Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Survey om trivsel efter corona


I september sendte vi en spørgeundersøgelse ud til ATO’s medlemmer. 193 har besvaret spørgeskemaet

Godt 10 procent har svaret, at de har været sygemeldte pga. stress. Ud af de ti pct. har 33 pct. været sygemeldt pga. arbejdssituationen i perioden mellem marts 2020 og nu. 
67 pct. har altså været sygemeldt med stress på grund af noget andet end arbejdssituationen.

På spørgsmålet synes du at trivslen er dårligere på din arbejdsplads efter corona? Svarer 29 pct ja, og 71 nej.

Vi spurgte også om, hvad det er, der stresser på arbejdspladsen, og her fordeler svarene sig således:

Det var ikke muligt at sætte flere krydser.


Vi spurgte også til, om der er der iværksat tiltag på jeres arbejdspladser for at forebygge trivselsproblemer, fx stress, og her kommer et udpluk af kommentarer:

"Italesætte, at vi ikke kan løse udfordringerne på en kort bane. Vi taler om
at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden ved sygemeldinger. Tiltag med ændrede bookinger, f.eks. kortere tid til en undersøgelse." 

"Forebyggelsen ligger i omsorgssamtalerne. Jeg vil ikke selv bruge udtrykket at sygefraværet stresser, det er at lægge ordene i munden på os og jeg synes ikke det er OK med en sådan konklusion. Helt forkert." 

"En åben debat omkring ventelister og en accept af, at vi ikke kan nå mere, end vi når. Der meldes afbud til patienter ved sygdom hos behandlerne i stedet for at presse dem ind hos de andre." 

"God kommunikation Øget opmærksomhed på den enkeltes trivsel."

"Ændrede arbejdsgange. Opnormering af personale og accept af at serviceniveau ikke er det samme som før Corona mht ventetider for patienter." 

"Mere nærvær, større beslutningskompetence og mere medindflydelse."

"Generelt er vi udfordret af ikke at kunne rekruttere de medarbejdere, som både skal løse opgaven/ventelisten mv. og som kan hjælpe kollegerne med lidt psykologisk ilt." 

"Massageordning, månedlige småkonkurrencer med motionsaktiviteter. Kursus i omsorgstræthed og hvad vi gør for at forebygge." 

"Synes der kun er fokus på ventelister, ikke trivsel på arbejdspladsen med stort sygefravær som følge."

"Vi har haft en udendørs trivselsdag for hele teamet, og vi har haft fokus på den gode tone i klinikassistentgruppen." 

13. oktober 2021

 

 Indhold