Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​ATO's erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet

I ATO er erhvervsudygtighedsforsikringen med faginvaliditet en del af den arbejdsgiveradministrerede pensionsordning, som 
ATO har udviklet i samarbejde med PFA.

Hvis du er privat ansat tandlæge skal du have indskrevet pensionsordningen i din ansættelseskontrakt. I de fleste ansættelseskontrakter er der et punkt, hvor pension kan vælges. 

Formuleringen i din kontrakt kunne være: 
”Som arbejdsgiveradministreret pensionsordning indbetales kr. ____ om måneden af den optjente månedsløn til PFA overenskomst nr. 82000. Pensionen indbetales samtidig med udbetaling af lønnen”. 


Mindstebeløbet er sat til 2000 kr. om måneden, så forsikringselementerne kan dækkes, og der fortsat er penge til pensionsdelen af ordningen. 

For medlemmer af ATO er ordningen obligatorisk, hvis medlemmet arbejder 15 timer eller mere i privat praksis.


Hvis du er i arbejde og kommer ud for sygdom eller ulykke, der fratager dig halvdelen af din erhvervsevne i alle erhverv, så vil du få en løbende udbetaling fra denne forsikring frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får din alderspension fra ordningen samt folkepension m.v. fra det offentlige. Hvis du som følge af sygdom eller ulykke mister halvdelen af din erhvervsevne som tandlæge (faginvaliditet) vil du få løbende udbetalinger i fem år med mindre du er fyldt 55 år, så får du de løbende udbetalinger frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får alderspension fra ordningen og din folkepension fra det offentlige. De fem år er tænkt til omskoling til andet erhverv, hvor du så kan oppebære en lønindkomst og indbetale til alderspension m.v.

 
Det er med ordningen sikret, at PFA i den periode, hvor du får udbetalt erhvervsudygtighed (hele perioden frem til alderspensionering) eller faginvaliditetsdækning (som udgangspunkt fem år medmindre du er fyldt 55 år), indbetaler et beløb til din alderspension svarende til det beløb du hidtil har betalt.
 
 
I Tandlægeforeningen er denne dækning en selvstændig forsikring. Forsikringen i Tandlægeforeningen er dyrere, end det du betaler for den i ATO’s pensions- og forsikringsordning i PFA, og dækningen er dårligere.
 
 
I ATO’s ordning koster forsikringen det samme livet igennem mens den i Tandlægeforeningen stiger med alderen. I ATO’s ordning får du fuld dækning ved 50 % mistet erhvervsevne eller faginvaliditet. I Tandlægeforeningen får du halv dækning hvis du har mistet mere end 50 % af din erhvervsevne og mindre end 66 2/3 %. Først herefter får du fuld dækning.

En prissammenligning på omkostningen for erhvervsudygtighedsforsikringen med faginvaliditet er for 2020:
 
 
I Tandlægeforeningen betaler du årligt følgende for forsikringsdækningen:
 
​Alder/dækning ​For dækning på 300.000 kr. For dækning på 400.000 kr. For dækning på 500.000 kr. ​
​0-34 år betaler du ​7.793 kr. ​10.658 kr. ​13.322 kr.
​35-39 år betaler du ​12.267 kr. ​16.356 kr. 20.445 ​kr.
​40-49 år betaler du ​18.406 kr. ​24.541 kr. ​30.676 kr.
​50-64 år betaler du ​27.608 kr. ​36.811 kr. ​46.014 kr.
 
I ATO's ordning i PFA betaler du følgende årlige beløb for forsikringsdækningen ud af indbetalingerne til pensionsordningen:
 
​Alder/dækning ​Dækning på 300.000 kr. ​Dækning på 400.000 kr. ​Dækning på 500.000 kr.
​Prisen du betaler er ens for alle, uanset alder ​7.947 kr. ​10.596 kr. ​13.245 kr
 
 
Som kommunalt ansat får du 50 % af din løn som grunddækning. 
Du kan tegne og betale for en dækning op til 80 % af din løn mod tilfredsstillende helbredserklæring.
 
Som privatansat får du som grunddækning 100.000 kr., men kan tegne op til 500.000 kr. pr. år dog højst svarende til 80 % af din gennemsnitlige indkomst.

Pensionsordningen indeholder endvidere dødsfaldsdækning, kritisk sygdom og PFA forebygger. Du kan læse mere om ordningen for privatansatte tandlæger i Lasses pension og forsikringer​

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte: 

Sanne Sørensen, scs@pfa.dk, tlf. 39 17 55 57

eller 

Christian Antonisen, ca@pfa.dk, tlf. 39 17 55 48


Som kommunalt ansat er du automatisk omfattet af pensionsordningen, der er en del af overenskomsten.
Du er på samme måde dækket af forsikringen for erhvervsudygtigherd med faginvaliditet, dødsfaldsdækning, kritisk sygdom og PFA forebygger. Du kan læse mere om dækninger og valgmuligheder i Bittens pension og forsikringer

 
Maj 2020