Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold


Kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse


Mange tandlæger i privat tandlægepraksis hjemsendes i denne tid. Hjemsendelsen sker for mange efter, at klinikejerne har reduceret den ansattes løn i et ikke ubetydeligt omfang. ATO’s vedtægter åbner ikke mulighed for en generel kontingentfritagelse eller kontingentnedsættelse, men Hovedbestyrelsen kan efter individuel ansøgning herom beslutte, at et medlem får en tidsbestemt kontingentnedsættelse.
 
Hovedbestyrelsen har - for at give en hjælpende hånd under krisen - besluttet, at medlemmer, der ikke i forvejen er kontingentfri (f.eks. 1. år efter kandidateksamen), og som er helt eller delvist ansat i privat tandlægepraksis, kan bevilliges hel eller delvis kontingentfritagelse efter individuel ansøgning herom. Betingelserne er følgende:
 
  • Medlemmet skal være helt eller delvist ansat i privat tandlægepraksis med mere end 7 timers ugentlig beskæftigelse
  • Medlemmet skal være hjemsendt med lønreduktion på mindst 25 % subsidiært have en lønnedgang på mindst 25 %, hvis medlemmet fortsat er på arbejde for at løse kritiske funktioner
 
Hvis medlemmet opfylder ovenstående kriterier vil medlemmet efter ansøgning kunne opnå:
 
  • Kontingentfrihed for 2. kvartal 2020, hvis medlemmet er ansat 20 timer eller mere ugentligt i privat tandlægepraksis
  • Kontingentnedsættelse for 2. kvartal 2020 med 50 %, hvis medlemmet arbejder mere end 7 timer og mindre end 20 timer ugentligt i privat tandlægepraksis.
 
Ansøgningen om kontingentfrihed / kontingentreduktion skal indeholde:
  • Kopi af underskrevet ansættelseskontrakt i privat tandlægepraksis
  • Kopi af underskrevet aftale om lønreduktion ved hjemsendelse subsidiært lønseddel for februar 2020 og marts 2020 for de medlemmer, der ikke er hjemsendt, men som har indtægtsnedgang på 25 % eller mere.
  • Lønseddel for februar 2020 for hjemsendte
 
Ansøgningen skal være indsendt til ljj@ato.dk vedhæftet ovennævnte dokumentation senest 30. april 2020. 
 
Da der allerede er udsendt kontingentopkrævninger for 2. kvartal 2020 kan du have betalt dit kontingent for 2. kvartal. Du vil i givet fald få din kontingentreduktion / kontingentfritagelse ved afregningen af 3. kvartals kontingent.
 
Vi er helt klar over, at dette kun er en lille håndsrækning for jer, der må lide løntab i forbindelse med krisen.
 
I ATO har vi endvidere den kontingentopkrævningspraksis, at nye medlemmer, der er under udmeldelse af anden forening, først betaler kontingent, når de ikke længere skal betale til deres tidligere forening – dog højst svarende til vores egne udmeldelsesregler, hvilket svarer til et kvartal. Dette forudsætter også en bemyndigelse til at udmelde medlemmet af den tidligere forening eller en bekræftelse på, at udmeldelse af tidligere forening har fundet sted.

31. marts 2020