Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold


Komp​ensationspakker 
Med virkning fra den 20. april 2020 har regeringen og sundhedsmyndighederne taget skridt i retning af en gradvis og kontrolleret yderligere åbning af sundhedsområdet, herunder også tandplejeområdet og dermed også de private tandklinikker. Det vil ikke medføre, at tilstanden bliver som inden coronaepidemien, men vil gøre det muligt at øge patientflowet i forhold til de foregående uger under hensyntagen til de givne retningslinjer.
Det er stadig ikke alle undersøgelser og behandlinger, der må foretages ligesom det skal ske på sundhedsmæssig forsvarlig vis – efter Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts anvisninger.

De udfordringer klinikejerne har haft i perioden fra 9. marts til 20. april har været:

  • Nedgang i antallet af patienter som skyldtes, at der kun måtte udføres ”kritiske funktioner”. Hvordan ”kritiske funktioner” kontra ”nødbehandlinger” fortolkedes, har dog været forskelligt fra klinik til klinik.
  • Ansættelseskontrakterne på medarbejdere afspejlede ikke den arbejdsmængde, der var (og fortsat er). Det vil sige – for mange medarbejdere i forhold til behovet for disse.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har forsøgt at hjælpe danske virksomheder, der stod overfor at måtte fyre 30 % af deres arbejdsstyrke eller over 50 medarbejdere således, at man undgik afskedigelser af medarbejdere. Der kan i den forbindelse ydes lønkompensation op til 30.000 kr. månedligt for de medarbejdere, der hjemsendes uden at blive afskediget. 
Den ansatte skal i lønkompensationsperioden acceptere at afholde 5 feriedage eller alternativt 5 dage uden løn. Antallet af selvbetalte dag gælder for arbejdende på fuld tid og nedsættes procentvis, hvis man arbejder mindre end fuld tid. Se trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation her. ​
Såfremt man som ansat indgår aftale om en lønnedgang, bortfalder kravet om afholdelse af ”selvbetalte” dage. 


Andre tiltag har medført, at virksomhedsejere kan få tilskud forholdsmæssigt i forhold til omsætningsnedgangen. Disse tilskud hjælper med at dække faste udgifter til andet end løn f.eks. husleje, leasing af udstyr og meget mere. Du kan læse den politiske aftale her. ​


Vigtigt at huske:
Afskedigelse kan kun ske lovligt med Funktionærlovens opsigelsesvarsler, som er mellem 1 og 6 måneder afhængigt af, hvor længe man har været ansat, dog 14 dage i prøvetid.

                       
De enkelte klinikker har valgt at løse problematikkerne forskelligt. Derfor opfordrer vi dig til at tale med dine kollegaer og kontakte os, hvis du har brug for vejledning. 
ATO er af den opfattelse, at hvad enten man hjemsendes eller er på arbejde under de nuværende forhold, skal man som udgangspunkt have sin sædvanlige løn.

Hvis der på klinikejerens initiativ søges indgået aftaler på den enkelte arbejdsplads om lønreduktion, bør denne afspejle den kompensation klinikejeren kan få med de indgåede og kommende aftaler om kompensation for løn og driftstab (kompensation for faste udgifter). 
Hvor stor en lønnedgang den enkelte tandlæge vil og kan acceptere - for at arbejdspladsen kan videreføres - må bero på, at klinikejeren sagligt dokumenterer klinikkens økonomiske forhold, herunder klinikkens forventede kompensation af udgifter til løn og drift. 
En lønreduktion bør under ingen omstændigheder overstige 50 % af den sædvanlige løn og bør følges af en mulighed for at indhente den tabte løn på den anden side af krisen f.eks. gennem en forøget provisionssats eller en højere fast løn i en efterfølgende periode, når patientflowet igen er normalt (eller som det må forventes, øget i forhold til før corona-epidemien).Senest opdateret 23. april 2020