Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Coronavirus


​Komp​ensationspakker De udfordringer klinikejerne står i lige nu er:
  • Nedgang i antallet af patienter som skyldes, at det er meldt ud fra regeringen, at der kun må foretages nødvendige akutte behandlinger. Hvordan ”akutte behandlinger” kontra ”nødbehandlinger” fortolkes, er formodentlig lidt forskelligt fra klinik til klinik.
  • Ansættelseskontrakter på medarbejdere der ikke afspejler den arbejdsmængde, der er lige nu. Det vil sige – for mange medarbejdere i forhold til behovet for disse.
Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter forsøgt at hjælpe danske virksomheder, der står overfor at måtte fyre 30 % af deres arbejdsstyrke eller over 50 medarbejdere således, at man ikke afskediger medarbejdere. Der kan i den forbindelse ydes lønkompensation op til 23.000 kr. månedligt for de medarbejdere, der hjemsendes uden at blive afskediget. 
Den ansatte skal i lønkompensationsperioden acceptere at afholde 5 feriedage eller alternativt 5 dage uden løn. Se trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation her.


Andre tiltag, der er på vej lige nu, drejer sig om, at virksomhedsejere kan få tilskud forholdsmæssigt i forhold til omsætningsnedgangen. Disse tilskud skal hjælpe med at dække faste udgifter til andet end løn f.eks. husleje, leasing af udstyr og meget mere. Du kan læse den politiske aftale her. 


Vigtigt at huske:
Afskedigelse kan kun ske lovligt med Funktionærlovens opsigelsesvarsler, som er mellem 1 og 6 måneder afhængigt af, hvor længe man har været ansat, dog 14 dage i prøvetid.

                       

Hvordan de enkelte klinikker løser problematikkerne er forskelligt. Derfor opfordrer vi dig til at tale med dine kollegaer og kontakte os, hvis du har brug for vejledning. 
ATO er af den opfattelse, at hvad enten man hjemsendes eller er på arbejde under de nuværende forhold, skal man som udgangspunkt have sin sædvanlige løn.

Hvis der på klinikejerens initiativ søges indgået aftaler på den enkelte arbejdsplads om lønreduktion, bør denne afspejle den kompensation klinikejeren kan få med de indgåede og kommende aftaler om kompensation for løn og driftstab (kompensation for faste udgifter). 
Hvor stor en lønnedgang den enkelte tandlæge vil og kan acceptere for at arbejdspladsen kan videreføres må bero på, at klinikejeren sagligt dokumenterer klinikkens økonomiske forhold, herunder klinikkens forventede kompensation af udgifter til løn og drift. 
En lønreduktion bør under ingen omstændigheder overstige 50 % af den sædvanlige løn og bør følges af en mulighed for at indhente den tabte løn på den anden side af krisen f.eks. gennem en forøget provisionssats eller en højere fast løn i en periode.

23. marts 2020​