Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Coronavirus og dine rettigheder som offentligt ansat


Regeringen har besluttet at sætte den offentlige sektor på nødblus fra fredag den 13. marts 2020 til foreløbigt den 27. marts.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan de vil efterkomme regeringens anbefalinger.

KL har til inspiration for kommunerne udarbejdet et inspirationspapir over de institutions- og opgavetyper, som, KL umiddelbart vurderer, er vitale, og som skal fortsætte i perioden frem til 27. marts. Ud over de funktioner som er umiddelbart vitale, kan der på de øvrige områder være tale om at oprette nødberedskab under en eller anden form.

Tandplejen er ikke i papiret vurderet som en umiddelbar vital funktion, men vil efter ATO’s bedste overbevisning falde ind under områder, hvor der skal etableres nødberedskab. 

ATO har til inspiration for overtandlæger og tillidsrepræsentanter formuleret dette som følger:
  • Tandpleje til de svageste borgere (omsorgstandpleje og dele af specialtandplejen) indstilles, men der etableres et akut beredskab til den  nødvendige akutte behandling.
  • Almen tandpleje til børn og unge indstilles dog således, at der etableres et beredskab til nødvendig akut behandling samt færdiggørelse af påbegyndte behandlinger herunder sådanne planlagte behandlinger, der har haft til formål at standse en kritisk sygdomsudvikling 

ATO føler sig sikker på, at overtandlægerne og de kommunale forvaltninger vil melde kommunens beslutning om, hvordan kommunen konkret vil efterleve statsministerens og de centrale sundhedsmyndigheders anbefalinger på tandplejens område.


Senest opdateret 12. marts