Nyuddannet tandlæge

Studerende Nyuddannet tandlæge

ATO er organisationen for alle ansatte tandlæger. Som nyuddannet tandlæge får du i ATO kvalificeret rådgivning om løn og arbejdsliv, uanset om du er ansat i privat eller kommunal tandpleje.

I ATO hjælper vi dig gerne med at udvikle dit talent for tandlægefaget. Du kommer helt sikkert til at bruge dig selv på andre måder, end du måske er vant til.

Din faglige odontologiske viden skal kombineres med dine psykologiske og pædagogiske evner i mødet med de børn, unge og også voksne med specielle behov, som vi i den offentlige tandpleje giver et tilbud om tandpleje. Det er en udfordring, som måske kan virke stor, men du vil få den vejledning og støtte, du har brug for. Bare spørg løs.

På de kommunale tandklinikker har vi rigtig gode løn- og ansættelsesvilkår. Vi er blandt de højest lønnede akademikere i kommunerne, vi har faste regler for barsel og ferie og vores arbejdstid er kortere end på det øvrige arbejdsmarked. Det er alt sammen goder, som vi i ATO i fællesskab har kæmpet for og opnået.

Som ansat i den offentlige tandpleje vil det derfor være naturligt for dig at være medlem hos ATO.

ATO har indgået en frivillig pensions- og forsikringsaftale med PFA for tandlæger i privat praksis, der ligger tæt op af den aftale, der gælder de kommunalt ansatte tandlæger.

Læs mere om pension og forsikring for privat ansatte tandlæger

Pensions- og forsikringspakken sikrer dig dækning ved tab af erhvervsevne og den har faginvaliditetsdækning ligesom der er indbygget dækning for kritisk sygdom.

Hvis du har været studentermedlem i ATO mens du var studerende, får du automatisk et års gratis medlemskab, og dermed også gruppelivsdækning i ATO’s gruppelivsordning.

ATO arbejder for, at alle ansatte tandlæger har de mest optimale betingelser, når de går på arbejde.