kunne modtage hjælp og rådgivning fra foreningens juridiske konsulenter.  

Hjælp og rådgivning​

​Vores sekretariatskonsulenter står klar til at hjælpe, hvis du:

Har udfordringer på din arbejdsplads, som din tillidsrepræsentant ikke kan løse.

Det kan være, når du skal ansættes, er blevet afskediget, skal videre til næste løntrin eller måske er uarbejdsdygtig i en periode pga. sygdom eller andre personlige problemer. 

​Du vil ikke kunne modtage særlig rådgivning fra vores sekretariatskonsulenter.

​Forsikringer

Gennem PFA har du mulighed for at tegne en favorabel gruppelivs-forsikring.

Samtidig sikres du en faginvaliditets-forsikring. Læs mere om PFA-pension her.

Gennem Runa Forsikring har du mulighed for at tegne indbo-, bil- og rejseforsikring.

Runa forsikrer udelukkende medlemmer af organisationer, der har indgået aftale med Runa.

Der gives særlige rabatter til studerende og pensionister. Læs mere om Runa her.

Din gruppelivsforsikring kan du desværre ikke tegne hos os.

Din lokale tillidsrepræsentant

ATO har som den eneste forening for tandlæger i Danmark deres eget uddannede korps af tillidsrepræsentanter (TR), og du finder tillids-repræsentanter i langt de fleste af landets 98 kommuner.

Udover at forhandle din løn er TR'eren bindeled mellem ledelse og dig som ansat.

Du har derfor altid en veluddannet bisidder til rådighed, som kan sikre fair lønudvikling og et godt samarbejsklima.

Alle offentligt ansatte tandlæger er repræsenteret af foreningens tillids-repræsentanter, men som ikke-medlem har du ingen adgang til yderligere hjælp, hvis din sag ikke kan klares af TR'eren alene.

Digitalt nyhedsbrev​

​Hver 3. uge lander et nyhedsbrev fra ATO direkte i din mailboks med faglig viden, artikler, kursustilbud, stillingsannoncer, osv.

​Du modtager ikke nyhedsbrevet.

www.ato.dk

​På vores hjemmeside har du adgang til:

  • Viden der virker.

  • Din egen side med personlige oplysninger og aktindsigt i egne sager.

  • Nyheder.

  • Overenskomster og løntabeller.

  • En lang række netværk.

  • ArbejdsmarkedsABC, svar på arbejdsmarkedsspørgsmål. 

​Du har ikke et personligt log in til den lukkede medlemsdel af hjemmesiden.

Med et log in får du adgang til egne sider, et utal af netværk og et omfattende artikelarkiv.

​Kurser og efteruddannelse

ATO arrangerer mange årlige kurser og temadage af særlig interesse for offentlige tandlæger.

Vi tilbyder også løbende efteruddannelseskurser, blandt andet De Kommunale Tandplejers Efteruddannelse (DKTE) i samarbejde med tandlægeskolerne.

Se kursuskalenderen her.

 

Som ikke-medlem betaler du 20% mere for vores kurser.

​Rabatordninger
​Som medlem af ATO kan du få kontokort til Forbrugsforeningen, der samarbejder med 4000 forretninger i Danmark.

Du mister retten til medlemsrabatordninger.

NetværkNetværk er et om-drejningspunkt for ATO.

Som medlem har du adgang til en lang række netværk, både fysiske og digitale - og der kommer hele tiden nye netværk til, initieret af medlemmerne selv.

​Som ikke-medlem har du ikke adgang til vores netværk.

​Synlighed i offentligheden

​For at kunne påvirke beslutningstagerne kontakter vi jævnligt ministre, politikere på Christiansborg og i Kommunernes Landsforening.

ATO bruger samtidig pressen til at fortælle de gode historie og gøre opmærksom på vores særlige viden, erfaring og kompetencer.

Vi bruger også medierne til at pege på de sundhedsmæssige skævheder, vi mener, der bør rettes op på.

​Forskningskonto

Alle medlemmer betaler hvert år via deres kontingent et bidrag til ATO's forskningskonto.

Beløbet bliver udelukkende anvendt til at støtte forskningsprojekter. Læs mere her.

​Både medlemmer og ikke-medlemmer kan frit søge om støtte til relevante projekter.