Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Coronavirus


Vaccination mod COVID-19

Overordnet prioritering af befolkningen

Sundhedsstyrelsen har prioriteret befolkningen i 12 målgrupper:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder. Erhvervsaktive tandlæger med klinisk arbejde er som hovedregel placeret i målgruppe 4. 

Sådan prioriteres målgruppe 4:
 
Sundhedsstyrelsen har igangsat en prioritering af målgruppe 4 i forhold til hvornår de enkelte sundhedsgrupper skal indkaldes til vaccination. ATO har i den forbindelse gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på følgende:

”ATO er orienteret om, at der i Sundhedsstyrelsen pågår et arbejde med en detailprioritering af målgruppe 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Detailprioriteringen skal være styrende i forhold til, hvornår vaccination kan og skal tilbydes.

ATO ønsker i forbindelse med den iværksatte detailprioritering at henlede Sundhedsstyrelsens opmærksomhed på følgende:

 • Tandpleje er fastlagt som en kritisk funktion, der i fuldt omfang holdes åbent for borgerne
 • Hovedparten af de sundhedsfaglige procedurer, der udføres ved tandlægevirksomhed, er aerosolgenererende, hvilket øger smitterisikoen
 • Tandlæger – særligt i den kommunale tandpleje – arbejder med børn og unge, hvor hyppigheden af asymptomatiske smittebærere er størst
 • Tandlæger leverer tandplejeydelser til ældre svækkede borgere, til funktionshæmmede borgere, til socialt udsatte borgere og til borgere der pga. anden underliggende sygdom er i risiko for et alvorligt forløb af covid-19”
Resultatet af Sundhedsstyrelsens underprioritering er blevet tre overordnede prioriteringskriterier:

 • Hvor udsat en medarbejder personen er for smitte med ny coronavirus. Smitterisikoen er fx høj ved tæt kontakt med helt uvisiterede patienter eller patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19, medium ved tæt kontakt med visiterede patienter, lav når der kan holdes afstand og ikke relevant, når der ikke er patientkontakt. 
 • Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har tæt kontakt med personer i særligt øget risiko, men lav, hvis den ansatte alene har kontakt med personer, som ikke kan forventes at blive særligt syge ved smitte, fx unge og raske. 
 • Konsekvenser for arbejdsfunktionen, hvis den ansatte smittes og har fravær. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har en særligt specialiseret funktion og ikke umiddelbart kan erstattes. 


Sådan får Sundhedsstyrelsen oplysninger om erhvervsaktive tandlæger omfattet af målgruppe 4:

Kommunalt ansatte tandlæger

Alle kommunalt ansatte tandlæger, der ønsker en vaccination, skulle være indberettet af kommunerne til Statens Serum Institut 15. januar 2020 sammen med alt andet kommunalt ansat sundhedspersonale. Der er ikke i denne indberetning nogen form for prioritering, der som ovenfor beskrevet foretages af Sundhedsstyrelsen.

Privat ansatte tandlæger

Privat ansatte tandlæger skal indberettes til Statens Serum Institut af arbejdsgiver evt. gennem arbejdsgivers faglige organisation på et særligt regneark. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med de prioriteringskriterier som Sundhedsstyrelsen har foretaget. Se ovenfor.

Hvordan får jeg oplysning om, at jeg skal vaccineres?

Når det bliver din tid til at blive vaccineret, vil du modtage en besked i din e-boks, hvorefter du selv skal booke en tid i et af de regionale vaccinationscentre på www.vacciner.dk 

Hvornår kan jeg forvente en vaccine?

Sundhedsstyrelsen har udfærdiget en prognose i forhold til de 12 målgrupper og i forhold til den vaccinemængde Lægemiddelstyrelsen forventer at Danmark kan råde over.

Den 15. februar 2021 var det estimeret, at målgruppe 4 består af godt 350.000 personer, der vil blive vaccineret i perioden frem til udgangen af uge 17 (2. maj 2021)


Vaccinationskalenderen opdateres løbende.

16. februar 2021