Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Kontingentsatser

 

Hos ATO betaler du et foreningskontingent sammen med et mindre bidrag til ATO's medier - hjemmeside og nyhedsbreve.*
Dit samlede foreningskontingent afhænger af, hvilken kontingentgruppe du tilhører.

 

Enkelte af vores lokalforeninger opkræver et årligt kontingent på mellem 100-300 kr. Det beløb vil blive lagt oven i dit foreningskontingent. Du kan se, hvilke lokalforeninger og beløb det drejer sig om længere nede på siden.

 

*Mediedelen er i modsætning til foreningens øvrige virksomhed ikke momspligtig.

 

Forsikringer
Som medlem af ATO bliver du omfattet af vores kollektive gruppelivsforsikring i PFA og betaler en præmie, der på grund af bonustilskrivning, er meget lav. - 125 kr. pr. kvartal. Præmien opkræves sammen med kontingentet. Vælger du at være medlem af IAPD (International Association of Paediatric Dentistry) via os, betaler du samtidig et mindre kontingent på 346 kr. om året. 
 

Som ansat på overenskomstvilkår efter den kommunale overenskomst, er du omfattet af en faginvaliditetsforsikring, der betales af det pensionsbidrag, din arbejdsgiver hver måned indbetaler til PFA. Fremover behøver du derfor ikke selv at tegne en dye erhvervsudygtighedsforsikring. Den vil være inkluderet i din pension.


Erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet
Hvis du er i arbejde og kommer ud for sygdom eller ulykke, der fratager dig halvdelen af din erhvervsevne i alle erhverv, så vil du få en løbende udbetaling fra denne forsikring frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får din alderspension fra ordningen samt folkepension m.v. fra det offentlige.

Når du er studerende er medlemskab af ATO gratis

 

 Fra dag ét på studiet kan du blive gratis medlem hos ATO.

  • Du skal bare selv melde dig ind. Det gratis medlemsskab gælder under hele uddannelsen og til et år efter, at du bliver cand. odont. 
  • Herefter betaler du fuldt medlemskontingent.
  
 GÆLDENDE KONTINGENTSATSER 
 
100 % medlem​ 2.757 kr.​ pr. kvartal
​85 % medlem 2.344 kr.​ pr. kvartal
60 % medlem 1.655 kr. pr. kvartal
​25 % medlem 690 kr.​ pr. kvartal
​20 % medlem 552 kr.​ pr. kvartal
​15 % medlem 416 kr.​ pr. kvartal
​5 % medlem 138 kr.​ pr. kvartal
​IAPD ​357 kr. pr. kvartal
​Gruppeliv  125 kr.​ pr. kvartal
​Medier 31 kr.​ pr. kvartal
 
 
  
KONTINGENTER I LOKALFORENINGER

 

Der skal kun betales kontingent i disse lokalforeninger:
 

Lokalforening Fyn og Trekantområdet: 200 kr. om året
Lokalforening Midt-Vest 300 kr. om året
Lokalforening Nordjylland 150 kr. om året 

  
Husk at du får et årligt fradrag på 6000 kr. på dit fagforeningskontingent.
 

Hvem har hvilke kontingentsatser?​

100 % betales af aktive medlemmer.
 
  
85 % betales af aktive medlemmer fra Norge eller Sverige, der arbejder i Danmark, og som samtidig har valgt at bevare et medlemskab af hjemlandets tandlægeforening. Dette medlemskab kan opretholdes for 15 % af hjemlandets tandlægeforenings kontingent.
 
 
60 % betales af tandlæger, der er i gang med videreuddannelse i ortodonti på Aarhus eller Københavns Tandlægeskole. Tandlægen skal selv ansøge om kontingentnedsættelse.
  
 
25 % betales af aktive medlemmer, der er midlertidigt ude af erhverv f.eks. på grund af ledighed, orlov, fx barselsorlov, midlertidig beskæftigelse i udlandet og lignende samt for tandlæger, der efter pensionering bevarer en beskæftigelse på op til otte timer pr. uge, og som er bevilliget kontingentnedsættelse af hovedbestyrelsen efter ansøgning herom.
 
  
20 % betales af erhvervsaktive tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende uden for det odontologiske arbejdsområde samt tandlæger ansat på overenskomst med staten eller regionerne, på Grønland eller Færøerne og hvor tandlægen har fravalgt individuel bistand i relation til løn- og ansættelsesvilkår. Passive medlemmer er endvidere personer uden tandlægeuddannelse, der er tilknyttet eller har en særlig interesse i tandlægefaglig virksomhed.
 
 
15 % betales af danske tandlæger, der arbejder i Norge eller Sverige og som er aktive medlemmer af tandlægeforeningerne i disse lande, men samtidig har valgt at bevare sit medlemskab af ATO. Kontingentet til tandlægeforeningerne i Norge og Sverige reduceres til 85 % af de respektive foreningers kontingent.
 
  
5 % betales af tilsluttede medlemmer med. Tilsluttede medlemmer er tandlæger, der ikke længere er i erhverv som tandlæge eller andet primært som følge af pensionering.
 
 
IAPD kontingent betales af dem, der gennem ATO indmelder sig i IAPD (International Association of Paediatric Dentistry). Kontingentet er et årskontingent.
 
  
Gruppeliv betales af alle aktive medlemmer indmeldt i ATO efter 1. oktober 1986 samt af de, der er indmeldt før denne dato og som aktivt har meldt sig til ordningen.
 
 

 
Tandlægestuderende der er studentermedlemmer er kontingentfri i hele studietiden og i et helt år efter eksamen.
 
ATO’s medier + moms betales af alle undtaget tilsluttede medlemmer. Det er en af revisionen foreslået udskillelse, der giver foreningen en lille økonomisk fordel ved at kunne trække del moms fra.​
 
 
 

Senest opdateret august 2020

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem