Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Nedslag i Vejle

 
 
 
 
 
 
 

For to et halvt år siden flyttede hele tandplejen sammen i et stort sundhedshus. Før boede man på 18 adresser i kommunen.

 
 
Tekst: Ea Nielsen. Baseret på samtale med overtandlæge Anne Busch.
 
 
"Vi siger, det er Danmarks største tandklinik. I huset er der 20 klinikker til børn og unge, 10 til tandregulering og to store klinikker til special- og omsorgstandpleje samt administration," fortæller Anne Busch, overtandlæge i Vejle Kommunale Tandpleje.
 

 ”Vi bor dør om dør med resten af sundhedsafdelingerne, og det giver basis for meget mere samarbejde på tværs”.
 
Tandplejen har også en klinik i Give og Egtved, hvor der er en tandlægestol/unit på hver undersøgelsesklinik og et røntgenapparat og scanner. Her laves kun undersøgelser og forebyggende behandlinger.
 
"Vi arbejder lidt med, om vi skal beholde den, og her er der både fordele og ulemper. Det giver mindre trafik her på den store klinik," fortæller overtandlægen. 

De ansatte, der arbejder i Give og Egtved er dog også mindst en dag i sundhedshuset i Vejle. Desuden er der undersøgelsesklinikker rundt på skolerne, hvor der er åbent efter behov.
 
"Det havde i mange år været et ønske at centralisere tandplejen på tre-fem distriktsklinikker fordelt geografisk i kommunen. Da det så politisk blev besluttet at bygge et stort sundhedshus fik vi mulighed for at få én stor klinik her. Og vi slog til. Det blev lidt anderledes end ønsket, men måske i virkeligheden mere langtidsholdbart".
 
 

Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen i Vejle:

Kræftrehabilitering, KOL, diabetes, hjertehold, livsstil, stress og depressionshold

Genoptræning

Sundhedsfremme og Forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg

Enhed for Sundhedskoordinering

Tandplejen 

 
SELVLEDENDE TEAMS
Der er to afdelinger i Børne- og ungdomstandplejen. De 25.000 patienter mellem 0 og 18 år er fordelt på de to afdelinger på skoledistrikter. Hver afdeling har altså ansvaret for et antal skoler, hvoraf en del så har en undersøgelsesklinik. Det bliver styret centralt fra, hvornår der er behov for at en tandlæge/tandplejer skal på undersøgelsesklinik. Børnene bliver sat til i aftalebogen TK2, og de bliver på dagen kaldt over på klinikken efter tur. Er der behov for behandling, får de en tid med hjem til en aftale i sundhedshuset.
 
Det er hovedreglen, at det er faste tandlæger og klinikassistenter, der servicerer en undersøgelsesklinik.
"Centraliseringen var en stor mundfuld, dels fordi man gik fra mange små enheder til en stor, og dels fordi mange af tandlægerne tidligere havde siddet helt alene ude på klinikkerne".
 
Overtandlægen fortæller at det har fyldt meget at få det til at fungere.
 
"Vi har arbejdet med organisation i alle afdelinger af tandplejen, og den eneste funktion, der er den samme, er min!"
 
"Vi startede i august 2014 med fem selvledende teams i børne- og ungdomstandplejen. Der var cirka 10 medarbejdere i hvert team, og vi fik det faktisk fra starten til at gå helt op, så patienter og skoler blev ligeligt fordelt, og der ikke var nogen medarbejdere, der skulle være tilknyttet mere end et team. Men intet er statisk, og ret hurtigt fik vi udfordringer, især på den sidste del. Ved nyansættelser og ønsker om at gå op eller ned i tid fik vi hurtigt udfordringer med at holde medarbejderne i et enkelt team.
Vi var kort sagt tilbage i de udfordringer, vi havde før 2014 med de små klinikker og distrikter."

Anne Busch fortæller, at samtidig havde tandplejen forsøgt at give en ret stor selvforvaltning til teamsene, dvs. at de fik at vide, at de havde nogle ressourcer, og at de skulle løse nogle opgaver. Og så kunne de selv bestemme, hvordan de ville tilrettelægge det i detaljer (fx vedr. tilsætning, besøg på undersøgelsesklinikker mv.)
 
"Det fungerede bedre i nogle teams end i andre. Vi prøvede at hjælpe de teams, der havde det lidt svært, men der blev for stor forskel på, hvor meget man kunne præstere. Og da alle teams havde hjemme i Sundhedshuset og altså dør om dør, blev det også meget synligt, hvor store forskelle, der var (eller blev). Fra starten havde vi aftalt, at organiseringen skulle evalueres efter to år – altså i sommeren 2016."

En evalueringsproces blev gennemført sammen med alle medarbejderne i afdelingen, hvor man først listede de udfordringer og ønsker op, der var. Overtandlægen fortæller, at man havde opsat fire mulige organisationsforslag (hvoraf det ene var status quo) og bad så medarbejderen diskutere og placere udfordringer og ønsker i den organisation, hvor de mente, de bedst kunne løses. Her blev der peget entydigt på, at en organisation med to afdelinger med hver sin leder var det, der passede bedste til medarbejderne og deres opgaveløsning."
 
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Der er 55 ansatte alene i børn og ungeafdelingen af tandplejen. Anne Busch forklarer, at man først afprøvede en organisation med små selvledende teams, men erfarede, at de blev for små.
 
"Nu har vi to afdelinger med hver sin afdelingsleder. Den proces har fyldt rigtig meget, men nu er både de fysiske rammer og organisationen på plads."

 
Vi bor dør om dør med de andre sundhedsafdelinger, og det giver basis for meget mere samarbejde på tværs.
Anne Busch.
 
 
 
 
 
 
De to afdelingsledere er personaleledere for hver deres afdeling – til dels i samarbejde med overtandlægen. De har desuden ansvar for den faglige ledelse på området. De har ikke budgetansvar.
 
NY PROCES OM ARBEJDET MED TANDSUNDHED
I tandplejen i Vejle går man nu i gang med en helt anden proces, der handler om det, man går og laver hver dag i tandplejen, altså tandsundhed, forebyggelse, udeblivelser osv. Overtandlægen forklarer.
 
"Det er en medarbejderinvolverende proces. På vores sidste personalemøde fik personalet til opgave at komme med forslag til temaer, der skal behandles i denne proces. De enkelte temaer kan være både små og store ting, fx: Hvordan sætter vi børn til? Tilrettelæggelse af forebyggende aktiviteter; hvordan håndterer vi akutte patienter? Kan vi nedsætte antallet af udeblivelser?  Er vores kommunikation og information som den skal være?

 


Anne Busch forklarer, at det er en proces, der løber over flere år.
 
"Vi har ikke så gode erfaringer med temadage om et emne, så vi har i stedet valgt at indlede en proces, hvor implementeringen er prioriteret. Det er vigtigt, at det er en overskuelig proces for medarbejderne, og at vi kan se undervejs, hvad det er, vi har gang i, og tage små skridt ad gangen."

Anne Busch forklarer, at det er en proces, hvor de enkelte temaer bliver nedskrevet på en tidslinje, sådan at man kan se at alle de forskellige temaer bliver gennemgået i løbet af processen.
"Der vil være forskellige måder at arbejde med de forskellige temaer på. Det kan være en ad hoc arbejdsgruppe, der relativt hurtigt leverer et gennemarbejdet forslag til en ny måde at gøre noget på. Når vi skal snakke forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter forventer jeg en proces med høj grad af involvering af alle medarbejdere."
 
 
TANDPLEJEN HJEMTAGER PATIENTER FRA REGIONSTANDPLEJEN
I Vejle Kommunale Tandpleje behandler man nu også patienter i fuld narkose på klinikken, og i løbet af 2017 hjemtager man 180 patienter, som nu går på Vejle Sygehus. 
 
"Vi har i forvejen 270 specialtandplejepatienter i eget regi, og har meldt ud til regioner og patienter, at vi i 2017 ophører samarbejdet med regionen. Det gør vi, fordi vi har haft nogle patienter i gammelt regi, som vi ikke havde mulighed for at behandle patienter i narkose. I 2014 havde vi flere ressourcer til omsorgstandplejen, og det gjorde, at vi fik flere specialpatienter i eget regi."

At få mulighed for at behandle i fuld narkose krævede politikernes opbakning, fortæller overtandlægen.
 
"Det er en god faglig udfordring for medarbejderne, og det giver mindre administration, når man ikke skal håndtere papirarbejdet i forhold til regionerne. Vi mener, at det er billigere, men det er nu ikke baggrunden for at hjemtage disse patienter. Vi synes, opgaven ligger godt her hos os, og vi er stolte af at varetage den."
 
GENERATIONSSKIFTE
En anden ting, der har fyldt i tandplejen, fortæller Anne Busch, er et generationsskifte af tandlægerne.
 
"Vi har sendt en hel del tandlæger på pension de sidste tre-fire år og har ansat flere helt nyuddannede tandlæger, og hold da op hvor er vi imponerede over dem. De er godt nok dygtige. Det har vi haft stor glæde af. Mange af dem har lavet frivilligt arbejde inden, så de har indhentet erfaring, og det betyder noget, det giver en anden sikkerhed. Når man er i gang med en forandringsproces er det givtigt, at der kommer nogen, der ikke hænger i, hvordan det var i det gamle."
Hvad er det konkret de nye har bidraget med?
"De nye har jo ikke den tidligere kultur i Vejles Tandpleje med i rygsækken, så de starter med et åbent sind i forhold til, om "det var bedre i gamle dage." Rent fagligt har de nyuddannede imponeret, og de er også rigtig gode til at spørge deres mere erfarne kolleger om stort og småt. Og her i det store hus er der jo altid nogen at spørge! Og de erfarne tandlæger får jo også udviklet deres faglighed ved at skulle svare på spørgsmål og diskutere behandlingsplaner og lignende i større omfang end tidligere."
 
 
 
 
SAMARBEJDE I SUNDHEDSAFDELINGEN
"En af de ting ved centraliseringen, der har betydet meget i vores ledergruppe i sundhedsafdelingen, er, at det er meget lettere at holde ledermøder. Vi kan nu holde korte, jævnlige møder, og det er en fordel. Min chef, der er sundhedschef, bor lige på den anden side af gangen. Vi kører fælles projekter, for eksempel har vi lige haft et fælles kursus i konflikthåndtering. Her kan man inspirere hinanden, for de forskellige faggrupper har jo ofte også forskellige tilgange til tingene. Vi har også fælles temadage en gang om året, og alt i alt betyder det, at vi begynder at kende hinanden bedre på tværs."
Anne Busch fortæller, at man nu indleder et samarbejde om sundhedsagentuddannelsen, som ligger i afdelingen Borgerrettet forebyggelse. Her er der mulighed for at borgere, der kunne tænke sig at sætte et sundhedsprojekt i gang, hvor de bor, kan blive klædt på til det ved at blive såkaldt sundhedsagent.
 
"Tandplejen er også kommet med i det samarbejde, forstået på den måde, at personalet fra tandplejen skal være med til at planlægge kursusforløbet, således at sundhedsagenten lærer om rygestop, overvægt og tandsundhed. Det er ting, der udvikler sig stille og roligt, når man lærer hinanden at kende. Jeg kan mærke, at det bliver mere naturligt, at vi henviser til for eksempel rygestop eller hjælp til folk, der er overvægtige."
Der er også fokus på overgangen, når børn i treårsalderen overgår fra vuggestue til børnehave. Her vil både sundhedsplejen og tandplejen gerne bidrage med gode råd mm, og her arbejder tandplejen sammen med sundhedsplejersken. Overtandlægen fortæller.
 
"Vi arbejder hen imod, at børnene kan komme til sundhedsplejerske i forlængelse af besøget hos tandlægen. Det er noget, der er i støbeskeen.
Det handler i bund og grund om at prøve at samle nogle tilbud så det bliver mere overskueligt – især for de familier, der måske har lidt færre ressourcer."

NY SUNDHEDSPOLITIK
Vejle Kommune er ved at lave en ny sundhedspolitik, og et af punkterne er, at Tandplejen skal være endnu bedre til at opspore udsatte børn, hvor Tandplejen i forvejen har et godt samarbejde med familieafdelingen.

"Vi har jo de sidste mange år fået mere fokus på at hjælpe de børn, der har det svært. Vi kontakter familieafdelingen, hvis vi har problemer med fremmøde, ellers hvis der ligefrem er mistanke om mistrivsel hos børnene. Det, vi arbejder henimod er, at tandplejens medarbejdere skal blive endnu bedre til at stille de rigtige spørgsmål, der kan være med til at afdække problemer.
 

"Centraliseringen af tandplejen betyder allermest for os i dagligdagen. Det er praktisk, at vi er her alle sammen, og det er nemt at holde et personalemøde."
Anne Busch, overtandlæge.
 
 
 
 
NØGLETAL
25.000 0-17 årige
550 omsorgspatienter
450 specialtandplejepatienter
Børnetal + antal brugere i andre ordninger:25.000 børn, 326 i andre ordninger
Børn/unge tandpleje 0-18 år: 14, 25 fuldtids tandlægestillinger (17 tandlæger)
Omsorgstandpleje: 1,4 tandlægestillinger (tre tandlæger) i omsorgs- og specialtandpleje tilsammen.
Ortodonti: Tre specialtandlægestillinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
19. januar 2017