Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ATO Sommerpraktik

– Læs feedback fra to studerende

 

Birte Wegner og Pernille Zinck Andersen, begge på 9. semester på Aarhus Tandlægeskole, havde søgt Silkeborg om at komme en uge i Sommerskolepraktik. Hanne Jacobsen, distriktsleder i Silkeborg, tog imod de to praktikanter og guidede dem igennem alle områder af tandplejen. Her er en evaluering fra både studerende og vært.
 
Tekst redigeret af Lene Outzen Foghsgaard. Foto: Trine Kjersgaard.

 
Birte Wegner, 9. semester. Aarhus.
 
Praktikopholdet i Silkeborg kunne ikke have været bedre! Det er gået over al forventning.
Det var en rigtig spændende uge, der bød på mange forskellige oplevelser og indtryk. Jeg har lært rigtig meget og er imponeret over den struktur, der er i Silkeborg kommunal tandpleje. Da vi kom den første dag, blev der tilrettelagt en individuel plan, så man kunne komme ud og se de områder inden for tandlægefaget, man var mest interesseret i. Vi blev modtaget rigtig godt og fik lov til at stille alle de spørgsmål, vi havde.
 

Var der nogle aha-oplevelser undervejs?
Ja for mig specielt inden for børne- og omsorgstandplejen. Vi har indtil videre ikke haft børnepatienter på Tandlægeskolen, og det har været spændende at se, hvordan man skal håndtere dem. Der er mange små ting, der kan gøre tandlægebesøget til en god oplevelse for børnene. Det er noget, jeg ikke har tænkt så meget over før. Har man et barn i stolen, skal man tænke og tale på en helt anden måde. Jeg har taget en masse udtryk til mig, som man kan anvende som synonymer for de faglige udtryk. Hypomineraliseringer bliver til tandfregner, en bideklods er en tandsofa, og bedøvelse bliver til søvndråber. I Silkeborg har jeg oplevet mange tandlæger, der har været utroligt dygtige til at håndtere børn. Det har været spændende at se samspillet mellem tandlæge, barn og også deres forældre.
 
Omsorgstandplejen har også gjort indtryk på mig. Jeg fik lov til at tage med ud på forskellige plejehjem, og se hvordan man behandler ældre. Omsorgstandplejen er meget forskellig fra den normale tandpleje, da man er nødt til at tænke på en helt anden måde. Det er noget, der først er gået op for mig i løbet af praktikopholdet. Man har ikke de samme redskaber som i praksis, og det er ikke altid muligt at gennemføre de behandlinger, man vil. Det er ikke altid, man kan gøre sit bedste for de ældre, og det er helt bestemt noget, man går og tænker meget over.
 
Hvad tog du med derfra?
Jeg har fået et rigtig godt indtryk af, hvad kommunal tandpleje er og har været rigtig glad for praktikopholdet i Silkeborg. Man har mulighed for at lære rigtig meget på mange forskellige områder. Jeg er lidt bedre klædt på til at få børnepatienter efter ferien nu. Det har været en rigtig spændende uge, og jeg kan kun anbefale at tage på praktik i kommunal tandpleje. 
 
Jeg undersøgte Peter på 11 år. Det er ikke så ligetil at se forskel på temporære og permanente tænder, når man slet ikke er trænet i det. Jeg fik også Celindes tand ”til at sove”.
Jeg kom gevaldigt til kort, da samtalen faldt på hovedpineskema og nakkemuskler. Dem har jeg  måttet læse op på her til aften. I morgen er det orto. Det glæder jeg mig til.
Charlotte Astrid Gehrt. Tandlægeskolen i København. Uddrag af logbog fra Sommerskole 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pernille Zinck Andersen, 9. semester. Aarhus.
 
Jeg vil starte med at sige, at ugen slet ikke levede op til mine forventninger, for jeg var faktisk ret negativ omkring den kommunale tandpleje. Jeg havde en forestilling om, at arbejdet i det kommunale var underlagt en masse økonomi, hvor man skal sidde og vælge, hvilke fyldninger, der er 'råd' til at lave, og at der var et ret dårligt socialt arbejdsmiljø. Det var der ikke på nogen måde, jeg er tværtimod imponeret af, hvor godt kollegerne har det sammen, og hvor godt de også arbejder sammen.
 
Jeg synes, jeg har lært, især i specialtandplejen, hvilken ekstra pleje og håndtering specialplejepatienterne skal have. Jeg lærte også, hvor vigtigt det var for patienterne at de har en 'stop-hånd’, og at man respekterer deres grænser. Derudover lærte jeg at børste tænder på børn. 
 
Alle tog rigtig godt imod mig og var interesserede i mit liv samt havde en stor interesse i, hvilke procedurer man har på tandlægeskolen. Jeg fik i hvert fald afkræftet min fordom om, at den kommunale tandpleje er kedelig og præget af stram økonomi.
 
Jeg har taget med mig, at man med en god struktur og et godt lederskab kan skabe en rigtig dejlig arbejdsplads, som alle har lyst til at arbejde på, og når medarbejderne har lyst til at være der, så kan det også mærkes på patienterne, som også får mere lyst til at komme (igen). Det eneste jeg er rigtig ked af er at jeg 1) ikke har gjort det her noget før og 2) ikke er uddannet tandlæge, så jeg kan begynde at søge job! 
 
 
Hanne Jacobsen, distriktsleder i Silkeborg og sommerskolevært for Birthe og Pernille.
 
Hvordan havde I forberedt jer på at skulle modtage Sommerskoleelever?
Før sommerferien mailede jeg til mine tandlægekolleger for at de, som var interesseret i at få en stud.odont. i praktik, skulle melde tilbage. Som tidligere år startede vores studerende med en fælles introduktion hos overtandlægen og tilbragte så resten af dagen på tandreguleringsafdelingen, som er i samme bygning.
Jeg forsøger hvert år at tilrettelægge forløbet således, at de studerende ser så forskellige målgrupper og arbejdsopgaver som muligt.
 
Hvordan har forløbet været for jer i Silkeborg?
Det har været virkelig godt. Pernille, som primært fulgte mig, var oprindelig ikke interesseret i at arbejde i den kommunale tandpleje, men da hun så vores profil, at vi har både specialtandpleje, omsorgstandpleje og ”Bedre Bisser-projekt/misbrugere" skiftede hun mening. Det indblik, som Pernille fik under forløbet, har jeg indtryk af ændrede hendes syn på den kommunale tandpleje radikalt – i positiv retning. Fremover vil hun gerne søge job i vores sektor. Pernille sagde, at hun vil anbefale det til andre studerende.

Hvilket udbytte får I at have tandlægestuderende i Sommerskole?
Jeg får et indblik i, hvad en kommende ung tandlæge tænker - såvel fagligt som personligt ifølge tandlægejobbet. Det giver tandplejen bedre rekrutteringsmuligheder.

Vil du anbefale andre at tage Sommerskoleelever?
Jeg vil varmt anbefale Sommerskole, fordi det giver kommunal tandpleje en enestående mulighed for at vise de unge, hvilke spændende og udfordrende muligheder en ansættelse hos os kan give. På denne måde kan vi også få gjort op med en stereotyp forestilling om, at sektoren ikke er fagligt udfordrende. På Tandlægeskolen kommer de studerende først i kontakt med børnepatienter på 9. semester, og de meget få patienter, de har på skolen, giver ikke et billede af, hvad kommunal tandpleje er.
 
 
Alt i alt har ugen sendt mig af sted fra Slagelse med et rigtig godt indtryk af den kommunale tandpleje, som kunne være en mulig fremtid.
J
eppe Storm Hansen. Tandlægeskolen i København. Sommerskole 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ATO Sommerskole er: Et 100 % frivilligt projekt, baseret på initiativ fra kommunale tandplejer og de studerende. Det er en eller to ugers ulønnet praktik i august måned, hvor et antal studerende, defineret af den enkelte tandpleje, fra København eller Århus følger et tandplejeteam og får en mere konkret fornemmelse af hverdagen i kommunal tandpleje.
 
• Alle stud. odonter, både nye og garvede, kan søge om Sommerskole.
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem