Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​So​mmerpraktik 2020 


 
ATO SOMMERPRAKTIK ER:

  • Et 100% frivilligt projekt baseret på initiativ fra kommunale tandplejer og de studerende.
  • En eller to ugers ulønnet praktik i august måned, hvor klinikker over hele landet inviterer studerende fra København eller Aarhus til at følge et tandplejeteam og få en mere konkret fornemmelse af hverdagen i kommunal tandpleje.
  • Alle stud. odonter, både nye og garvede, kan søge om at komme i Sommerpraktik, blot de er medlemmer af ATO.
  • Den studerende tager selv kontakt til tandplejen ​
 


Sommerpraktiksteder i Jylland

 

Brønderslev Kommunale Tandpleje

To studerende (En på hver af de to klinikker).
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev.
Adresse: Tandklinikken Hjallerup Skole, Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup. 


Telefon: 99 45 47 37
Kontaktperson: Jesper Hohwy, overtandlæge.
 
Profil:
Vi er 25 ansatte. Seks tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti, to tandplejere og 16 klinikassistenter. Vi behandler ca. 8.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. Derudover er der ca. 173 omsorgspatienter og ca. 386 specialtandpleje patienter. Vi har to nyrenoverede tandklinikker med seks behandlerstole på hver. Du vil få lejlighed til at følge med i alle aspekter af kommunal tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.

Medbring gerne kliniktøj og frokost.

 

Favrskov Kommunale Tandpleje


Profil:
Vi er 45 medarbejdere, fordelt på klinikker på skolerne, der er klar til at vise dig en forebyggende tandpleje med flotte cariestal, og hvordan vi arbejder med tidlig indsats og anerkendende kommunikation på tværs af faggrupperne samt den alligevel nødvendige behandling og tandregulering. Tandplejen omfatter 11.600 børn og unge fra 0-18 år og 135 borgere i omsorgstandplejen og 200 i specialtandplejen, og den nye socialtandpleje vil også blive et fokusområde. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen. Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger, så du får et bredt billede af opgaverne. Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i omsorgstandplejen, specialtandplejen og tandreguleringen. Vi glæder os til at tage imod dig.

Yderligere oplysninger ved overtandlæge Jørgen Kjær, tlf 30243177 eller mail jkj@favrskov.dk
 

 

Fredericia Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Centralklinikken, Jyllandsgade 20,2, 7000 Fredericia
Telefon: 72 10 67 30/ 22 63 36 25
Kontaktperson: Helle Ulv Ron, overtandlæge. 
 
Profil:
Vi er 30 medarbejdere, fordelt på tre teama med i alt seks klinikadresser. Vi tager os af Fredericias 10.500 børn og unges tandsundhed og 120 ældre borgere. Vi vil glæde os til at vise dig vores fantastiske tandpleje, hvor vi har et stærkt socialt og fagligt fællesskab på tværs af teams og faggrupper. Vi arbejder for at gøre en forskel og give børn og unge den bedste kvalitet og omsorg. Vi har et progressivt tandlægeteam på 10 tandlæger og er fremme i skoene fagligt. Vi laver bl.a. selv endodonti med mikroskop, kirurgi, protetik, omsorgstandpleje, aftageligt orto-apparatur og behandlinger i generel anæstesi. Vi har dagligt faglig sparring og alle tandlæger samles en gang om måneden med faglig udvikling på dagsordenen.  Vi har endvidere et godt samarbejde med vores to dygtige specialtandlæger i orto-afdelingen. Tandplejen er en del af kommunens familieafdeling og spiller en vigtig rolle ift. indsatsen for sårbare børn og unge og vi har derfor et veludviklet tværfagligt samarbejde med bl.a. sundhedsplejersker og familiekonsulenter.
Vi giver dig en uge med ”en på opleveren”, hvor vi laver et varieret program til dig, så du får indblik i, hvor  spændende det er at arbejde i en kommunal tandpleje. Vi glæder os til at høre fra dig.

Haderslev kommunale tandpleje

Antal studerende: 1
Tidspunkt: Uge 34
Kontaktperson: Ellen Skat Nielsen 
Adresse: Gåskærgade 28D st.tv. 6100 Haderslev

Profil:
Vi vil gerne tilbyde dig en uges sommerpraktikophold i vores kommunale Tandpleje. Tandplejen i Haderslev servicerer 12.500 borgere. 12.000 er børn og unge- resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter. Vi er omkring 40 ansatte fordelt på tre behandlingsklinikker, en undersøgelsesklinik og en tandreguleringsklinik.          
Vi vil meget gerne tilrettelægge et spændende program til dig, der varetager dine ønsker og giver dig mulighed i at få indblik i de områder, som du er interesseret i! 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Ikast-Brande

Tandplejen Ikast-Brande kan i år modtage en studerende i sommerpraktik i uge 34.

Vi leverer tandpleje til godt 9000 børn og unge, knap 200 specialtandplejepatienter og ca 150 omsorgspatienter. Personalet består af en overtandlæge, en specialtandlæge i ortodonti, seks tandlæger, to tandplejere og 18 klinikassistenter. Tandplejen er fuldt digitaliseret, og der scannes til studiemodeller, protetik, bidskinner og diverse ortodontiske apparaturer.

Vi arbejder efter up-to-date metoder, hvor profylaksen prioriteres højt. Vore dygtige klinikassistenter har således meget selvstændigt arbejde med vore yngste patienter og deres forældre, og de varetager størstedelen af profylaksearbejdet.

Tandplejen  er kendetegnet ved en god omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. Vi klarer de fleste udfordringer her lokalt og henviser kun få opgaver ud af huset. 

Hvis du kommer i sommerpraktik hos os, vil vi bestræbe os på, at du kommer til at stifte bekendtskab med de fleste facetter af vores daglige arbejde – en dag med specialtandpleje – en dag med omsorgstandpleje og tre dage med børne-og ungdomstandpleje og ortodonti. 

Vi glæder os til at give dig et indtryk af, hvor spændende og alsidigt det er at arbejde i den kommunale tandpleje.


Kontaktperson: Meta Nørgaard, filialklinikleder
Adresse: Ikast-Brande Kommune, Tandplejen, Sjællandsgade 4, 
7430 Ikast
Tlf.: 99604600
E-mail: menor@ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk​


Randers Kommunale Tandpleje 


Antal: En studerende - PLADSEN ER OPTAGET
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Biografgade 3, 8900 Randers C
Telefon: 8915 8700 (hovednummer
Kontaktperson: Dorthe Rasmussen, tandlæge: telefon: 8915 8778 
Mail: dr@randers.dk
 
Du vil følge et fast tandplejeteam på en af vores klinikker i kommunen. Du vil også få mulighed for at komme omkring vores ortodontiafdeling, eller nogle af de andre special-enheder vi har, hvis du har en interesse i det. 
 
I Randers er vi 65 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen af ca. 21.000 børn og unge fordelt på 5 teams rundt om i kommunen. Vi har både omsorgstandpleje og specialtandpleje, endo-team, kirurgiteam og team til patienter med TMD-problematikker. Vi arbejder med elektronisk journalsystem og digital røntgen.
Hvis du vil vide mere om Randers Kommunes Tandpleje, så gå ind på vores hjemmeside eller kontakt mig pr. mail eller telefon.
Husk: Medbring kliniktøj og madpakke. Vi har vand, te og kaffe.

Varde Kommunale Tandpleje


Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Lerpøtvej 50A, 6800 Varde// Varde Kommunale Tandpleje.
Telefon: 29630463.
Kontaktperson: Raaid A. Salih. 
Mail: raab@varde.dk

Profil:
Vi er 45 medarbejdere, på central klinik, der er klar til at vise dig, hvordan vi arbejder med tidlig indsats og anerkendende kommunikation på tværs af faggrupperne. Tandplejen omfatter 11000 børn og unge fra 0-18 år og 200 borgere i specialtandplejen. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen. Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger og også på tandreguleringsklinik, så du får et bredt billede af opgaverne. Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i specialtandplejen.  Vi glæder os til at tage imod dig.


Husk: Medbring kliniktøj og frokost.


Sommerpraktiksteder på Sjælland og øerne

Fredensborg Tandpleje

Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 33
Adresse: Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal
Telefon: 70807547
Kontaktperson: Helle Søderberg, distriktstandlæge 

Profil:
Tandplejen omfatter ca. 8600 børn og unge fra 0-18 år samt ca. 135 borgere tilknyttet omsorgstandplejen. Specialtandpleje samt ortodonti varetages af henholdsvis Gentofte og Helsingør kommune.
Vi arbejder med delegation af arbejdsopgaver, hvilket betyder at videreuddannede klinikassistenter varetager en del af det profylaktiske arbejde. Vi er i alt 24 medarbejdere, fordelt på 2 klinikker i henholdsvis Kokkedal og Humlebæk.
Vi har elektronisk journal (TMT) og digital røntgen. 
Vi glæder os til at tage imod dig.
Husk: Medbring kliniktøj og frokost.Halsnæs kommunale tandpleje


Antal: En studerende.
Tidspunkt : Uge 34
Adresse: Sportsvej 15, indgang 4. 3300 Frederiksværk
Telefon: 47 78 50 50
Kontaktperson: Mette Nabe-Nielsen.

Vi er 18 medarbejdere på en ny renoveret centralklinik, som gerne vil hjælpe en studerende med at få indblik i samt faglige input fra den kommunale tandpleje i Danmark.
Vi behandler ca. 6.000 børn samt ca. 125 omsorgspatienter. Vi arbejder målrettet med en individuel tilrettet tandsundhedsplan for alle vores patienter og har fokus på et fagligt stærkt tværfagligt team
bestående af klinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
Tandplejen anvender fagsystemet TMT samt digital røntgen.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at besøge tandplejens egen hjemmeside på Halsnæs Kommunes hjemmeside ​samt kontakte os for yderligere oplysninger.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Kalundborg Kommunale Tandpleje 

​Antal: To studerende
Tidspunkt: Uge 33/34
Adresse: Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg

Telefon: 59534555
Kontaktperson: Anette Petersen, overtandlæge.
 
Profil:
Du vil indledningsvis få en kort introduktion til Kalundborg kommunale Tandpleje samt dét at være ansat i en kommunal tandpleje. Du vil i ugens løb følge forskellige tandlæger hver dag. Selv om vi alle er tandlæger, arbejder vi vidt forskelligt. I Kalundborg Kommunale Tandpleje er vi 24 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen for ca. 9.100 børn og unge fordelt på to klinikker (Kalundborg og Høng).
Vi arbejder med behovsorienteret tandpleje, så tandplejetilbuddet tilpasses den enkelte patient.
Vi arbejder med et elektronisk journalsystem, digital røntgen samt 3D-scanninger. 
Hvis du vil vide mere om Kalundborg kommunale Tandpleje kan du gå ind på vores hjemmeside, eller kontakte os pr. mail eller telefon.
 
Husk: Kliniktøj kan lånes - sko og frokost medbringes.
 
 

 

Lyngby-Taarbæk Kommunale Tandpleje


Antal: 1-2 studerende
Tidspunkt: Uge 34 eller 35
Adresse: Carlshøjvej 8, 2800 Lyngby
Tlf. 45 97 32 47 
Kontaktperson: Leder af tandplejen, Anne Kaae-Nielsen. 

Profil:
Vi kan tilbyde dig et sommerskoleophold af en uges varighed, i enten uge 34 eller 35, i Lyngby-Taarbæk kommunale tandpleje. Vi tilbyder tandpleje til 12.000 børn og unge, 500 borgere i omsorgstandplejen og 125 borgere i specialtandplejen. Vi varetager selv tandregulering på børn og unge. 
Vi er samlet i en stor klinik til børne-ungetandpleje, tandregulering og specialtandpleje og i 5 tandklinikker på kommunens plejecentre. Vi vil gerne vise dig en spændende og alsidige hverdag, med sundhedsfremme, forebyggelse og tandbehandling i samarbejde med børn, unge, deres forældre, handicappede og ældre. Hvis du har lyst, kan du selv være med til at sammensætte din uge hos os, så du ser lige det, du har lyst til.
 
 
Hvis du har lyst, så send en kort mail til ovenstående mailadresse, og skriv lidt om hvem du er og hvorfor du gerne vil på sommerskole hos os. 
 

Næstved Kommunale Tandpleje

 
Antal: To studerende. 
Tidspunkt: Uge 34 

Adresse: Næstved Kommunale Tandpleje. Parkvej 48, 4700 Næstved.
 

Telefon: 55 88 15 00 
Kontaktperson: Nadir Handhal, overtandlæge.


Profil:
Næstved kommunale Tandpleje er samlet på tre nye og store distriktsklinikker. Vi er fuldt digitaliseret inkl. 3D (CBCT og aftryksscanner). Vi er 56 ansatte og har ansvaret for tandplejen til ca. 16.500 børn og unge. Derudover varetager vi tandpleje for ca. 300 omsorgspatienter og specialtandpleje for ca. 50 voksne. 
Efter en kort introduktion til kommunal tandpleje, vores mål, opgaver m.v. vil du være fast på en eller to af vores klinikker. Du vil få mulighed for at se et bredt udvalg af de opgaver vi løser, herunder opgave i tandreguleringsafdelingen, omsorgs-og specialtandplejen, foruden selvfølgelig opgaver i børne-og ungdomstandplejen. Her vil du få indblik i metoderne fra Behavior management og Marte Meo, som vi bruger i vores behandlinger.
Hvis du vil vide mere om Tandplejen i Næstved, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.

Husk: Medbring kliniktøj og frokost.

 

 

Lolland Kommunale Tandpleje 

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 33 og 34
Adresse: Sønder Boulevard 84,4930 Maribo eller Hoskiærsvej 17,4900 Nakskov
Telefon: 54677555
Kontaktperson: Merete Stenstrup, overtandlæge. 
 
Profil:
Vi er en tandpleje med 25 ansatte fordelt på to klinikker i Maribo og Nakskov. Hos os kan du stifte bekendtskab med rigtig mange af odontologiens discipliner. På klinken i Maribo har vi et team der tager sig af specialtandplejen og de fortager også behandlinger i Narkose. Vi har en ekstern kirurg som laver de svære kirurgiske behandlinger.
Du vil få lejlighed til at blive rigtig skarp på cariesdiagnostik, da vi har mange svage familier der både behøver forebyggelse og behandling.