Opgaver

Tillidsvalgte Opgaver

Tillidsrepræsentantens opgaver

Som tillidsrepræsentant/suppleant er du talsmand for de tandlæger, du er valgt af i tandplejen. Du har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af dine kolleger. Du kan også forhandle om lokale spørgsmål – for eksempel lønforhandlinger, indgå lokale aftaler om lokal løndannelse mv.

Tillid fra kolleger og ledelse

Det er din vigtigste opgave, at dine kolleger og ledelsen har tillid til dig. Du har pligt til at gøre dit bedste for at sikre rolige og gode arbejdsforhold. Du bør altid forsøge at skabe samarbejde og en konstruktiv dialog på din arbejdsplads. Det betyder også, at du skal være det gode eksempel for, at I følger de regler og retningslinjer, som fremgår af overenskomsten og af jeres lokale aftaler.

Som tillidsrepræsentant må du aldrig blive identificeret med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på din arbejdsplads.

Du har krav på særlig information fra din chef og ledelsen

Som tillidsrepræsentant har du krav på særlig information fra din chef og ledelsen på din arbejdsplads. Der er tale om en vidtgående informationsadgang, hvor du kan bede om oplysninger om næsten alle forhold på arbejdspladsen – dog ikke altid skriftligt.

Din ledelse skal informere dig om forestående afskedigelser, og ledelsen skal holde dig bedst muligt orienteret om ansættelser og andre forhold, der vedrører tandlægerne. Det kan være advarsler, forflyttelser, væsentlige vilkårsændringer eller fratrædelser.

Du skal også have relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de medlemmer, som du dækker. Du har krav på at få lønstatistisk materiale i forbindelse med jeres lokale lønforhandlinger.

Modsat skal du også informere ledelsen på din arbejdsplads om synspunkter og forhold hos kollegerne, der har betydning for samarbejdet.