Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

So​mmerpraktik 2021 


 
ATO SOMMERPRAKTIK ER:

  • Et 100% frivilligt projekt baseret på initiativ fra kommunale tandplejer og de studerende.
  • En eller to ugers ulønnet praktik i august måned, hvor klinikker over hele landet inviterer studerende fra København eller Aarhus til at følge et tandplejeteam og få en mere konkret fornemmelse af hverdagen i kommunal tandpleje.
  • Alle stud. odonter, både nye og garvede, kan søge om at komme i Sommerpraktik, blot de er medlemmer af ATO.
  • Den studerende tager selv kontakt til tandplejen ​
 


Sommerpraktiksteder i Jylland

 

Brønderslev Kommunale Tandpleje 

To studerende (En på hver af de to klinikker). BEGGE PLADSER ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev.
Adresse: Tandklinikken Hjallerup Skole, Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup. 


Telefon: 99 45 47 37
Kontaktperson: Jesper Hohwy, overtandlæge.
 
Profil:
Vi er 25 ansatte. Seks tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti, to tandplejere og 16 klinikassistenter. Vi behandler ca. 8.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. Derudover er der ca. 173 omsorgspatienter og ca. 386 specialtandpleje patienter. Vi har to nyrenoverede tandklinikker med seks behandlerstole på hver. Du vil få lejlighed til at følge med i alle aspekter af kommunal tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.

Medbring gerne kliniktøj og frokost.

 

Favrskov Kommunale Tandpleje 


Profil:
Vi er 45 medarbejdere, fordelt på klinikker på skolerne, der er klar til at vise dig en forebyggende tandpleje med flotte cariestal, og hvordan vi arbejder med tidlig indsats og anerkendende kommunikation på tværs af faggrupperne samt den alligevel nødvendige behandling og tandregulering. Tandplejen omfatter 11.600 børn og unge fra 0-18 år og 135 borgere i omsorgstandplejen og 200 i specialtandplejen, og den nye socialtandpleje vil også blive et fokusområde. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen. Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger, så du får et bredt billede af opgaverne. Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i omsorgstandplejen, specialtandplejen og tandreguleringen. Vi glæder os til at tage imod dig.

Yderligere oplysninger ved overtandlæge Jørgen Kjær, tlf 30243177 eller mail jkj@favrskov.dk
 

 

Fredericia Kommunale Tandpleje 

Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Centralklinikken, Jyllandsgade 20,2, 7000 Fredericia
Telefon: 72 10 67 30/ 22 63 36 25
Kontaktperson: Helle Ulv Ron, overtandlæge. 
 
Profil:
Vi er 30 medarbejdere, fordelt på tre teams med i alt seks klinikadresser. Vi tager os af Fredericias 10.500 børn og unges tandsundhed og 120 ældre borgere. Vi vil glæde os til at vise dig vores fantastiske tandpleje, hvor vi har et stærkt socialt og fagligt fællesskab på tværs af teams og faggrupper. Vi arbejder for at gøre en forskel og give børn og unge den bedste kvalitet og omsorg. Vi har et progressivt tandlægeteam på 10 tandlæger og er fremme i skoene fagligt. Vi laver bl.a. selv endodonti med mikroskop, kirurgi, protetik, omsorgstandpleje, aftageligt orto-apparatur og behandlinger i generel anæstesi. Vi har dagligt faglig sparring og alle tandlæger samles en gang om måneden med faglig udvikling på dagsordenen.  Vi har endvidere et godt samarbejde med vores to dygtige specialtandlæger i orto-afdelingen. Tandplejen er en del af kommunens familieafdeling og spiller en vigtig rolle ift. indsatsen for sårbare børn og unge og vi har derfor et veludviklet tværfagligt samarbejde med bl.a. sundhedsplejersker og familiekonsulenter.
Vi giver dig en uge med ”en på opleveren”, hvor vi laver et varieret program til dig, så du får indblik i, hvor  spændende det er at arbejde i en kommunal tandpleje. Vi glæder os til at høre fra dig.


Haderslev Kommunale Tandpleje


Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34
Kontaktperson: Birte Wegner 
Mail: biwe@haderslev.dk 
Adresse:Gåskærgade 28D st.tv. 6100 Haderslev

Profil:
Vi vil gerne tilbyde dig en uges sommerskole-ophold i vores kommunale Tandpleje. Tandplejen i Haderslev servicerer 12.500 borgere. 12.000 er børn og unge- resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter. Vi er omkring 40 ansatte fordelt på tre behandlingsklinikker, en undersøgelsesklinik og en tandreguleringsklinik.          
Vi vil meget gerne tilrettelægge et spændende program til dig, der varetager dine ønsker og giver dig mulighed i at få indblik i de områder, som du er interesseret i! 

Vi glæder os til at høre fra dig! 


 

Ikast-Brande Kommunale Tandpleje

PLADSEN ER BESAT

Tandplejen Ikast-Brande kan i år modtage en studerende i sommerpraktik i uge 34.

Vi leverer tandpleje til godt 9000 børn og unge, knap 200 specialtandplejepatienter og ca 150 omsorgspatienter. Personalet består af en overtandlæge, en specialtandlæge i ortodonti, syv tandlæger, to tandplejere og 18 klinikassistenter. Tandplejen er fuldt digitaliseret, og der scannes til studiemodeller, protetik, bidskinner og diverse ortodontiske apparaturer.

Vi arbejder efter up-to-date metoder, hvor profylaksen prioriteres højt. Vore dygtige klinikassistenter har således meget selvstændigt arbejde med vore yngste patienter og deres forældre, og de varetager størstedelen af profylaksearbejdet.

Tandplejen  er kendetegnet ved en god omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. Vi klarer de fleste udfordringer her lokalt og henviser kun få opgaver ud af huset. 

Hvis du kommer i sommerpraktik hos os, vil vi bestræbe os på, at du kommer til at stifte bekendtskab med de fleste facetter af vores daglige arbejde – en dag med specialtandpleje – en dag med omsorgstandpleje og tre dage med børne-og ungdomstandpleje og ortodonti. 

Vi glæder os til at give dig et indtryk af, hvor spændende og alsidigt det er at arbejde i den kommunale tandpleje.


Kontaktperson: Meta Nørgaard, filialklinikleder
Adresse: Ikast-Brande Kommune, Tandplejen, Sjællandsgade 4, 
7430 Ikast
Tlf.: 99604600
E-mail: menor@ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk​


Tandplejen Sønderborg kommune, klinikkerne i Gråsten og/eller Sønderborg by


Antal: 1-2 studerende
Tidspunkt: uge 33 eller 34
Adresser: 
Engparken 4
6300 Gråsten

Stråbjergvej 5
6400 Sønderborg


Åbningstid: Alle skoledage kl. 08.00-15.00 
Gråsten klinikken har åben til kl. 17 to dage om ugen, klinikken i Sønderborg har åben til kl. 17 fire gange om ugen
https://sonderborgkommune.dk/borger/emne/tandplejen​
Kontaktperson: overtandlæge Nanna Jürgensen
E-mail: najr@sonderborg.dk 

Profil:
Tandplejen Sønderborg kommune har 42 medarbejdere, heraf syv tandlæger. Vi yder tandpleje til 14.500 børn/unge og 300 omsorgspatienter. Vores tre moderne indrettede klinikker ligger i henholdsvis Nordborg, Gråsten og Sønderborg by. Al tandlægebehandling foregår på klinikkerne i Sønderborg og Gråsten.

Vi tilbyder ud over den normale fyldnings-/ og endodonti-behandling også stålkronebehandling, kirurgi, hypnose, behandling med ætsbroer og narkosebehandling. Vi anvender TMTand journalsystem som i store træk svarer til Tasja og anvender Romexis til digital røntgen.

Du vil få mulighed for at få indblik i hele spektret af børne- og ungetandplejen samt omsorgstandplejen. 

Vi lægger stor vægt på de forebyggende tiltag både gennem individuelle tiltag og gennem gruppeundervisning i alle kommunens børnehaver og 4. klasser. Vi fokuserer på det gode møde mellem behandlerteam og patient og pårørende. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen!

Husk kliniktøj, sko og madpakke.Aarhus Kommunale Tandpleje 

Antal: To studerende PLADSERNE ER BESAT
Tidspunkt: uge 34

Det er vores klinikker i Vejlby og Møllevang, der kan være værter.

Kontaktoplysninger: Maibrit Bak Blyt (Forebyggelseskonsulent). Tlf: 4185 6468. Mail: bbama@aarhus.dk​

Profil:
Vi er ca. 225 ansatte (125 klinikassistenter, 60 tandlæger, 40 tandplejere). Vi behandler ca. 62.000 børn og unge mellem 0-18 år. I voksentandplejen er der ca. 2500 borgere fordelt mellem omsorgs-, social- og specialtandplejen. I socialtandplejen er der tilknyttet opsøgende gadeplansmedarbejdere.
I børne- ungetandplejen har vi fire typer klinikker: Seks storklinikker, fem behandlingsklinikker, 11 FUT (forebyggende og undersøgende) klinikker og 25 tandcafeer. 

Vores vision: 
Sunde tænder hele livet gennem  en sundhedspædagogisk indsats i barndommen skal bringe de sunde vaner videre ud i voksenårene. Det kræver tandbehandling af høj faglig kvalitet, og det rammesætter forebyggende og behandlende indsatser for de voksne, der på grund af forskellige funktionsnedsættelser har behov for Tandplejens hjælp til at opretholde et funktionelt tandsæt livet igennem”. 

Vi har elektronisk journal (TM Tand) og digital røntgen. Efter en kort introduktion til tandplejen (og fremvisning af straffeattest og udfyldelse af praktikskema) får du lov at følge forskellige personaler, så du får et bredt billede af opgaverne. Vi glæder os til at tage imod dig.

Medbring egne sko og kliniktøj. Der er ikke kantine på klinikkerne, så madpakke skal evt. også medbringes.​


Sommerpraktiksteder på Sjælland og øerne


Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune

Skolevej 4
2630 Taastrup 
Kontaktperson: Ayten Kücükkose, distriktstandlæge
Mail: Aytenku@htk.dk
www.tandplejen.htk.dk

Antal pladser: Der er tre praktikpladser ledige i uge 34.

Profil:
Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune vil gerne tilbyde dig en uges sommerpraktik i uge 33 eller 34. Vi er 40 ansatte fordelt på tre enheder. Vi behandler ca. 11.500 børn og unge imellem 0-18 år, 350 omsorgspatienter, 120 specialtandplejepatienter og en mindre gruppe i Socialtandplejen. Vi har egen tandregulering med tandteknikker.

For os er det vigtigt at prioritere sundhedsfremme og god kommunikation kombineret med nødvendige behandlinger og godt håndværk. Vi udfører også behandlinger i generel anæstesi.

Med sommerpraktikken får du mulighed for at få et indblik i hverdagen i vores kommunale tandpleje. Vi vil gerne vise dig vores arbejdsplads og give dig et indtryk af det arbejde vi brænder for.

Kliniktøj sørger vi for, men husk kliniksko og frokost.

Vi glæder os til at høre fra dig

Kalundborg kommunale Tandpleje  ​

Kalundborg Kommunale Tandpleje 
Antal: To studerende
Tidspunkt: Uge 33/34
Adresse: Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg

Telefon: 59534555
Kontaktperson: Vibeke Lorentsen, Distriktstandlæge.
 
Profil:
Du vil indledningsvis få en kort introduktion til Kalundborg Kommunale Tandpleje samt dét at være ansat i en kommunal tandpleje. Du vil i ugens løb følge forskellige tandlæger og dermed få et indblik i de forskellige arbejdsgange og processer i en travl, men inspirerende hverdag.
I Kalundborg Kommunale Tandpleje er vi 23 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen for ca. 9000 børn og unge fordelt på to klinikker (Kalundborg og Høng).
Vi arbejder med behovsorienteret tandpleje, så tandplejetilbuddet tilpasses den enkelte patient.
Vi arbejder med digital journal og røntgen samt CBCT.
Hvis du vil vide mere om Kalundborg kommunale Tandpleje kan du gå ind på vores hjemmeside, eller kontakte os pr. mail eller telefon.
 
Husk: Kliniktøj kan lånes - sko og frokost medbringes.

 

Køge kommunale Tandpleje 

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Ellemarkklinikken, Gymnasievej 10, 4600 Køge
Telefon: 28792683
Kontaktperson: Christa N. Buch, overtandlæge. 

Den kommunale Tandpleje i Køge kan i år modtage en studerende i sommerpraktik i uge 34.
Til at varetage tandpleje for vores ca. 14.000 børn og unge i Køge er vi 30 medarbejdere fordelt på alle faggrupper med forskelligt erfaringsgrundlag – også blandt vores i alt ni dygtige tandlæger. Vi er fordelt på tre adresser, hvor en klinik udelukkende varetager tandregulering og to klinikker varetager børne- og ungetandpleje.
Vi arbejder i teams og tværfagligt ud fra evidensbasserede behandlingsmetoder, hvor profylakse prioriteres højt.

I Tandplejen har vi fokus på samarbejde og kommunikation, der i en - til tider – travl hverdag bidrager til vores gode trivsel, hvor vi hjælper hinanden og har en god omgangsform.
Hvis du kommer i sommerpraktik hos os vil vi tilstræbe, at du får en afvekslende uge i børne- og ungetandplejen med mulighed for at deltage på klinikken hos to af vores unge tandlæger, der glæder sig til at give dig et indtryk af, hvor spændende og alsidigt det er at arbejde i den kommunale tandpleje.
Vi glæder os til at tage imod dig.

Kliniktøj lånes hos os, så husk blot klinisk fodtøj og madpakken.​
 

Lyngby-Taarbæk kommunale Tandpleje 

Antal: 1-2 studerende. BEGGE PLADSER ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34 eller 35
Adresse: Carlshøjvej 8, 2800 Lyngby
Tlf. 45 97 32 47 
Kontaktperson: Leder af tandplejen, Anne Kaae-Nielsen. 

Profil:
Vi kan tilbyde dig et sommerskoleophold af en uges varighed i Lyngby-Taarbæk kommunale Tandpleje. Vi tilbyder tandpleje til 12.000 børn og unge, 500 borgere i omsorgstandplejen og 125 borgere i specialtandplejen. Vi varetager selv tandregulering på børn og unge. 
Vi er samlet i en stor klinik til børne-ungetandpleje, tandregulering og specialtandpleje og i 5 tandklinikker på kommunens plejecentre. Vi vil gerne vise dig en spændende og alsidige hverdag, med sundhedsfremme, forebyggelse og tandbehandling i samarbejde med børn, unge, deres forældre, handicappede og ældre. Hvis du har lyst, kan du selv være med til at sammensætte din uge hos os, så du ser lige det, du har lyst til.
 
 
Hvis du har lyst, så send en kort mail til ovenstående mailadresse, og skriv lidt om hvem du er og hvorfor du gerne vil på sommerskole hos os. 
 

Næstved Kommunale Tandpleje  

Antal: To studerende. DEN ENE PLADS ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34 

Adresse: Næstved Kommunale Tandpleje. Parkvej 48, 4700 Næstved.
 
Telefon: 55 88 15 00 
Kontaktperson: Nadir Handhal, overtandlæge.


Profil:
Næstved kommunale Tandpleje er samlet på tre nye og store distriktsklinikker. Vi er fuldt digitaliseret inkl. 3D (CBCT og aftryksscanner). Vi er 56 ansatte og har ansvaret for tandplejen til ca. 16.500 børn og unge. Derudover varetager vi tandpleje for ca. 300 omsorgspatienter og specialtandpleje for ca. 50 voksne. 
Efter en kort introduktion til kommunal tandpleje, vores mål, opgaver m.v. vil du være fast på en eller to af vores klinikker. Du vil få mulighed for at se et bredt udvalg af de opgaver vi løser, herunder opgave i tandreguleringsafdelingen, omsorgs-og specialtandplejen, foruden selvfølgelig opgaver i børne-og ungdomstandplejen. Her vil du få indblik i metoderne fra Behavior management og Marte Meo, som vi bruger i vores behandlinger.
Hvis du vil vide mere om Tandplejen i Næstved, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.

Husk: Medbring kliniktøj og frokost.

 
Lolland Kommunale Tandpleje
 
Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 33 og 34
Adresse: Sønder Boulevard 84,4930 Maribo eller Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov
Telefon: 54 67 75 55
Kontaktperson: Merete Stenstrup, overtandlæge. 
 
Profil:
Vi er en tandpleje med 25 ansatte fordelt på to klinikker i Maribo og Nakskov. Hos os kan du stifte bekendtskab med rigtig mange af odontologiens discipliner. På klinken i Maribo har vi et team der tager sig af specialtandplejen og de fortager også behandlinger i Narkose. Vi har en ekstern kirurg som laver de svære kirurgiske behandlinger.
Du vil få lejlighed til at blive rigtig skarp på cariesdiagnostik, da vi har mange svage familier der både behøver forebyggelse og behandling.
 

 
Opdateret 9. juni 2021