Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Højt humør og fokus på bedstes tænder i Albertslund

 

Vi var med på sidelinjen, da startskuddet til DOFT og FOA's kampagne "Bedste skal ha' børstet tænder!" lød i formiddags, tirsdag den 5. november, på plejecentret Albo i Albertslund. Målet med kampagnen er at sætte fokus på plejebeboernes mundhygiejne, og i følge Ida Nøhr Larsen, overtandlæge, skal det nok lykkes. Efter at hun, Nils Jensen, formand for Sundheds- og Socialudvalget og leder af plejeboligområdet Bjarne Webb havde holdt deres taler, blev det lille sorte klaver sat op i højden, så det kunne akkompagnere den fælles tandbørstesang.
 
Foto: Nana Reimers. Fotos er fra åbningen af kampagnen på plejecentret Albo.
 
Interview med Ida Nøhr Larsen, overtandlæge i Albertslund.
 
”Vi er med i kampagnen, fordi det er en god anledning til at få sat fokus på de ældres tandsundhed. Mange ældre har i dag så mange teknologiske installationer i munden - broer, kroner og implantater - der kræver en specialindsats fra os i tandplejen, men jo også en grundig og daglig indsats fra personalet, når tænderne skal holdes rene med tandbørsten.”
 


Ida Nøhr Larsen overtog posten som overtandlæge i Albertslund kort efter sommerferien og forklarer, at hun overtog en tandpleje med en meget velfungerende omsorgstandpleje. ”Omsorgstandplejen i Albertslund har eksisteret siden 1987 og har gennem årene oparbejdet et godt og tværfagligt samarbejde mellem hjemmeplejen og kommunens to plejecentre, hvoraf det ene er et demens plejecenter.
 
I Albertslund Kommune er der i alt 210 borgere tilmeldt omsorgstandplejen, og fra tandplejen er ni medarbejdere tilknyttet. Kommunen har ca. 600 borgere i hjemmeplejen og 98 beboere på plejecentrene Albo og Humlehusene. Samlet set er der godt 150 ansatte i plejesektoren. Ser man på antallet af borgere +65 år ligger tallet på 4.460. Overtandlægen understreger, at det jo i høj grad er personalet, der skal på banen i kampagnen, og de vil det gerne.
”Vi oplever nogle engagerede medarbejdere, der er parate til at gøre en ekstra indsats. Det har været en fornøjelse at se dem arbejde med forberedelser.”
 
Ida Nøhr Larsen fortæller, at mundplejen nok i mange år har været lidt et stedbarn i den kommunale ældrepleje. Men i de senere år, oplever hun, at der er sket en udvikling ,og kampagnen kan forhåbentlig skubbe endnu mere i den rigtige retning.
”Vi har nu mulighed for at fortælle personalet, beboerne, de pårørende og politikere , at her er et stykke væsentligt arbejde at gøre. Jeg oplever som sagt, at plejepersonalet rigtig gerne vil bidrage.”
 
Forventninger til kampagnen
Overtandlægen tror på, at personalet også efter, at kampagnen slutter, vil tage mundplejen ind som en mere naturlig del af plejen til de ældre. Hun håber samtidig, at tandplejen vil få personalet klædt på til at kunne tage bedre hånd om mundhygiejnen, så den er tilpasset den enkelte beboer.

”Tandplejeteamet er på omsorgstandplejebesøg et par gange om ugen, og vi har klinikker på begge plejecentre. Lige nu er der faktisk ved at blive bygget et stort, nyt plejecenter, hvor der samtidig indrettes en ny og moderne klinik.”
Ida Nøhr Larsen forklarer, at måling af blødningsindekset for tandplejen er en både nem og effektiv måleenhed. Hun håber selvfølgelig at se et forbedret resultat til marts, når kampagnen slutter, men er ret overbevist om, at det vil ske.
 
Omsorgstandplejen i fremtiden
”Hvis du spørger til fremtiden for omsorgstandplejen, så ser jeg tandplejen som den rådgivende funktion som rigtig, rigtig vigtig. Vi skal løbende undervise personalet og gerne have udarbejdet noget fælles materiale, som kan benyttes af tandplejen og også uddeles til personalet. Jeg er f.eks. meget optaget af tanken om billedkort som tandbørsteinstruks. En ide, der er inspireret fra Norge og som blandt andet er implementeret på plejecentret Birgittehjemmet i Hillerød.
 
Udover rådgivning er der selvfølgelig hele behandlingsdelen. For at den kan være kvalificeret, kræver det det rette udstyr, understreger Ida Nøhr Larsen og siger, at der skal lægges pres på kommunerne for at få stillet klinikker til rådighed med lifte og nødvendigt moderne udstyr.
 
"Det er jo i sidste ende en politisk prioritering",  fastslår hun.
 
 

 Indhold