Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen 

Nye retningslinjer 5. maj 2020


Indkaldelse af patienter:
”Så vidt muligt skal alle kontakter være telefonisk visiterede. Tandplejen kan skriftligt indkalde egne patienter til undersøgelse mv, men skal i indkaldelsen gøre opmærksom på, at patienten ikke må møde frem, hvis vedkommende har symptomer på COVID-19. 
Tandplejepersonalet har ansvar for at spørge ind til symptomer på COVID-19 forud for hver undersøgelse/behandling.

Testmulighed for patienter / borgere:
Henvisning til test for SARS-CoV-2 
For at forebygge smittespredning fra asymptomatiske patienter eller fra patienter, der pga. kognitiv svækkelse ikke kan give udtryk for egne symptomer på COVID-19 kan der forud for aerosol-genererende procedurer eller andre procedurer, som efter en konkret faglig vurdering vurderes at udgøre en særlig risiko ved indsatser i tandplejen, efter konkret aftale ordineres en test for SARS-CoV-2. 
Testen kan ordineres af den tandlæge eller tandplejer, der skal udføre proceduren. Testsvar sendes til patienten og patientens egen læge, der foretager opfølgning ved positivt testresultat. Patienten formidler selv testsvar til tandlæge/tandplejer. 
Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2 forud for planlagt procedure, udskydes proceduren. En negativ test ændrer ikke på tandplejens brug af værnemidler eller på den ovenfor anførte håndtering af aerosolproducerende procedurer, der kan foretages i tandplejen under COVID-19. Testen skal så vidt muligt foretages indenfor 48 timer før proceduren udføres og proceduren skal planlægges, således at testsvar foreligger, inden den udføres.

Værnemidler:
Beklædning 
Ved aerosolgenererende procedurer skal der over kliniktøjet anvendes engangsplastforklæde, der dækker op til halsen. Engangsplastforklædet kan være med lange eller korte ærmer, og det skal skiftes mellem hver patient. Forklædet må ikke vaskes/afsprittes med henblik på senere brug/gen-brug. 
Såfremt der anvendes engangsplastforklæde med korte ærmer, skal området for håndhygiejne udvides til at omfatte hele armen op til ærmekant. Ved forsyningsvanskeligheder af engangsplastfor-klæder kan man, da der ikke er særlige krav til engangsplastforklæder udover, at de ikke må være gennemtrængelige for væske og som ovenfor nævnt dække op til halsen, ty til alternative løsninger. 
Såfremt engangsplastforklæde ikke forefindes, udvides området for håndhygiejne til at omfatte hele armen op til ærmekant, og der skiftes til rent kliniktøj efter hver patient. Kliniktøjet vaskes som angivet i NIR for tandklinikker, evt. på vaskeri. Der kan lokalt udarbejdes en instruks for aftagning af kliniktøj, evt. en kort videosekvens.”


Testregimet er en kan-bestemmelse dvs. en mulighed for behandleren. Beklageligvis er testregimet ikke blevet meget tydeligere f.eks. ved angivelse af eksempler eller lignende, der kunne anvise en retning. Det er således op til den enkelte tandpleje/behandler at fastlægge eventuelle retningslinjer man vil følge. Visitations- og henvisningsprocedurerne er ikke beskrevet, men der henvises til vedhæftede retningslinjer for håndtering af COVID-19 af 4. maj 2020 formentlig særligt afsnittet i relation til asymptomatiske patienter. Relevante uddrag fra retningslinjen som du bør læse i sin helhed kunne være:

”Egen læge eller anden visiterende sundhedsperson kan telefonisk visitere til: 
Diagnostisk test (svælgpodning) for SARS-CoV-2. Prøvesvar sendes til henvisende læge, og behandlingsansvaret fastholdes hos den henvisende læge, som samtidig er ansvarlig for at afgive prøvesvar og information om forholdsregler til patienten.

Personer som er uden symptomer, men testes som led i smitteforebyggelse*(Er implementeret) 
• Asymptomatiske beboere og frontpersonale på institutioner ved smittetilfælde hos personale og/eller beboer/indsat (Instruks for håndtering udsendes af Sundhedsstyrelsen medio uge 17) 
• Patienter med forventet indlæggelse på sygehus > 24 timer, uanset årsag til indlæggelse (ordineres af sygehus) 
• Patienter der – uanset årsag – skal have foretaget særlige producerer eller undersøgelse i speciallæge-praksis og ved ambulante forløb på sygehus (ordineres af speciallæge eller sygehus) 

* Asymptomatiske børn til og med 12 år testes kun, hvis resultatet af en test kan have betydning for det videre behandlingsforløb eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Aldersskellet er vejledende og beslutning om test bør bero på en konkret faglig vurdering. ”

Tandlægerne er skrevet ud af retningslinjen, men skal alligevel forholde sig til de relevante afsnit i forhold til de muligheder, der nu er for at kunne henvise til test.

25. maj 2020