Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilmelding til Sommerpraktik 2018

Tag selv kontakt til tandplejen.

  

ATO SOMMERPRAKTIK ER:

  • Et 100% frivilligt projekt baseret på initiativ fra kommunale tandplejer og de studerende.
  • En eller to ugers ulønnet praktik i august måned, hvor klinikker over hele landet inviterer studerende fra København eller Århus til at følge et tandplejeteam og få en mere konkret fornemmelse af hverdagen i kommunal tandpleje.
  • Alle stud. odonter, både nye og garvede, kan søge om Sommerpraktik.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Her kan du komme på Sommerpraktik i 2018:

  

Sommerpraktik på Sjælland  
 
 
 
 
 

 
Greve Kommunale Tandpleje
Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Greve Kommunale Tandpleje. Dønnergårds Allé 221, 2670 Greve.
Læs mere: www.grevetandpleje.dk
Kontaktperson: Ida Lichtenberg, overtandlæge tlf. 43 97 33 16
E-mail: ida@greve.dk
 
Profil:
Er pædodonti andet end caries i tænderne? Hvis du har lyst til at finde ud af, hvad pædodonti i virkeligheden rummer, kan vi i Greve vise dig både Børne- og Ungetandpleje, herunder ortodonti, omsorgstandpleje og specialtandpleje. I Tandplejen er vi 35 medarbejdere, heraf fire tandlæger, udover overtandlægen og specialtandlægen i ortodonti. Vi er organiseret i ét stort klinikhus beliggende på Dønnergårds Allé 221 og betjener ca. 11.000 børn og unge samt 460 patienter i Omsorgs- og Specialtandplejen. Vi vil tilrettelægge ugen, så vi kan vise dig så mange forskellige behandlinger og patienter som muligt.
 
Hvis dette har vækket din nysgerrighed, så er du velkommen til at ringe eller maile, hvis der er mere, du vil vide.
 
Husk: Kliniktøj og frokost.
 
________________________________________
 

Fredensborg Kommunale Tandpleje
Antal: En studerende.
Tidspunkt. I uge 33 eller uge 34.
Adresse: Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal.
Læs mere: www.fredensborg.dk/tandplejen
Telefon: 72 56 53 60.
Kontaktperson: Pernille Koch, distriktstandlæge.
E-mail: koch@fredensborg.dk
 
Profil:
Fredensborg Kommunes Tandpleje har 25 ansatte og ca. 10.000 børn tilknyttet og 100 omsorgspatienter. Disse patienter serviceres fra to store centrale topmoderne og fuldt digitaliserede klinikker med hver seks behandlingsrum. Du følger et tandplejeteam på klinikken i vores tandpleje og vil være koblet til en kontaktperson fra tandplejen, der i forløbet giver dig en introduktion til, hvordan det er at være ansat i en kommune, og hvilke karrieremuligheder, det kan åbne. Det var meget inspirerende for os at være sommerskolevært i 2015, og vi glæder os meget til også at tage imod dig og vise dig en super spændende arbejdsplads. Hvis du vil vide mere, kan du enten se på vores hjemmeside eller kontakte Pernille Koch.
 
Husk: Kliniktøj samt frokost.
 

 
 
Kalundborg Kommunale Tandpleje 
Antal: To studerende
Tidspunkt: Uge 33/34
Adresse: Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg
Læs mere her
Telefon: 59 53 45 55
Kontaktperson: Anette Petersen, overtandlæge.
E-mail: anette.petersen@kalundborg.dk
 
Profil:
Du vil indledningsvis få en kort introduktion til Kalundborg kommunale Tandpleje samt dét at være ansat i en kommunal tandpleje. Du vil i ugens løb følge forskellige tandlæger hver dag. Selv om vi alle er tandlæger, arbejder vi vidt forskelligt. I Kalundborg Kommunale Tandpleje er vi 28 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen for ca. 10.000 børn og unge fordelt på to klinikker (Kalundborg og Høng).
Vi arbejder med behovsorienteret tandpleje, så tandplejetilbuddet tilpasses den enkelte patient
Vi arbejder med et elektronisk journalsystem, digital røntgen samt 3D-scanninger.
Hvis du vil vide mere om Kalundborg kommunale Tandpleje kan du gå ind på vores hjemmeside, eller kontakte os pr. mail eller telefon.
 
Husk: Kliniktøj kan lånes - sko og frokost medbringes.
 
 
 
 
Albertslund Kommunale Tandpleje
Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Nyvej 11 1., 2620 Albertslund
Telefon: 43 68 77 21.
Kontaktperson: Ida Nøhr Larsen, overtandlæge.
E-mail: inl@albertslund.dk
 
Profil:
Vi er 20 medarbejdere, fordelt på fire klinikker på skolerne, der er klar til at vise dig, hvordan vi arbejder med tidlig indsats og anerkendende kommunikation på tværs af faggrupperne. Tandplejen omfatter 6.200 børn og unge fra 0-18 år og 235 borgere i omsorgstandplejen. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen. Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger, så du får et bredt billede af opgaverne. Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i omsorgstandplejen. Vi glæder os til at tage imod dig.
 
Husk: Medbring kliniktøj og frokost.
 
 

 
 
Sommerpraktik i Jylland
 
 
 
 
Tandplejen Aarhus
Antal: To studerende
BEGGE PLADSER ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34        
Adresse: Grøndalsvej 2, 8260 Viby
Tlf.: 41 85 64 69
Kontaktperson: Hanne Fuglsang Nielsen, kommunikationsmedarbejder
E-mail:  hfn@aarhus.dk
 
Profil:
Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.000 børn og unge og 2.500 voksne. Vores klinikker arbejder sammen i seks netværk - hver med tandpleje til ca. 10.000 børn og unge. Desuden har vi et Netværk Tandregulering og et Netværk Voksentandpleje. Et netværk har 20 - 25 medarbejdere. Du får mulighed for at følge arbejdet i henholdsvis Netværk Vejlby og Netværk Tovshøj, hvor du vil opleve de forskellige facetter af arbejdet med børn og unge fra fødslen og indtil 18-års fødselsdagen - og ikke mindst det vigtige samarbejde med deres forældre. Din praktikuge begynder med en fælles introduktion, så du får et indtryk af hele vores organisation og de opgaver, vi løser. Vi glæder os til at give dig nogle gode, praktiske erfaringer med i din videre uddannelse.
Torsdag aften d. 23. august har du mulighed for at deltage i den årlige DHL stafet/walk i Mindeparken, hvor du kan hygge dig sammen med dine værter i netværket.     
Du kan læse mere om os på tandplejenaarhus.dk 
 
Husk: Medbring klinikbukser, sko og frokost.
 

 
 
 
Brønderslev Kommunale Tandpleje
Antal: To studerende (En på hver af de to klinikker).
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens alle 56, 9700 Brønderslev.
Adresse: Tandklinikken Hjallerup Skole, Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup.
Læs mere: Klik her
Telefon: 99 45 47 37
Kontaktperson: Jesper Hohwy, overtandlæge.
 
Profil:
Vi er 25 ansatte. Seks tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti, to tandplejere og 16 klinikassistenter. Vi behandler ca. 8.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. Derudover er der ca. 173 omsorgspatienter og ca. 200 specialtandpleje patienter. Vi har to ny renoverede tandklinikker med seks behandlerstole på hver. Du vil få lejlighed til at følge med i alle aspekter af kommunal tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.
 
Husk: Kliniktøj og frokost.
 

 
Tandplejen Sønderborg kommune, klinikken i Gråsten
Antal: 1-2 studerende
Tidspunkt: uge 33 eller 34
Adresse:
Engparken 4
6300 Gråsten
Tlf.: 88 72 41 88
Åbningstid: Alle skoledage kl. 08.00-15.00
2 dage om ugen er klinikken åben kl. 08.00-17.00
https://sonderborgkommune.dk/borger/emne/tandplejen
Kontaktperson: Henrik Detzner, tandlæge
E-mail: TKGrasten@sonderborg.dk
 
 
Profil:
Sønderborg kommune varetager tandplejen for knap 15.000 børn og unge på kommunens tre klinikker. Vi bruger TMTand journalsystem, som i store træk svarer til Tasja og digital røntgen (Romexis).
På vores klinik i Gråsten arbejder to tandlæger, en tandplejer og fem klinikassistenter. Du vil få mulighed for at få indblik i hele spektret af børne- og ungetandplejen, dog udføres selve ortodontibehandlingen på vores klinik i Sønderborg by. Vi lægger stor vægt på de forebyggende tiltag både gennem individuelle tiltag og gennem gruppeundervisning i alle kommunens børnehaver og 4. klasser. Vi fokuserer på det gode møde mellem behandlerteam og patient og pårørende. Som noget særligt, tilbyder én af vores tandlæger hypnosebehandling.
Vi ser frem til at byde dig velkommen på klinikken!
Husk kliniktøj, sko og madpakke.
 
 
Skive kommunale Tandpleje
Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Resenvej 25, plan 5, 7800 Skive
Telefon: 99 15 68 89
Kontaktperson: Merete Vang Korsgaard, overtandlæge
E-mail: meko@skivekommune.dk
 
 
Profil:
Skive kommunale Tandpleje blev pr. 1. januar 2018 samlet på én stor klinik. I de gode rammer arbejder 26 medarbejdere, og vi behandler:
7700 børn og unge, 250 omsorgstandplejepatienter, 90 specialtandplejepatienter samt 46 udsatte borgere.
Vi vil tilrettelægge ugen, så du får et indblik i så mange typer af behandling som mulig, og sådan at du møder patienter fra de forskellige fagområder.
Du er meget velkommen til at ringe eller maile, hvis der mere, du gerne vil vide.
 
Husk: Kliniktøj og frokost.

 

 
 
Haderslev kommunale tandpleje
Antal studerende: 1-2.
Den ene plads er besat
Tidspunkt:  Uge 33 eller 34.
Kontaktperson;  Chris Holm Christensen, overtandlæge eller Birte Wegner, tandlæge.
E-mail:  chch@haderslev.dkbiwe@haderslev.dk
Adresse:  Gåskærgade 28D st.tv. 6100 Haderslev
Hjemmeside  http://www.tandplejen.haderslev.dk/
 
Profil 
Vi vil gerne tilbyde dig en uges Sommerskole-ophold i vores  kommunale Tandpleje. Tandplejen i Haderslev servicerer 12.500 borgere. 12.000 er børn og unge - resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter. Vi er 43 ansatte fordelt på fire behandlingsklinikker og en tandreguleringsklinik. 
        
Vi vil meget gerne tilrettelægge et spændende program til dig, der varetager dine ønsker og giver dig mulighed i at få indblik i de områder, som du er interesseret i!
Vi glæder os til at høre fra dig!
 

 
 
 
Tandplejen Ikast-Brande Kommune 
Antal: En studerende.
Tidspunkt: uge 34
Adresse: Vestre Klinik, Sjællandsgade 4, 7430 Ikast.
Læs mere: www.ikast-brande.dk  www.bevar-smilet.dk
Telefon: 99 60 46 15.
Kontaktperson: Meta Nørgaard, filialklinikleder.
E-mail: menor@ikast-brande.dk 
 
Profil:
Vi har i Ikast-Brande tilknyttet ca. 9.600 børn og unge fra 0-18 år fordelt på tre distrikter. Vi foretager selv ortodonti og kirurgi. Desuden har vi både omsorgstandpleje og specialtandpleje. Vi er 28 ansatte fordelt på fire behandlingsklinikker og to undersøgelses-/profylakse-klinikker. Vi har elektronisk journalisering (TK2), digital røntgen (Digora) og tager digitale aftryk.
Vi lægger vægt på, at der på klinikkerne er en god atmosfære og en uhøjtidelig omgangsform, hvor vi har det godt sammen.
Vores praktikant vil til en start få introduktion til Tandplejen Ikast-Brande Kommune og blive vist rundt på klinikken. Der vil være lagt et program for dit besøg, så du kommer rundt om forskellige arbejdsområder i tandplejen. Du bliver tilknyttet en kontaktperson, som guider dig igennem dagene. Da tandplejen i Ikast-Brande er decentral, og vi har forskellige funktioner på vores klinikker, og vi gerne vil vise dig en masse forskelligt, kommer du til at møde personalet på to af vores klinikker, der ligger i selve Ikast by. Du vil formentlig komme i kontakt med fem tandlæger og en ortodontist.
Hvis du har specielle ønsker tager vi gerne hensyn til det. Vi kan jo maile sammen forventningsafstemme, når vi ved hvem du er.
 
Husk: Klinikfodtøj, evt. hvide klinikbukser, navneskilt og frokost.
 
 
Lemvig Kommunale Tandpleje
Antal: en studerende
Tidspunkt: uge 33 eller 34
Adresse: Nissumvej 10, 7620 Lemvig
Læs evt. mere på Tandplejens hjemmeside: http://www.bevar-smilet.dk/Lemvig/
Telefon: 96 63 18 00
Kontaktperson: Grith Frisk Herping, souschef
E-mail: grith.frisk.herping@gmail.com
 
 
Profil:
Kunne du tænke dig at snuse lidt til kommunal tandpleje? Så er Lemvig Kommune et dejligt sted at starte. Vi er en lille flok med kun 11 ansatte på en stor ny renoveret klinik. Vi har ca. 3800 børn og derudover ca. 150 Borgere i Omsorg og Special Tandplejen. Vi varetager alle opgaver her på klinikken. Det meste af vores Ortodonti foregår dog i et fælles Tandreguleringscenter i Struer, hvor vi arbejder sammen med tre andre kommuner. 
Vi vil sørge for at du får lov til at snuse til alle aspekter i Tandlægefaget. På din første dag vil der være en kort introduktion hvor du vil få en plan for hvad der skal ske i løbet af ugen. Vi sørger for at du kommer med forskellige tandlæger. Og hvis du har interesse for det, vil vi også planlægge en dag i vores Tandregulerings center i Struer, så du også kan få lov til at se lidt Orto også.
 
Medbring selv hvide bukser, klinik-fodtøj og madpakke.
Glæder os til at høre fra dig. 

 
 
Vejen Kommunale Tandpleje
Antal studerende: 1-2.
Tidspunkt:  Uge 33 eller 34.
Kontaktperson;  Malene Mørup, overtandlæge.
E-mail: marm@vejen.dk
Adresse: Fredensvej 3H, 6650 Brørup.
Hjemmeside:  http://vejenkommunaletandpleje.inst.vejen.dk/

Profil:
Vi vil i Vejen Kommunale Tandpleje gerne tilbyde dig en uges sommerpraktik på vores klinik i Brørup. Tandplejen i Vejen servicerer ca. 9500 børn og unge, samt ca. 200 omsorgs patienter. Vi er 35 ansatte, alle samlet på vores centraliserede klinik i Brørup, hvor vi er opdelt i team. Tre team der varetager børne/unge patienter og et orto team. Desuden har vi to mobileklinikker, der kører ud til kommunens skoler. I mobilklinikkerne foretages undersøgelser samt profylakse.
Vi vil meget gerne tilrettelægge et spændende program til dig, så du ser mest muligt af faget samt hvordan det er, at være ansat kommunalt og hvilke karrieremuligheder det kan åbne.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Du skal selv medbringe: Kliniktøj og fodtøj samt madpakke.
 
 
Vejle Kommunale Tandpleje
Antal: To studerende.
Tidspunkt: Enten uge 33 eller uge 34.
Adresse: Sundhedshus Vejle | Vestre Engvej 51 B | 7100 Vejle
Telefon: 76 81 55 10
Kontaktperson: Anne Busch, overtandlæge.
E-mail: anbus@vejle.dk
Se mere: www.vejle.dk
Profil:
Vi er en stor tandpleje med mange af vores aktiviteter samlet på vores store centralklinik i Sundhedshuset i Vejle.
Her har vi to store afdelinger til Børn- og Ungetandpleje, en tandreguleringsklinik og vores Voksentandpleje (omsorgs- og specialtandpleje). Klinikkerne er alle topmoderne. Vi behandler 25.000 børn og unge samt 900 voksne patienter. Du får mulighed for at blive tilknyttet en af afdelingerne i BUT, men også besøg på tandreguleringen og voksentandplejen.
Husk: Madpakke og kliniktøj
 
 
 Sommerpraktik på Fyn
 
 
 
 
Middelfart Kommunale Tandpleje
Antal: En studerende
Tidspunkt: uge 33 eller 34
Adresse: Lillebæltskolen, Skippervej 1, Middelfart
Telefon: 88 88 57 91
Kontakt: Rikke S. Larsen
Hvad laver en tandlæge i kommunal tandpleje?
Med sommerpraktikken har du chancen for at se en af vores tandlæger over skulderen og få et indblik i den spændende og alsidige hverdag i kommunal tandpleje. Vi vil gerne vise dig det arbejde vi brænder for. Sundhedsfremme og behandling i samarbejde med barnet, den unge, forældrene og den ældre borger.
Middelfart Kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til ca. 8000 børn og unge fra fire klinikker, desuden har vi omsorgstandpleje.

Vi vil sammensætte et program til dig, så du kan få set forskellige indsatser og behandling herunder kirurgi.
Vi glæder os til at høre fra dig.
 
Senest opdateret 17. april 2018