Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Coronavirus​For dig, der er provisionslønnet og for en given periode overgår til fast løn.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det står i den aftale der indgås, at du selvfølgelig skal modtage den afregning der relaterer sig​
til det arbejde du har udført INDEN aftalen underskrives/blev underskrevet eller igangværende arbejder, som færdiggøres samtidigt med, at den nye aftale er gældende.

Primært gælder det de tandlæger, som er provisionslønnede af indgåede honorarer, men det kan i visse tilfælde også være gældende for jer, der er provisionslønnede af omsætningen. Det afhænger af, hvordan I i praksis honoreres for igangværende arbejder.

ATO vil endnu en gang også minde dig om vigtigheden af, at der i aftalen samtidigt indgås aftale med din arbejdsgiver om, at du, når krisen er overstået, og der formodentlig vil blive en efterfølgende arbejdspukkel, i den periode, som først kan defineres endeligt, når vi er på den anden side af dette, sættes midlertidigt op i løn eller provisionssats således, at du kan indtjene den manglende løn for den periode hvor du hjælper praksisejer med at virksomheden kan genstartes på fuldt blus, når myndighederne giver grønt lys for det.


ATO’s forslag til aftaletekst for ovennævnte:
Den indtjente provision af arbejde, der er påbegyndt inden dags dato, udbetales uden modregning i den dags dato aftalte faste løn uanset afslutning af arbejdet måtte ske på et senere tidspunkt end dags dato.26. marts 2020