Arbejdstid

Kommunalt ansat Arbejdstid
https://www.tilmeld.dk/nyrapporteringspligt/signup

Arbejdstid

Arbejdstiden for en fuldtidsansat tandlæge eller filialklinikleder i kommunerne, udgør 1.440 timer årligt inkl. en spisepause på 25 minutter på arbejdsdage og de aftalebestemte 6. ferieuge, men ekskl. den lovbestemte ferie.

Sådan vil din arbejdstid skulle placeres

Arbejdstiden tilrettelægges hvert år efter lokal aftale inden en 12 måneders periodes begyndelse. En 12 måneders periode kan være kalenderåret, skoleåret, ferieåret eller en anden hensigtsmæssig 12 måneders periode. Arbejder du på deltid på bestemte hverdage fastsættes de dage du skal gøre tjeneste før skoleårets begyndelse således at din ansættelsesgrad for hele skoleåret svarer til det antal årlige timer du er ansat til.

Din arbejdstid tilrettelægges med maksimalt syv timer samlet på hverdage mellem kl. 8 og kl. 18.
Som tandlæge kan du kun forpligtes til at arbejde mellem kl. 16 og kl. 18 en gang om ugen. Disse to bestemmelser kan fraviges ved lokal aftale.

Omlægning af arbejdstiden kan finde sted med tre måneders varsel til iværksættelse fra begyndelsen af en måned, medmindre der aftales andet med de tandlæger, der berøres af omlægningen.

Ansættes du som tandlæge for en kortere periode placeres arbejdstiden svarende til en tandlæge, som ville være ansat hele året. På den måde kan du som tandlæge, der ansættes i en kortere periode fx i efteråret faktisk præstere flere timer end en tandlæge, som ansættes i foråret da det ikke er muligt, at placere så mange arbejdsdage om foråret som om efteråret.

Er du er ansat som enten tandlæge eller filialklinikleder, så har du pligt til uden for den årlige arbejdstid på 1.440 timer at stå til rådighed ved indtil tre forældremøder eller anden ikke-klinisk aktivitet af tilsvarende længde (indtil seks timer samlet).

Er du ansat som afdelingstandlæge, klinikchef eller specialtandlæge gælder de samme regler om arbejdstid (dvs. 1.440 timer årligt/35 timer pr. uge). Dog er afdelingstandlæger, klinikchefer og specialtandlæger pligtige at udføre det administrative arbejde, der er forbundet med stillingen, selvom dette måtte medføre overskridelse af den fastsatte daglige arbejdstid.

Hvis du som tandlæge varetager en stilling som souschef gælder de samme regler om arbejdstid, som for tandlæger og filialklinikledere. Hvis du som souschef) aflønnes på grundlønstrin 49 som afdelingstandlæge eller grundlønstrin 51 som specialtandlæge, gælder dog de regler om arbejdstid, som er nævnt i afsnittet ovenfor om afdelingstandlæger, klinikchefer og specialtandlæger.

Er du ansat som overtandlæge er du ansat uden højeste tjenestetid. Det betyder, at din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer men at du skal være til rådighed for kommunen herudover, hvis der er behov for dette for varetagelse af opgaverne i stillingen.