Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindholdFor dig, der er provisionslønnet og for en given periode overgår til fast løn.


For dig, der er provisionslønnet og for en given periode overgår til fast løn.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det står i den aftale, der indgås, at du selvfølgelig, udover det beløb du og din arbejdsgiver enes om som fast månedsløn indtil videre fra underskrivelsesdatoen, herudover skal modtage den afregning, der relaterer sig til det arbejde, du har udført INDEN aftalen underskrives/blev underskrevet herunder igangværende arbejder, som færdiggøres samtidigt med, at den nye aftale er gældende. 

Primært gælder det de tandlæger, som er provisionslønnede af indgåede honorarer, men det kan i visse tilfælde også være gældende for jer, der er provisionslønnede af omsætningen. Det afhænger af, hvordan I i praksis honoreres for igangværende arbejder.


ATO vil opfordre dig til, at der inden arbejdsstart udarbejdes endnu en aftale med din arbejdsgiver om, at du, når du nu skal arbejde under de særlige sundhedsfaglige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og SSI i forbindelse med den gradvise og kontrollerede genåbning, i en periode, som først kan defineres endeligt, når området er fuldt genåbnet, sættes midlertidigt op i provisionssats. Begrundelsen for dette er både, at du, ved overholdelse af de sundhedsmæssige forebyggende tiltag formodentlig ikke tidsmæssigt vil være i stand til at behandle helt så mange patienter som før disse forskrifter skulle overholdes. Desuden vil det være rimeligt, hvis du, som ved at gå ned i løn i forhold til før coronaepidemien har hjulpet praksisejer med, at virksomheden kan genstartes på fuldt blus, når myndighederne giver grønt lys for det, får mulighed for en kompensation for dette. 

Det har været ATO’s oplevelse, at det kan være meget svært for jer, der er ansatte tandlæger på provisionsløn at komme igennem med ønsket om dialog inden underskrivelse af aftalen. 
Da retstilstanden omkring lovligheden og rimeligheden af disse aftaler, som indgås på baggrund af den i samfundet opståede situation, er uprøvet, må vi konstatere, at arbejdsgiverne i meget høj grad i forhold til deres behandling af ansatte tandlæger, der er provisionslønnede af omsætning eller indkomne honorarer, er/har været barske.
Dette kan ATO alene påtale, idet en retlig afgørelse af disse problemstillinger  dels vil have lange udsigter, dels formodentlig vil bero på den på området udviklede sædvane. Vi kan konkludere, at det sædvanlige er, at der indgås aftaler om overgang til fast månedsløn, der er betragteligt mindre end den sædvanlige provisionsløn. Omkring 85% af de privat ansatte tandlæger har indgået sådanne aftaler. 


ATO’s forslag til aftaletekst for ovennævnte:
Den indtjente provision af arbejde, der er påbegyndt inden dags dato, udbetales uden modregning i den dags dato aftalte faste løn uanset afslutning af arbejdet måtte ske på et senere tidspunkt end dags dato.Senest opdateret den 23. april 2020