Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Coronavirus


Vaccination mod COVID-19

Overordnet prioritering af befolkningen

Sundhedsstyrelsen har prioriteret befolkningen i 12 målgrupper:1. Personer som bor i plejebolig mv. (hovedparten er vaccineret).

2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

3. Personer med alder ≥ 85 år. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. 

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. 

7. Personer på 80-84 år. 

8. Personer på 75-79 år.

9. Personer på 65-74 år.

10 A. Personer på 60-64 år 

10 B. Personer på 55-59 år 

10 C. Personer på 50-54 år 

10 D1. Personer på 16-19 år + 45-49 år

10 D2. Personer på 20-24 år + 40-44 år 

10 D3. Personer på 25-29 år + 35-39 år

10 D4. Personer på 30-34 år 

​21. april 2021 blev kriterierne for visitation til målgruppe 4 skærpet:


Nedenstående skærpede kriterier gælder ikke for sundhedspersonale, der er 1. gangs vaccineret med AstraZeneca vaccinen. Disse sundhedspersoner vil blive indkaldt i e-boks til færdigvaccination med en mRNA-vaccine.

Personale, der kan henvises til fremskyndet vaccination i gruppe 4 skal opfylde nedenstående kriterier. Arbejdsgiver skal foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejders funktion i forhold til at vurdere, om den enkelte medarbejder opfylder nedenstående kriterier og derfor ikke kan afvente vaccination i henhold til sin alder. 

Kriterier for henvisning af personer i gruppe 4 skærpes med følgende tillæg til nedenstående kriterier:

Personale skal være under 60 år, da personer med denne alder allerede er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger.
Der skal foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den pågældende ansatte i sundheds- ældre- eller socialsektoren opfylder nedenstående kriterier 
 
Personalet skal opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

  • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
  • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation i forhold til symptomer på COVID-19, for eksempel personer med nedsat kognitiv funktionsevne.
  • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).
  • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.Du kan se vaccinationskalenderen her - den opdateres løbende


11. maj 2021