Kursushonorar

Kurser Kursushonorar
kontingent beløb ATO


Foredrag og kurser for tandlæger

Forelæsning:

  1. time kr. 3.490
  2. og 3. time kr. 2.414
  3. time – og derefter kr. 1.237

Max. dagshonorar kr. 13.266

En honorartime varierer sædvanligvis mellem 45 min. og 60 min. og inkluderer forberedelse og evt. efterfølgende diskussion.

For 1 time kr. 3.490
For 2 timer kr. 5.905
For 3 timer kr. 8.319
For 4 timer kr. 9.555
For 5 timer kr. 10.793
For 6 timer kr. 12.030
For 7 timer og derover kr. 13.266

Honorar for en dags kursusledelse efter aftale med ATO
3000 kr. samt transport dækning efter statens takster.
Ved medvirken mindre end én dag ydes honorar i forhold hertil.

Honorering for inaktiv tid er indeholdt i undervisningshonoraret

Honorar for kursusmateriale kan udbetales efter aftale, hvis det er aftalt på forhånd

Km-godtgørelse i egen bil: kr. 3,79 pr. km (statens takster 2024)