Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold


Værnemidler og kliniktøj


Bestemmelserne om brug af værnemidler i tandplejen tager sit udgangspunkt i NIR for tandklinikker​ 


Under coronapandemien er disse suppleret i relation til aerosolgenererende procedurer i COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, 30. juni 2020  


Her anføres bl.a.:

I tandplejen:

Ved aerosolgenererende procedurer i tandplejen, skal såvel tandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker som den assisterende klinikassistent anvende værnemidler i henhold til Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for Tandklinikker 

Engangsplastforklæde skal anvendes over kliniktøjet ved aerosolgenererende procedurer og kan være med eller uden ærmer, men skal dække op til halsen. Det skal skiftes mellem hver patient, og må ikke vaskes/afsprittes med henblik på senere brug/genbrug. Såfremt der anvendes engangsplastforklæde uden ærmer/med korte ærmer, udvides området for håndhygiejne til at omfatte hele armen op til ærmekant 

Såfremt engangsplastforklæde ikke forefindes, udvides området for håndhygiejne til at omfatte hele armen op til ærmekant, og der skiftes til rent kliniktøj efter hver patient. 

Også i tandplejen kan der ordineres en test for ny coronavirus jf. Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Testen kan ordineres af den tandlæge eller tandplejer, der skal udføre proceduren. Tandlægen eller tandplejeren skal ved ordination ligeledes informere patienten om, at både tandlægen/tandplejer og patientens alment praktiserende læge modtager testresultat. Hvis testen er positiv for COVID-19 udskydes proceduren.


September 2020