Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Sommerpraktik 2019

  

ATO SOMMERPRAKTIK ER:
  • Et 100% frivilligt projekt baseret på initiativ fra kommunale tandplejer og de studerende.
  • En eller to ugers ulønnet praktik i august måned, hvor klinikker over hele landet inviterer studerende fra København eller Aarhus til at følge et tandplejeteam og få en mere konkret fornemmelse af hverdagen i kommunal tandpleje.
  • Alle stud. odonter, både nye og garvede, kan søge om at komme i Sommerpraktik.
  • Den studerende tager selv kontakt til tandplejen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan du komme i Sommerpraktik. Tag selv kontakt til tandplejen:

Praktiksteder i Jylland

Brønderslev Kommunale Tandpleje
To studerende (En på hver af de to klinikker). Begge pladser er besat
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens alle 56, 9700 Brønderslev.
Adresse: Tandklinikken Hjallerup Skole, Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup.
Læs mere om Brønderslev Kommunale Tandpleje her:
Telefon: 99 45 47 37
Kontaktperson: Jesper Hohwy, overtandlæge.
Mail: jesper.hohwy@99454545.dk 
 

Vi er 25 ansatte. Seks tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti, to tandplejere og 16 klinikassistenter. Vi behandler ca. 8.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. Derudover er der ca. 173 omsorgspatienter og ca. 340 specialtandpleje patienter. Vi har to nyrenoverede tandklinikker med seks behandlerstole på hver. Du vil få lejlighed til at følge med i alle aspekter af kommunal tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.
Medbring gerne kliniktøj og frokost.
 

 
Favrskov kommunale Tandpleje
Pladserne er besat
Favrskov Kommunal Tandpleje har ca. 12.000 brugere. Vi har en decentral tandpleje med ni klinikker og en tandreguleringsafdeling.
Vi er meget profylakseorienteret og har rigtig fine resultater med lave cariestal, og 65% af de 18-årige, der udskrives af tandplejen, har ingen huller.
Vi arbejder med en høj grad af uddelegering til både tandplejere og klinikassistenter, men tandlægerne er ikke kun ”borebisser”.
 
Henvendelse:
Jørgen Kjær, overtandlæge
Direkte: 89 64 46 60 - Mobil: 30 24 31 77
jkj@favrskov.dk
Postadresse: Hammelvej 7, 8370 Hadsten
Medbring selv frokost, kliniktøj med mere.

 
 
Haderslev kommunale Tandpleje
Den ene plads er besat
Uge: 34
Antal: 1-2
Tandplejens adresse: Gåskærgade 28D st.tv, 6100 Haderslev
Kontaktperson: Birte Wegner, tandlæge
Telefon: 74 34 80 40
E-mail: biwe@haderslev.dk
 
 
Deltag i en uges sommerskole i Haderslev kommunale Tandpleje og oplev hvor spændende og alsidig hverdagen i Tandplejen kan være.
Vi vil gerne tilrettelægge et spændende program til dig, der er sammensat efter dine ønsker og interesser.
Vi varetager en del forskellige opgaver; som undersøgelse og behandling af børn, kirurgi, endodonti, omsorgstandpleje og ortodonti. Tandplejen har omkring 45 ansatte, der er fordelt på fire cariesklinikker, samt en tandreguleringsklinik.
Vi vil gerne give dig et indblik i vores dejlige arbejde og vise dig hvor stor glæde man har af samarbejdet på tværs af de forskellige faggrupper. Der vil også være mulighed for at deltage aktivt i undersøgelser og behandlinger.
Medbring selv sko, kliniktøj, navneskilt og frokost.
 

 

 

Tandplejen i Ikast-Brande
 
Antal: En studerende. Pladsen er besat
Tidspunkt: uge 34
Adresse: Vestre Klinik, Sjællandsgade 4, 7430 Ikast.
Læs mere: www.ikast-brande.dk  www.bevar-smilet.dk
Telefon: 99 60 46 15.
Kontaktperson: Meta Nørgaard, filialklinikleder.
Mail: menor@ikast-brande.dk
Tandplejen Ikast-Brande kan i år modtage en studerende i sommerpraktik i uge 34.
Vi leverer tandpleje til godt 9000 børn og unge, knap 200 specialtandplejepatienter og ca 150 omsorgspatienter. Personalet består af en overtandlæge, en specialtandlæge i ortodonti, seks tandlæger, to tandplejere og 18 klinikassistenter. Tandplejen er fuldt digitaliseret, og der scannes til studiemodeller, protetik, bidskinner og diverse ortodontiske apparaturer.
Vi arbejder efter up-to-date metoder, hvor profylaksen prioriteres højt. Vore dygtige klinikassistenter har således meget selvstændigt arbejde med vore yngste patienter og deres forældre, og de varetager størstedelen af profylaksearbejdet.
Tandplejen  er kendetegnet ved en god omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. Vi klarer de fleste udfordringer her lokalt og henviser kun få opgaver ud af huset.
Hvis du kommer i sommerpraktik hos os, vil vi bestræbe os på, at du kommer til at stifte bekendtskab med de fleste facetter af vores daglige arbejde – en dag med specialtandpleje – en dag med omsorgstandpleje og tre dage med børne-og ungdomstandpleje og ortodonti.
Vi glæder os til at give dig et indtryk af, hvor spændende og alsidigt det er at arbejde i den kommunale tandpleje.
 

 

 

 

Kolding Kommunale Tandpleje

Vi kan i år tilbyde to studerende en uges praktik i uge 34.

Den ene plads er besat
 
Den ene praktik er på Tandklinikken Riis Toft 12 A, 6000 Kolding.
Det er kommunens største klinik med mere end 20 ansatte. Klinikken betjener mere end 9000 børn og tilbyder også omsorgstandpleje.
Kontaktperson her er Mette Volf Andersen, telefon 79 79 90 00 eller mail: mvoa@kolding.dk
 
Den anden praktik er på en mindre klinik, som ligger på Herredsvej 54, 6580 Vamdrup. Denne klinik betjener knapt 5000 børn og har også omsorgstandpleje.
Her er kontaktperson Lisbeth Arnbjerg, telefon 79 79 90 00 eller mail: larn@kolding.dk
 
På begge klinikker vil vi tilbyde studerende et praktikophold, der så vidt det er muligt, vil vise alle facetter af tandlægernes arbejde. Vi har elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Romexis).
Vi glæder os til at tage mod praktikanter.

 

 


 

Randers Kommunale Tandpleje 

 
To pladser i uge 34.
Den ene plads er besat.

Du vil  følge et fast tandplejeteam på en af vores klinikker hele ugen. Du vil også få mulighed for at komme omkring vores ortodontiafdeling, eller nogle af de andre special-enheder, hvis du har en interesse i det, og der er patienter de dage du er hos os.
I Randers er vi 65 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen af ca. 21.000 børn og unge på 10 klinikker fordelt i hele kommunen. Vi har både omsorgstandpleje og specialtandpleje, endo-team, kirurgiteam og team til patienter med TMD-problematikker. Vi arbejder med elektronisk journalsystem og digital røntgen, Hvis du vil vide mere om Randers Kommunes Tandpleje, så gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.
Husk: Medbring kliniktøj og madpakke. Vi har vand, te og kaffe.
 
 
Tandplejen Aarhus
Antal: Tre studerende
ALLE PLADSER ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34   2019     
Adresse:  Grøndalsvej 2, 8260 Viby
Tlf.: 8940 3863
Kontaktperson: Ide og Udvikling
Mail: ideogudvikling@mbu.aarhus.dk
 

Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.000 børn og unge og 2.500 voksne. Vores klinikker arbejder sammen i seks netværk - hver med tandpleje til ca. 10.000 børn og unge. Desuden har vi et Netværk Tandregulering og et Netværk Voksentandpleje. Et netværk har 20-25 medarbejdere. Du får mulighed for at følge arbejdet i enten Netværk Vejlby, Netværk Tovshøj eller Netværk L.A. Rings Vej, hvor du vil opleve de forskellige facetter af arbejdet med børn og unge fra fødslen og indtil 18-års fødselsdagen - og ikke mindst det vigtige samarbejde med deres forældre. Din praktikuge begynder med en fælles introduktion, så du får et indtryk af hele vores organisation og de opgaver, vi løser. Vi glæder os til at give dig nogle gode, praktiske erfaringer med i din videre uddannelse.
Torsdag aften d. 22. august har du mulighed for at deltage i den årlige DHL stafet/walk i Mindeparken, hvor du kan hygge dig sammen med dine værter i netværket.     
Du kan læse mere om os på tandplejenaarhus.dk
 
Husk: Medbring klinikbukser, sko og frokost.

Praktiksteder på Sjælland

Albertslund Kommunale Tandpleje
Begge pladser er besat
Antal: To studerende.
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Nyvej 11 1., 2620 Albertslund
Telefon: 43 68 77 21.
Kontaktperson: Ida Nøhr Larsen, overtandlæge.
Mail: inl@albertslund.dk
 

Vi er 20 medarbejdere, fordelt på tre klinikker på skolerne.
Vi glæder os til at vise dig, hvordan vi arbejder med tidlig indsats og anerkendende kommunikation på tværs af faggrupperne. Tandplejen omfatter 6.100 børn og unge fra 0-18 år og 245 borgere i omsorgstandplejen
Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger, så du får et bredt indblik i de mange forskellige opgaver i alle aldersgrupper fra 0-18 år.
Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i omsorgstandplejen. Vi glæder os til at tage imod dig.
Husk: Medbring kliniktøj og frokost.
 

Gentofte Kommunes Tandpleje
 
PLADSERNE ER BESAT
Gentofte kommunes Tandpleje er en utrolig dejlig arbejdsplads, hvor høj faglighed og arbejdsglæde vægtes rigtig højt – selvfølgelig med patienten i centrum. 
Vi vil igen i år gerne tilbyde dig et sommerskoleophold i uge 34 eller 35, hvor du ’ser over skulderen’ hos et tandplejeteam på klinikken, og der er mulighed for faglige drøftelser. Du vil få en introduktion til, hvad det vil sige at arbejde i et offentlig regi, og hvilke karrieremuligheder, det åbner. Du vil også få mulighed for at komme omkring vores ortodontiafdeling og omsorgstandpleje og evt. Specialtandplejen.  I Gentofte Kommunes tandpleje er vi ca 70 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen af ca. 18000 børn og unge på vores fire klinikker samt 1200 patienter i Specialtandplejen.
Hvis du vil vide mere om Gentofte Kommunes Tandpleje, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.
Husk du skal selv have tegnet en ulykkesforsikring - medbringe policen, kliniktøj, sko og madpakken.
Vi glæder os til at tage imod dig og vise dig vores moderne og selvfølgelig fuldt digitaliseret tandpleje.
 

Anne Mønster
Stedfortræder
Tandplejen |  Børns Sundhed og Forebyggelse
Gentofte Kommune| Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Ordrup Distriktstandklinik |
Grønnevænge 12 | 2920 Charlottenlund
Tlf.nr.: 39 98 43 00 |
Mail: AHM@gentofte.dk
 
Greve Kommunale Tandpleje
Antal: En studerende.
PLADSEN ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Greve Kommunale Tandpleje. Dønnergårds Allé 221, 2670 Greve.
Læs mere: www.grevetandpleje.dk
Kontaktperson: Dorthe Diederichsen 43 97 33 37.
Mail: ddi@greve.dk
 
 
Er pædodonti andet end caries i tænderne? Hvis du har lyst til at finde ud af, hvad pædodonti i virkeligheden rummer, kan vi i Greve vise dig både Børne- og Ungetandpleje, herunder ortodonti, omsorgstandpleje og specialtandpleje. I Tandplejen er vi 32 medarbejdere, heraf fire tandlæger, udover overtandlægen og specialtandlægen i ortodonti. Vi er organiseret i ét stort klinikhus beliggende på Dønnergårds Allé 221 og betjener ca. 11.000 børn og unge samt ca. 90 borgere i Specialtandplejen. Vi vil tilrettelægge ugen, så vi kan vise dig så mange forskellige behandlinger og patienter som muligt.
 
Hvis dette har vækket din nysgerrighed, så er du velkommen til at ringe eller maile, hvis der er mere, du vil vide.
 
Husk: Kliniktøj og frokost.

 
 
Herlev Kommunale Tandpleje
BEGGE PLADSER ER BESAT
Sommerpraktik ophold aug. 2019, uge 33-34,
I år kan Herlev kommunale tandpleje tilbyde sommerpraktikophold til to tandlægestuderende. Kom og få et indblik i børne- unge tandpleje, omsorgstandplejen, specialtandplejen samt den unikke ordning for Herlev kommune, som er behandling af voksenpatienter på særlige vilkår. Vi tilrettelægger et forløb for dig ud fra en fælles forventningsafstemning, og forventer at du indgår i en fælles dialog hvor vi kan diskutere og udveksle faglighed.
Herlev kommune behandler ca. 6500 børn og unge, ca. 300 omsorgspatienter, ca. 80 patienter fra specialtandplejen og ca. 500 patienter fra voksentandplejen. 27 glade og engagerede medarbejdere dækker denne opgave. Vi er fordelt på to store klinikenheder og har endvidere klinikker på tre plejecentre.  Herlev kommunale tandpleje indgår i tværfaglige fællesskaber, som en del af kommunens vision og strategi.
Da Herlev Kommune ikke har forsikring der dækker frivillige og praktikanter kræver sommerpraktikophold at man er dækket af egen forsikring ved ulykke. Endvidere fordres der medlemskab af ATO for at deltage i sommerpraktikophold.
Vi glæder os til at tage imod dig.
Henvendelse til tandlæge Thorsten S.B. Jensen på mail thorsten.jensen@herlev.dk
 

 


Høje-Tåstrup Kommunale Tandpleje
BEGGE PLADSER ER BESAT

Antal: 2 studerende
Tidspunkt: Uge 33 eller uge 34
Adresse:
Tandplejen Heden, Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene
Tandplejen Gade, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup
Kontaktperson: Ayten Kücükkose, Aytenku@htk.dk
Hjemmeside: www.tandplejen.htk.dk
 
Høje-Taastrup Kommunale Tandpleje vil gerne tilbyde dig en uges Sommerskoleophold på to af vores klinikker. Det er op til dig om hvilken uge du vil komme praktik i. Vi er 45 ansatte som er fordelt på tre klinikker. Vi behandler ca. 11.400 børn og unge imellem 0-18 år. Derudover er der ca. 400 omsorgspatienter og 100 specialtanplejepatienter.
Med sommerpraktikken får du mulighed til få et indblik i hverdagen i kommunal tandpleje. Vi vil gerne vise dig det arbejde vi brænder for.
Tandplejen har ingen forsikring der dækker frivillige og praktikanter. Den studerende skal selv sørge for forsikringen.
Vi glæder os til at høre fra dig
Husk kliniksko og frokost
 

 


 

Kalundborg Kommunale Tandpleje 
 
Antal: To studerende
Tidspunkt: Uge 33/34
Adresse: Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg
 
Telefon: 59534555
Kontaktperson: Anette Petersen, overtandlæge.
Mail: anette.petersen@kalundborg.dk

Du vil indledningsvis få en kort introduktion til Kalundborg kommunale Tandpleje samt dét at være ansat i en kommunal tandpleje. Du vil i ugens løb følge forskellige tandlæger hver dag. Selv om vi alle er tandlæger, arbejder vi vidt forskelligt. I Kalundborg Kommunale Tandpleje er vi 26 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen for ca. 9.500 børn og unge fordelt på to klinikker (Kalundborg og Høng).
Vi arbejder med behovsorienteret tandpleje, så tandplejetilbuddet tilpasses den enkelte patient.
Vi arbejder med et elektronisk journalsystem, digital røntgen samt 3D-scanninger.
Hvis du vil vide mere om Kalundborg kommunale Tandpleje kan du gå ind på vores hjemmeside, eller kontakte os pr. mail eller telefon.
 
Husk: Kliniktøj kan lånes - sko og frokost medbringes.
 

 
Lyngby-Taarbæk Kommunale Tandpleje 
Pladsen er besat
Lyngby-Taarbæk Kommune vil gerne tage imod én tandlægestuderende i uge 34. Vi holder til i et stort klinikhus, hvor tandplejen har samlet børneungepatienterne, tandreguleringen og specialtandplejen under samme tag. Vi har adresse på Carlshøjvej 8, 2800 Lyngby. Mødetid er kl. 7.50 -15. Vi vil udlevere kliniktøj, men praktikanten skal selv have kliniksko med.
Det er ikke muligt at købe mad her på stedet, men kaffe/te er til fri afbenyttelse.
Den store parkeringsplads ved tandplejen er kun til tandplejens brugere. Man kan finde parkeringspladser i de tilstødende gader i tilfælde af, at man kommer i bil.

FORSIKRING UNDER PRAKTIKOPHOLDET
Tandplejen har ikke tegnet en erhvervsansvarsforsikring, men hvis der sker en arbejdsskade, er praktikanter omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring.
 
Kontaktperson: Julie Christine Hagdrup
Carlshøjvej 8
2800 Kgs. Lyngby
Direkte: 45 97 30 30
Mobil: 
E-mail: jubp@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk 

 

Næstved Kommunale Tandpleje
 
Antal: To studerende.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Næstved Kommunale Tandpleje. Parkvej 48, 4700 Næstved.
Læs mere: http://www.naestved.dk/SundhedHelbred/Tandplejen.aspx
Telefon: 55 88 15 00
Kontaktperson: Nadir Handhal, overtandlæge.
Mail: nahan@naestved.dk


Næstved kommunale Tandpleje har i 2012 foretaget en omfattende strukturændring. Vi har samlet tandplejen i tre nye og store distriktsklinikker og nedlagt alle gamle små filialklinikker. Samtidig er vi blevet fuldt digitaliseret. Vi er ca. 60 ansatte og har ansvaret for tandplejen til knap 18.000 børn og unge. Derudover varetager vi omsorgstandpleje for 320 patienter samt specialtandpleje for ca. 50 voksne.
Efter en kort introduktion til kommunal tandpleje, vores mål, opgaver m.v. vil du være fast på en af de nye klinikker og få mulighed for at se et bredt udvalg af de opgaver vi løser. Hvis du vil vide mere om Tandplejen i Næstved, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.
Husk: Medbring kliniktøj og frokost.
 
 
 
Rudersdal Kommunale Tandpleje
Antal: en studerende
Tidspunkt: uge 34
Mødested:
Mandag-tirsdag-onsdag:  Sjælsøskolens tandklinik, Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød,
Kontaktperson: Rikke Evers, filialleder, Tlf. 45 82 08 42
Torsdag-Fredag: Nærum skoles tandklinik, Fruerlund 9, 2850 Nærum
Kontaktperson: Birgitte Bruhn, filialleder, Tlf.46 11 48 75
I Tandplejen er vi i alt 43 medarbejdere fordelt på syv klinikker, som arbejder i teams med tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Ud over Børne- og ungdomstandpleje for 0-18 årige og Tandregulering for i alt ca. 13.000 børn og unge, har vi Omsorgstandpleje for ca. 300 borgere. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen.
Vi glæder os til at tage imod dig.
 

 
 

Praktiksteder på Fyn

Middelfart Kommunale Tandpleje
Antal: 1
Tidspunkt: uge 34
Adresse: Lillebæltskolen, Skippervej 1, Middelfart
Telefon: 8888 5791
Kontakt: Rikke S. Larsen
 
Hvad laver en tandlæge i kommunal tandpleje?
Med sommerpraktikken har du chancen for at se en af vores tandlæger over skulderen og få et indblik i den spændende og alsidige hverdag i kommunal tandpleje. Vi vil gerne vise dig det arbejde vi brænder for. Sundhedsfremme og behandling i samarbejde med barnet, den unge, forældrene og den ældre borger.
Middelfart Kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til ca. 8000 børn og unge fra fire klinikker, desuden har vi omsorgstandpleje.
Vi vil sammensætte et program til dig, så du kan få set forskellige indsatser og behandling herunder kirurgi.
Vi glæder os til at høre fra dig.

 
11. marts 2019