Før du bliver tandlæge

Studerende Før du bliver tandlæge

Når du er kandidat, så vær opmærksom på

ATO henviser medlemmerne til Akademikernes A-kasse (AKA). Klik her og læs mere på Akademikernes A-Kasse.

Meld dig i A-kasse senest på 8. semester
ATO anbefaler, at du indmelder dig i arbejdsløshedskassen allerede på 8. semester. Hvis du gør det, undgår du nemlig karenstid. Ret til dagpenge forudsætter, at du har været medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 12 måneder før sidste eksamensdag. Studentermedlemskab af Akademikernes A-kasse er gratis.

Kontakt Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og få oplysninger om, hvornår du skal melde dig ind for at få dagpenge efter dimittendreglerne. Her får du også den nyeste viden om regler for supplerende dagpenge, hvis du f.eks. får et deltidsjob.

I ATO har vi flere arrangementer for dig, der er nyuddannet. Blandt andet Faglig Update og kursus i vågen sedation. Hold dig opdateret i vores kursuskalender her og se arrangementer for nyuddannede her

Der er dugfriske jobopslag i ATO’s nyhedsbreve. Her på hjemmesiden kan du også til enhver tid få en samlet oversigt over ledige job i den offentlige tandpleje. Du vil også kunne se jobopslag fra privat praksis i Tandlægebladet. (Bladet ligger i en bladreversion på deres hjemmeside).

Det er også en god ide at søge job uopfordret ved at henvende dig til den tandpleje eller tandklinik, hvor du kunne tænke dig at arbejde.

 

Hvis du finder et job i den kommunale tandpleje er du sikret rigtig gode arbejdsvilkår og en fair basisløn. Det er du igennem den kollektive overenskomst som er forhandlet af ATO’s forhandlingskonsulenter. Kontakt Betina Kinnberg (bk@ato.dk), hvis du har brug for råd og vejledning.

Du kan også læse mere om at være kommunalt ansat her

Så snart du har fået job i en kommunal tandpleje, så kontakt den lokale tillidsrepræsentant på din kommende arbejdsplads. Han eller hun vil hjælpe dig med forhandling af evt. tillæg til din løn. Det vil altid være tillidsrepræsentanten, der forhandler din løn, hvilket sikrer en optimal og fair løsning. Tillidsrepræsentanten er uddannet gennem ATO og 100 % klædt på til opgaven. Tillidsrepræsentanten vil samtidig kunne hjælpe dig med alt andet, du måske er i tvivl om.

Søger du arbejde i privat praksis, kan du få hjælp til at læse din kontrakt igennem. Kontakt Ole Højbo Andersen på oha@ato.dk. Du kan læse meget mere om ansættelse i privat praksis her

For at blive leder af en offentlig tandpleje eller kunne købe en tandklinik, skal du have opnået tilladelse til selvstændigt virke. Det betyder, at du skal have arbejdet 1440 timer under vejledning af en tandlæge, der har ret til selvstændigt virke. Da der i en borgers liv er mange overgange mellem det offentlige og det private tandplejesystem, skal du have kendskab til begge tandplejesystemer.

Derfor skal du ud af de 1440 timer minimum arbejde 360 timer i hvert system. Som nyuddannet skal du derfor også 360 timer omkring offentlig (kommunal) tandpleje. Du er selv ansvarlig for at skaffe dig dine ansættelser. Tal med din arbejdsgiver om mulighederne. Når du har opfyldt kravene, kan du søge om ret til selvstændigt virke. Du kan læse mere om reglerne for tilladelse til selvstændigt virke.

Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, svarende til fem ugers ferie pr. år. Optjeningsåret går fra 1. september til 31. august, mens afholdelsesåret strækker sig over 16 måneder fra 1. september i år 1 til 31. december i år 2.

Ferien er en samtidighedsferie, hvilket betyder, at de feriedage, du optjener i en måned, allerede kan afholdes i den næste måned.

Der kan opstå situationer, hvor du ikke har optjent tilstrækkeligt ferie med løn – f.eks. fordi du ikke har optjent ferie med løn i forbindelse med studieafslutning. Tal med din a-kasse, om du er berettiget til at modtage feriedagpenge i denne situation.

Læs om feriereglerne for kommunalt ansatte her

Læs om feriereglerne for privat ansatte her

 

 

For mange betyder eksamensbeviset en ny bolig i en ny by, når det første job er landet. Andre skal udskifte kollegie med egen bolig. Overgangen fra studie til job er en økonomisk kursændring, hvor mange for første gang skal prøve kræfter med en andels- eller ejerbolig. Men hvad er det egentlig, der afgør, hvor meget du kan låne til en bolig? Det kan du læse mere om her: Farvel til studiet og goddag til egen bolig