KE-pointsystemet

Kurser KE-pointsystemet

(CDE-Credit)

KE- pointsystemet er udviklet af Tandlægeskolen i København, Tandlægeforeningen og ATO og kan anvendes af disse institutioner i deres udbud af efteruddannelse under følgende forudsætninger.

  1. Der er relevant formålsbeskrivelse for efteruddannelsesaktiviteten
  2. Kursisterne foretager en evaluering af kurset
  3. Der udfærdiges kursusbevis til de enkelte deltagere
  4. Der gives 1 KE point pr. time med efteruddannelsesaktiviteter

Tandlægeforeningen har valgt at gøre optjeningen af et vist antal KE-point indenfor en given tidsperiode obligatorisk og en forudsætning for fortsat medlemskab. Hvorvidt Tandlægeforeningen håndhæver bestemmelserne vides ikke.

ATO har valgt at tilslutte sig KE-pointsystemet, men har fravalgt obligatoriske elementer. Dette skyldes, at de offentligt ansatte tandlægers efteruddannelse består af andet end kursusvirksomhed ligesom relevant efteruddannelse i form af kurser udbydes af andre institutioner end de, der er omfattet af KE-pointsystemet.

Endelig er det den offentlige arbejdsgiver der er ansvarlig for, at de ansatte tandlæger efteruddannes på et niveau, så de er i stand til at løse de opgaver, som den offentlige tandpleje skal løse.

Du kan læse en uddybende definition og afgrænsning af KE-pointsystemet ved at følge linket her