Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Her kan du komme i Sommerskole i 2015

 

 
 
Kontakt selv den tandpleje, du vil i praktik hos. Held og lykke med det! 

 

 
 
 
 
 

 

Sommerskole vest for Storebælt:

 

Brønderslev Kommunale Tandpleje

 
Antal: To studerende - en på hver af de to klinikker.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens alle 56, 9700 Brønderslev
Læs mere her
Telefon: 99 45 47 37
Kontaktperson: Jesper Hohwy, overtandlæge
Mail: jesper.hohwy@99454545.dk
 
Profil:
Vi er 25 ansatte. Seks tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti, to tandplejere og 16 klinikassistenter. Vi behandler ca. 8.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. Der udover er der ca. 173 omsorgspatienter og ca. 200 specialtandpleje patienter. Vi har to nyrenoverede tandklinikker med seks behandlerstole på hver. Du vil få lejlighed til at følge med i alle aspekter af kommunal tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.
 

Medbring gerne kliniktøj og frokost.
 

Tandplejen Ikast-Brande Kommune

 
Antal: En studerende.
Tidspunkt: uge 34 og 35 (én af ugerne eller begge)
Adresse: Vestre Klinik, Sjællandsgade 4, 7430 Ikast
Læs mere: www.ikast-brande.dk  www.bevar-smilet.dk
Telefon: 99 60 46 15
Kontaktperson: Meta Nørgaard, filialklinikleder.
Mail: menor@ikast-brande.dk
 
Profil:
Allerførst vil du få en introduktion til Tandplejen Ikast-Brande Kommune og blive vist rundt på klinikken. Der vil være lavet et program for dit besøg, så du kommer rundt om forskellige arbejdsområder i tandplejen. Du bliver tilknyttet en kontaktperson, som guider dig igennem dagene. Tandplejen i Ikast-Brande er decentral, og da vi har forskellige funktioner på vores klinikker og vi gerne vil vise dig en masse forskelligt, kommer du til at møde personalet på to af vores klinikker i Ikast by. Du vil komme i kontakt med fem tandlæger og en ortodontist.
Vi har i Ikast-Brande tilknyttet ca. 9.600 børn og unge fra 0-18 år. Vi foretager selv ortodonti og kirurgi. Desuden har vi både omsorgstandpleje og specialtandpleje. Vi er 28 ansatte fordelt på fire behandlingsklinikker og tre undersøgelses-/profylakse-klinikker. Vi arbejder med elektronisk journalisering (TK2) og digital røntgen. Digital aftrykstagning er lige på trapperne.
Hvis du vil vide mere om Tandplejen Ikast-Brande kan du gå ind på følgende hjemmesider: www.ikast-brande.dk og www.bevar-smilet.dk eller kontakte os pr. mail eller telefon.

Husk: Medbring klinikfodtøj og frokost
 

 

Norddjurs Kommunale Tandpleje

 
Antal: To studerende.
Tidspunkt: Uge 34-35
Adresse: Kattegatskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa
Læs mere her
Telefon: 8959 2533 - 25 44
Kontaktperson: Kirstine Thuesen, souschef.
Mail: kit@norddjurs.dk
 
Profil:
Du vil først og fremmest blive budt velkommen med introduktion til Norddjurs Kommunale Tandpleje. Norddjurs Kommunale Tandpleje har 22 ansatte, som arbejder på fire klinikker fordelt i den østlige del af Norddjurs Kommune. Du vil følge den daglige behandling, som varetages af tandplejeteamet på Kattegatskolen, der består af tre forskellige tandlæger deltids, en tandplejer og tre klinikassistenter. Vi arbejder med elektronisk journalsystem Xdont og digital røntgen Romexis. I tilfælde af to studerende vil den ene skulle over på en anden klinik i løbet af ugen. Udover at vi arbejder med 0-18-årige, har vi også omsorgstandpleje og specialtandpleje. Nærmere oplysninger findes på vores hjemmeside og ellers kontakt os via mail og telefon.

Husk: Medbring kliniktøj og frokost.
 
 

Syddjurs Kommunale Tandpleje

 
EN PLADS BESAT. MULIGHED FOR TO STUDERENDE I UGE 34.
Antal: 3 studerende - en på hver af vores tre klinikker. Gerne studerende fra sidste del af studiet
Tidspunkt: Uge 34
Tandplejens klinikker ligger i Ebeltoft, Hornslet og Rønde.
Hovedadresse: Øster allé 19 A, 8400 Ebeltoft, telefon: 86 34 13 19
Kontaktperson: Karen Thagaard, overtandlæge, mail: kat@syddjurs.dk
 
Profil:
Vi er lige nu 41 ansatte. Mange er på deltid. Vi er 8 tandlæger, 4 specialtandlæger i ortodonti, 6 tandplejere og 23 klinikassistenter. Vi behandler ca. 9.300 børn og unge mellem 0 og 18 år. Der ca. 90 omsorgspatienter og ca. 80 specialtandpleje patienter. De flest specialtandplejepatienter behandles i regionen eller i vores nabokommune. Vi har tre moderne/renoverede klinikker med tre til fire behandlerstole på hver.
Vi driver også den fælles kommunale tandreguleringsordning på Djursland, FKO i samarbejde med Norddjurs kommune. Klinikken ligger i Rønde og der er 5 behandlerstole.
Vi ser frem til at give dig en mulighed for at se hvordan vi arbejder i den kommunale tandpleje. Samtidig ser vi frem til at høre hvad du er optaget af som studerende, og høre om de seneste strømninger på Tandlægeskolen.
Medbring kliniktøj og madpakke. Kørelejlighed fra Aarhus kan evt. arrangeres.
Du er velkommen til  at kontakte os for yderligere oplysninger.
 
Medbring selv kliniktøj og frokost.
 

 

Odder Kommunale Tandpleje


Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34 eller uge 35
Adresse: Holsteinsgade 45, 8300 Odder.
Læs mere her
Telefon: 87803570
Kontaktperson: Marit Jøssing, overtandlæge.
Mail: marit.jossing@odder.dk
 
Profil:
I Odder arbejder vi nonoperativt og med anerkendende kommunikation. Teamets medlemmer har veldefinerede opgaver og vi bruger individuelle tandplejeplaner til at sikre at patienterne modtager den tandpleje, som den enkelte har brug for.
Der er ca.5.000 børn og unge og ca. 150 omsorgs- og specialtandplejepatienter. Vi er 18 medarbejdere, heraf tre tandlæger, fordelt på to klinikker.
Vi laver en plan for dit besøg så du får mulighed for at følge og snuse til tandplejens forskellige opgaver.
Du er velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere.

Husk: Medbring kliniktøj og frokost.
 
 

Randers Kommunes Tandpleje

 
Antal: To studerende. BEGGE PLADSER ER BESAT.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Biografgade 3, 8900 Randers.
Læs mere her
Telefon: 89 15 87 00
Kontaktperson: Dorthe Rasmussen, tandlæge og teamleder.
Mail: dr@randers.dk
 
Profil:
Vi arbejder med børn og unge ud fra en forebyggende tankegang, hvor vi har en anerkendende tilgang til patienterne. Vi er 66 ansatte til at varetage tandplejen for ca. 21.000 patienter. Vi arbejder med et elektronisk journalsystem og har digital røntgen på alle klinikker. Vi er fem caries teams fordelt i kommunen, et OR-team, et omsorgs- og specialtandplejeteam og et kirurgi-team en dag om ugen. Du vil på sommerskolen blive koblet på et caries-team, hvor du vil se hvordan en hverdag kan tage sig ud på en kommunal klinik. Derudover er der mulighed for at se OR, kirurgi og omsorgs- og specialtandpleje i ugens løb, hvis du ønsker det.
 
 
Medbring  selv kliniktøj og frokost.
 

 

Silkeborg Kommunale Tandpleje

 
Antal: To studerende. BEGGE PLADSER ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Hostrupsgade 47, 8600 Silkeborg
Læs mere her
Telefon: 89 70 44 01
Kontaktperson: Perline Funch Petersen, tandlæge
Mail: perline.funch@silkeborg.dk
 
Profil:
Vi er 65 medarbejdere, der arbejder med tandpleje for børn og unge, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Herudover løser vi en tandplejeopgave for Statsfængsel Østjylland og har et tandplejeprojekt for misbrugere. Vi arbejder i teams i tre distrikter med høj grad af delegation jf. LEON-princippet. Det gælder også ortodontiafdelingen. Vi tilbyder en fælles introduktion til praktikanterne, som derefter kobles på en kontaktperson, som praktikanterne siden følger. Praktikanterne kan kobles på andre medarbejdere med henblik på at møde forskellige opgaver.

Medbring selv kliniktøj og frokost.
 

 

Sommerskole øst for Storebælt

 

Albertslund Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Nyvej 11 1, 2620 Albertslund.
Læs mere her
Telefon: 43687721.
Kontaktperson: Ida Nøhr Larsen, overtandlæge.
Mail: inl@albertslund.dk
 
Profil:
Vi er 22 medarbejdere, fordelt på fire klinikker på skolerne, og alle er vi klar til at vise dig, hvordan vi arbejder. Tandplejen omfatter 6.300 børn og unge fra 0-18 år og ca. 210 borgere i omsorgstandplejen. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen. Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger, så du får et bredt billede af opgaverne. Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i omsorgstandplejen. Vi glæder os til at tage imod dig.
 
Medbring selv kliniktøj og frokost.
 

 

Fredensborg Kommunale Tandpleje 

  
Antal: Tre studerende. 
 Adresse: Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal.
Læs mere her
Telefon: 72 56 53 60
Kontaktperson: Anne Mønster, distriktstandlæge.
Mail: annm@fredensborg.dk
 
Profil:
Fredensborg Kommunes Tandpleje har 25 ansatte og ca. 10.000 børn og 100 omsorgspatienter tilknyttet. Disse patienter serviceres fra to store centrale topmoderne fuldt digitaliserede klinikker med hver seks behandlingsrum. Du følger et tandplejeteam på klinikken i vores tandpleje og vil være koblet til en kontaktperson fra tandplejen, der i forløbet giver dig en introduktion til, hvordan det er at være ansat i en kommune, og hvilke karrieremuligheder det kan åbne.
Det var meget inspirerende for os at være sommerskolevært i 2014, og vi glæder os meget til også at tage imod dig og vise dig en superspændende arbejdsplads. 
Hvis du vil vide mere, kan du enten se på vores hjemmeside eller kontakte Anne Mønster.

Medbring selv kliniktøj og frokost
 
 
 

Frederikssund Kommunale Tandpleje

 
Antal: 1-2 studerende.
Tidspunkt: Uge 34 eller 35
Adresse: Kingoskolen, Strandstræde 28 D, 3550 Slangerup
Læs mere: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Sundhed/Tandpleje
Telefon: 29373716
Kontaktperson: Rikke Østergaard Reich, Overtandlæge
Mail: rloer@frederikssund.dk
 
Profil:
Vi er 38 ansatte. 10 tandlæger, 2 specialtandlæge i ortodonti, 4 tandplejere og 22 klinikassistenter. Vi behandler ca. 9500 børn og unge mellem 0 og 18 år. Der udover er der ca. 170 omsorgspatienter og ca. 400 specialtandpleje patienter (vi modtager henvisning fra 3 nabokommuner). Vi har 5 tandklinikker, alle med moderne udstyr. Opgaverne i tandplejen alsidige, der er blandt andet narkosebehandlinger fast stort set hver uge samt en del henvisningspatienter både til 3D røntgenoptagelser, narkosebehandlinger samt større kirurgiske behandlinger.
Der vil blive lavet en plan, så du får oplevet flest mulige aspekter af vores tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.
Medbring selv kliniktøj og frokost.
  
 

Gentofte Kommunes Tandpleje

 
Antal: Fire studerende. ALLE PLADSER ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Gentofte Kommunale Tandpleje. Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund.
Læs mere her
Telefon: Tlf.: 39 98 43 00
Kontaktperson: Christine Zilstorff, souschef (chz@gentofte.dk)
 
Profil:
Tandplejen i Gentofte er organiseret på fire distriktsklinikker, der hver betjener ca. 4000 børn og unge samt Specialtandplejen. Der er praktikmulighed for en studerende på hver af distriktsklinikkerne. Du vil indledningsvis få en kort introduktion til Gentofte Kommunes Tandpleje, og det at være ansat i kommunal tandpleje. Herefter kommer du til at følge et tandplejeteam på en af vores fire distriktstandklinikker. Vi vil tilrettelægge ugen, så du kommer til at se så mange forskellige behandlinger som muligt. Du vil også få mulighed for at komme omkring vores ortodontiafdeling og omsorgstandpleje. Du vil være tilknyttet en kontaktperson fra tandplejen, som kan støtte og guide dig igennem forløbet. I Gentofte Kommunes Tandpleje er vi 65 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen af ca. 17.200 børn og unge på vore fire klinikker samt 1220 patienter i Specialtandplejen.
Vi arbejder med elektronisk journalsystem og digital røntgen. Hvis du vil vide mere om Gentofte Kommunes Tandpleje, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.

Medbring selv kliniktøj og frokost.
 
 

Greve Kommunale Tandpleje

 
 
Antal: To studerende. DEN ENE PLADS ER BESAT.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Greve Kommunale Tandpleje. Hundige Allé 11, 2670 Greve.
Læs mere: www.grevetandpleje.dk
Telefon: 43 97 33 33
Kontaktperson: Dorthe Diederichsen, tandlæge.
Mail: ddi@greve.dk
 
Profil:
Er pædodonti andet end caries i tænderne? Hvis du har lyst til at finde ud af, hvad pædodonti i virkeligheden rummer, kan vi i Greve vise dig både Børne- og Ungetandpleje, herunder ortodonti, Omsorgstandpleje og Specialtandpleje. I Tandplejen er vi 39 medarbejdere, heraf syv tandlæger.
Vi bliver i maj 2015 organiseret i ét stort klinikhus beliggende på Dønnergårds Allé 221 og betjener ca. 11.500 brugere. Vi har moderne klinikker og elektroniske journaler, aftalebog (TMT)og digital røntgen. Vi vil tilrettelægge ugen, så vi kan vise dig så mange forskellige behandlinger og patienter som muligt. Hvis dette har vækket din nysgerrighed, så er du velkommen til at ringe eller maile, hvis der er mere, du vil vide.
 
Læs nyhedsbrevets profil af Greve Kommunale Tandpleje

Medbring selv kliniktøj og frokost.
 

Herlev Kommunale Tandpleje

 
Antal: To studerende: BEGGE PLADSER ER BESAT.
Tidspunkt: uge 34
Adresse: Herlev Bygade 30, 2.
Telefon: 44 52 63 10
Kontaktperson: Helle Larsen, overtandlæge
 
Profil:
Kom og få et indblik i børne- unge tandpleje, omsorgstandplejen, specialtandplejen og den unikke ordning for Herlev kommune, som er behandling af voksenpatienter på særlige vilkår. Vi tilrettelægger et forløb for dig ud fra en fælles forventningsafstemning, og forventer at du indgår i en fælles dialog hvor vi kan diskuterer og udveksle faglighed. Herlev kommune behandler ca. 6000 børn og unge, ca. 350 omsorgspatienter, ca. 80 patienter fra specialtandplejen og ca. 600 patienter fra voksentandplejen samt rummer 28 glade og engagerede medarbejdere. Vi er fordelt på to store klinikenheder og har også klinikker på to plejecentre.  Herlev kommunale tandpleje indgår i tværfaglige fællesskaber, som en del af kommunens vision og strategi.
Medbring selv kliniktøj og frokost
 

 

Høje-Taastrup Kommunale Tandpleje

 
Antal: To studerende. BEGGE PLADSER ER BESAT.
Tidspunkt: uge 34
Adresse: Skolevej 4, Taastrup (uge 34), Charlottegårdsvej 1, Hedehusene (uge 34).
Læs mere: http://www.tandplejen.htk.dk/
Telefon: 43 35 37 20
Kontaktperson: Valdemar Hein, distriktstandlæge.
Mail: valdemarhe@htk.dk
 
Profil:
Du vil indledningsvis få en kort introduktion til Høje-Taastrup Tandpleje og dét at være ansat i kommunal tandpleje. Herefter vil du resten af ugen være tilknyttet en af vores klinikker, og få mulighed for at komme omkring vores ortodontiafdeling, hvis du har en interesse i det. Du vil være koblet på en kontaktperson fra tandplejen, som kan støtte og guide dig igennem forløbet.
Vi arbejder med elektronisk journalsystem og digital røntgen, og vil du vide mere om Høje-Taastrup Tandpleje, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.

Medbring selv kliniktøj og frokost.
 
 

 

Ishøj Kommunale Tandpleje

 
Antal: To studerende. OBS. EN PLADS BESAT. STADIG EN LEDIG.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Ishøj Kommunale Tandpleje, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj.
Telefon: 43 56 02 75
Kontaktperson: Birgitte Sindrup, overtandlæge.
Mail: 38481@ishoj.dk
 
Profil:
Allerførst vil du få en introduktion til Ishøj Kommunale Tandpleje og dét at være ansat i kommunalt regi. I Ishøj Kommunale Tandpleje er der ca. 5000 børn og unge, som alle behandles på vores nye centraliserede klinik på Strandgårdskolen. Du får mulighed for at følge dagligdagen i tandplejen. Vi arbejder med uddelegering på kryds og tværs med fem tandlæger, 13 klinikassistenter og en klinikassistentelev. Klinikassistenterne har både selvstændigt arbejde med patienter og assisterer tandlæger ved stolen. Desuden arbejder vi en del med gruppeorienteret profylakse. Du vil også få mulighed for at være med ude i omsorgstandplejen samt få mulighed for en dag på vores fælleskommunale tandreguleringsklinik i Hvidovre. Vi har elektronisk patientjournal og digital røntgen.
 
Medbring sko, navneskilt og frokost. Kliniktøj låner du her.
 
 

Kalundborg Kommunale Tandpleje

 

Antal: To studerende.
Tidspunkt: Uge 34/35
Adresse: Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg
Læs mere her
Telefon: 59 53 45 55
Kontaktperson: Anette Petersen, overtandlæge.
Mail: anette.petersen@kalundborg.dk
 
Profil:
Som det første hos os vil du kort blive introduceret til Kalundborg Tandpleje samt dét at være ansat i kommunal tandpleje. Du vil i ugens løb følge forskellige tandlæger hver dag. Selv om vi alle er tandlæger, arbejder vi vidt forskelligt. Vi laver ortodonti med konsulentbistand, så har du denne interesse, vil der være mulighed for at følge en tandlæge, der varetager denne opgave. I Kalundborg Kommunale Tandpleje er vi 31 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen for ca. 9.500 børn og unge på én af vores to klinikker (Kalundborg og Høng). Vi behandler ikke omsorgspatienter, da denne opgave varetages af Regionstandplejen. Vi arbejder med et elektronisk journalsystem og digital røntgen.  Hvis du vil vide mere om Kalundborg Kommunale Tandpleje kan du gå ind på vores hjemmeside, eller kontakte os pr. mail eller telefon.
 
Medbring selv kliniktøj.
 
 


 

Lyngby Kommunale Tandpleje

 
Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT
Adresse: Vi tilbyder dig at arbejde på to tandklinikker. Vi lægger i samråd med dig et program for dig.
Tlf. 45 28 41 00
Mail: tandplejen@ltk.dk
Kontaktperson: Anne Kaae-Nielsen, overtandlæge.
Læs mere om os på www.ltk.dk/tandplejen

Profil:
Vi kan tilbyde dig et sommerskoleophold af en uges varighed, i enten uge 34 eller 35, i Lyngby-Taarbæk kommunale tandpleje. Vi tilbyder tandpleje til 11.500 børn og unge og 500 borgere i omsorgstandplejen. Vi har tandklinikker på alle kommunens skoler, og du har mulighed for at følge arbejdet på to tandklinikker og i omsorgstandplejen. Vi vil gerne vise dig vores spændende og alsidige hverdag, med sundhedsfremme, forebyggelse og tandbehandling i tæt kontakt med børn, unge og deres forældre.

Hvis du har lyst, så send en kort mail til tandplejen@ltk.dk, og skriv lidt om hvem du er og hvorfor du gerne vil på sommerskole hos os.
Medbring selv kliniktøj og frokost.
 

 

Næstved Kommunale Tandpleje

 
Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT.
Tidspunkt: Uge 34 og 35
Adresse: Næstved Kommunale Tandpleje. Parkvej 48, 4700 Næstved.
Læs mere her
Telefon: 55 88 15 00
Kontaktperson: Lea Grønbæk, overtandlæge.
Mail: legro@naestved.dk
 
Profil:
Næstved kommunale Tandpleje har i 2012 foretaget en omfattende strukturændring. Vi har samlet tandplejen i tre nye og store distriktsklinikker og nedlagt alle gamle små filialklinikker. Samtidig er vi blevet fuldt digitaliseret. Vi er 54 ansatte og har ansvaret for tandplejen til knap 18.000 børn og unge. Derudover varetager vi omsorgstandpleje for 335 patienter samt specialtandpleje for ca. 40 voksne.
Efter en kort introduktion til kommunal tandpleje, vores mål, opgaver m.v. vil du være fast på en af de nye klinikker og få mulighed for at se et bredt udvalg af de opgaver vi løser. Hvis du vil vide mere om Tandplejen i Næstved, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.
 
Medbring selv kliniktøj og frokost.
 
 
Senest opdateret 16. marts 2015
 
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem