Sygdom og fravær

Kommunalt ansat Sygdom og fravær

Sygdom og fravær

Du har som hovedregel ret til løn, mens du er syg, men du har også selv en række pligter overfor din arbejdsgiver. Sygdom anses som udgangspunkt for lovligt forfald fra arbejdet.

Bliver du syg, skal du straks informere din arbejdsgiver om, at du er syg. Hvis du ikke sygemelder dig, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale løn under fraværet, og din arbejdsgiver kan betragte udeblivelse som så grov en misligholdelse, at ansættelsen ophører straks (bortvisning).

Du skal melde dig syg ved arbejdstids begyndelse på den første hverdag, hvor du er syg. Du skal være opmærksom på, at der ofte findes retningslinjer på arbejdspladsen for, hvordan du sygemelder dig. På nogle arbejdspladser ringer man til sin leder, andre steder foregår det på mail eller via SMS. Tjek derfor altid din kontrakt, personalehåndbogen, eller spørg din leder om de interne procedurer for sygemelding.

Når din arbejdsgiver er korrekt informeret om sygefraværet, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Hvis du kan sige noget om, hvornår du kan vende tilbage til arbejdet, er det dog almindeligt at orientere arbejdsgiver.